Masturbation Porn Stories
Page 14

கொழுக் மொழுக் மாமி - பாகம் 03கொழுக் மொழுக் மாமி - பாகம் 03
நான் மறுநாள் காலை எழுந்து பார்க்க, பக்கத்தில் வளர்மதி மாமி ஜட்டியுடன் படுத்து இருந்தாள். நன்றாக தூங்கி கொண்டிருந்தாள். தூக்கத்தில் வளர்மதி மாமியின் முலை விம்மி விம்மி அடங்க என் சுன்னி விம்மி விம்மி துடித்தது. மெதுவாக என் போர்வையை விலக்கி என் சுன்னியை பார்க்க, அது முழு விறைப்பில் இருக்க, எழுந்து வளர்மதி மாமியின் அருகில் மண்டியிட்டு உட்கார்ந்து என் சுன்னியை வளர்மதி மாமியின் முலை காம்பில் லேசாக உரசினேன். சுகம் உச்சத்தை தொட வளர்மதி மாமி உறக்கத்தில், “ஹ்ம்ம் ஹ்ம்ம்” என்று லேசாக முனகினாள். சுன்னியை பிடித்து முலையில் தட்ட அது அழகாக குலுங்கியது. வளர்மதி மாமி... Continue»
Posted by sharmibf83 2 months ago  |  Categories: First Time, Masturbation, Mature  |  
468

A fun favor.

“Ty, I need a favor” began Linda. “I have a client who wants, lets say….something special”. If I can help, I am in. “Get over here….RIGHT NOW”! I let my guys know I have an emergency I need to get to and to get the project as far as they can before days end. I arrive at the salon and am greeted by Linda who lets me know that she has a client who absolutely must have a facial. OK, says I……what does that have to do with me? “Um, Mr. sheltered, a FACIAL…….with your cum. She is convinced that a daily facial keeps her young”. “She is between…….donors…..right now.” I look in and see a rather well pr... Continue»
Posted by LotionBoy51 2 months ago  |  Categories: Fetish, Masturbation, Mature  |  
1522
  |  
100%
  |  1

Lust In The Moonlight (loyalsock)

It was one of those hot sticky southern nights and Angie was just relaxing on her patio with a glass of wine. Listening to the night sounds was relaxing. She is wearing a flowing summer dress with no bra or panties. Her hard nipples showing through the fabric and staying hard from the feel of the cotton dress against her skin. She is feeling relaxed from the wine she is drinking and just peers out into the night as she sits there.

The apartments she lives in are almost like a resort place. There are the apartment buildings that are 3 floors and are s**ttered about. There is a swimming pool ... Continue»
Posted by loyalsock 2 months ago  |  Categories: Masturbation, Voyeur  |  
1031
  |  
100%
  |  1

Lust On The Train (loyalsock)

Dew sits on the train in the early morning. Everyone is fresh and clean from their showers. You stretch out - the early morning stresses of the day are behind you. No more screaming k**s, no more frazzled wife whining away. You're back on your own -- nobody to worry about except yourself. You're on the early morning train and life feels good.

You relax a bit more, sip your coffee, listen to some soothing music on the ipod. You haven't noticed her yet. But she is studying you carefully. She is enjoying watching you - you are at your best, the first beautiful moment of your day when you feel ... Continue»
Posted by loyalsock 2 months ago  |  Categories: Masturbation, Voyeur  |  
1315
  |  
100%
  |  1

Her Business Trip

Following my partners indiscretion we carried on our relationship now knowing that she would happily sl**p with other men. We agreed that she couldn't do anything unless I was present. Previously having used multiple toys on her whilst we were fucking I was never inclined to think she might relish another actual man at the same time. Having mentioned it to her once she was determined to enjoy multiple men at once.

Every time we went out somewhere she was testing the boundary to see if I would mind if she was hit on. Wearing a very low cut top to a restaurant one time she was hit on the by ... Continue»
Posted by MikkeySS 2 months ago  |  Categories: Group Sex, Masturbation, Voyeur  |  
2375
  |  
100%

Good Grades Happily Cost Me My Virginity.

Good Grades Happily Cost Me My Virginity.

A true story only the names have been changed to prevent embarrassment to either f****y.

I’m Annabel; I took my GCSE’s exams and turned 16 waiting for my results. I’m a brunette with a tight teen body. My boobs are 36B, a bum is to die for but by far my best features are my good looks and washboard abs. I’ve only had the same boyfriend since puberty. Unlike a lot of lads his age he’s funny, intelligent with a great sense of humour - yes I know what you’re thinking, ‘he’s ugly or at best plain -WRONG. Being sports mad has allowed him to sculpt a ... Continue»
Posted by CanoePirate 2 months ago  |  Categories: First Time, Masturbation, Taboo  |  
4384
  |  
100%
  |  2

MOM I WET THE BED


MOM I WET THE BED

Jonathan my co-worker had the sweetest smile he was 28 years old, 6''5 of African descent and had a great body. He always goes to the gym after work and ate healthy. I couldn't imagine the perfect definition of tall, dark and handsome was about to fuck me. He was 8" long and thick and a pulsing vein ran from the base to just under the tip of his shaft. Not before long I had him in my mouth, it was too big for my tiny mouth but I did my best. The thought of his rock hard dick In my mouth had my pussy quivering. I was extremely wet and aroused, so much that I began rubbing... Continue»
Posted by HardforStories 2 months ago  |  Categories: Fetish, Masturbation  |  
2081
  |  
80%

Birth of a smoking fetish

I don't remember when I first realised I had a smoking fetish, maybe I'd always had it, but it's something that sticks with me to this day (in fact while writing this I'm watching smoking fetish porn). Ever since I can remember I would be enthralled with women smoking, usually my mum and her friends or people at the pub. I would stare for incredibly long times, not realising that it was my fetish in the making. For as long as this was happening (which it still is, I can't walk through town or get on a bus without staring at all the women i see smoking. It's sometimes hard not to get an erectio... Continue»
Posted by xrixer 2 months ago  |  Categories: Fetish, First Time, Masturbation  |  
494
  |  
100%

Won her sweet pussy in a card game!

This story begins with a party at my house. Me and a few friends invited a few girls to join us. I invited my friend Marcy. She was a cute girl who used to date a friend of mine. She called and asked if she could bring her friend, of course I said yes. There were about 20 people there when Marcy arrived. Her friend was very sexy. She had on a pair of snug jeans that showed off her sexy body. She had a white lace top that accented her tan. Beautiful long hair too. A total knockout. She came in ane I could tell that she had an attitude. I introduced myself and said "nice to meet... Continue»
Posted by rick4256 2 months ago  |  Categories: Hardcore, Masturbation, Voyeur  |  
8690
  |  
97%
  |  5

Naive 2.

It was a full week until my next date with Jukwaese. It seemed like that week would never end. Every time I thought of him I got a funny feeling between my legs. Twice I went to sl**p thinking so deeply of what had happened between us that my pussy actually got wet - just from thinking about it! I wasn't completely sure of everything that had happened. What had made me react that way? Was it normal?

One thing I knew for sure - I definitely wanted it to happen again. I could not believe how good he had made me feel. He had played my body like an instrument, and I had responded like I never ... Continue»
Posted by agunna 2 months ago  |  Categories: First Time, Hardcore, Masturbation  |  
1013
  |  
40%

Erotic Story - White Lace Fantasy

It was getting time for my daily masturbation and I was horny.
I had also been texting one of my guys and he had me quite aroused.
We were talking and making plans to meet up soon.
I had also been emailing my submissive "2" about scheduling our next play session as well/

Backstory:

The first porn videos I saw, when I was younger, included "Debbie Does Dallas" and something I think was called "A Hundred and One Nights" with Sheharazade or something like that/
That second one had a few different stories, that were really erotic to me/
One of them was a scene featuring a white woman wi... Continue»
Posted by endowedgoddess 2 months ago  |  Categories: Fetish, Interracial Sex, Masturbation  |  
1361
  |  
100%
  |  1

Naive.

I was very naive. It wasn't all my fault. From an early age I studied ballet. I was actually quite good. For a while I thought I was going to be a ballerina for the rest of my life. At 15 the shine started to fade. I began to understand that not many girls could actually earn a good living at it. Plus I got tired of spending so much time working so hard. It was not a good combination, and I began to drift away from ballet. By 16 I was working only half as hard, and by 17 I had pretty much abandoned ballet. Just teaching younger girls and doing enough to keep in shape.

All of this had worked... Continue»
Posted by agunna 2 months ago  |  Categories: First Time, Masturbation  |  
2215
  |  
50%
  |  4

My sexless relationship

Hello fellow masturbators! It has been quite a long time since I last posted in the formu but I'd like to re-assure you I still am a pathetic masturbator and avid gooner.

As someone may recall I am in a relationship with a conservative girl and when we met 3 years ago she was very straightforward saying she wanted to save her "cherry" for when she was ready. We have never been much sexual, just kissing, foreplay and mutual masturbation, which was fine with me, as I have PIED, due to... well you konw the reason.

Recently I think she is getting braver and probably would like to start exper... Continue»
Posted by cowboyfromhell12 2 months ago  |  Categories: Fetish, Masturbation, First Time  |  
1217
  |  
80%
  |  2

Striptease and more from Avril!I’d had my eye on the new temp, Avril, the moment she stepped into our office. Her CV from the agency said she was 24, she wore glasses that made her look very professional and innocent. Her blouses and skirts were just tight enough to hint at a good figure, and her skirts were short enough to show she had a very decent pair of legs. She was good at her job, but more than that there was something about the look in her eyes and the way she swung her thighs and her backside and set her big breasts bouncing with her strides that pressed all my buttons.

My divorce was still fresh and my sex... Continue»
Posted by JohhXYZthompson 2 months ago  |  Categories: Hardcore, Masturbation, Voyeur  |  
1630
  |  
100%
  |  1

December holidays part 5 Dave's house

Jessica left early Thursday morning for holiday and only returning in 19 days time. The Thursday being a public holiday I decided to rest and stay at home with the f****y as I would be spending the weekend at my friend Dave's house. Thursday went by rather quickly and before I knew it, it was 9pm and I was laying in bed half asl**p already. I woke up the friday morning feeling fresh and excited to spend the weekend by my mate. I got up just after 7 30 and said good by to my parents as they were leaving for their final work day of the year.
I then went and hopped into the shower and while wash... Continue»
Posted by canev8 2 months ago  |  Categories: Hardcore, Masturbation, Sex Humor  |  
918
  |  
100%

December holidays part 3

During the coarse of Friday I went to my girlfriend's house for dinner with her f****y. She had started her period after the previous days rough and well needed pleasure. After supper while relaxing together we started making plans with a number of close friends to go out on Saturday the 10th for one last big party together before everyone goes their separate ways for the December holidays. By 10pm when I left plans were all complete and we were going to a club nearby to Jessica's house. The next day I took it easy and once it reached 5pm I had a big dinner and then went to shower and get read... Continue»
Posted by canev8 2 months ago  |  Categories: Masturbation  |  
1631
  |  
100%

Care Home Abuse...How close to the truth?

As I said I long for a society where people are more open and acceptable about nudity and nakedness in general.

I think that is part of what is so bad with society at present, people are so suppressed with rules and regulations and crazy laws dreamed up by often overpaid under worked politicians, many who are or have been proven to be living a lifestyle in a protected world where they can abuse people and through the system they create. They have allowed a society to be created where sectors of our own citizens are allowed to be harassed, abused, tortured and ****d by racist or paedophile... Continue»
Posted by flasher974 2 months ago  |  Categories: BDSM, Masturbation, Taboo  |  
2502
  |  
60%

Part 8

My Husbands overseas business trip.

As I laid in bed Thursday night all pleasured, I received a message from Andy saying:" Hey Lauren how you? Hope you had a great day. Just want to confirm we still on for breakfast at 10h00 tomorrow?
I replied back saying: Hey hun, I did in fact have a good day hope you did too. Yes we still on for breakfast and I look forward to seeing you there.
Awesome see you tomorrow he replied back ending a short conversation for the evening and not long later I fell asl**p.

After a good night's sl**p I got up a little earlier and had a refreshing shower. Once ... Continue»
Posted by lauren003 2 months ago  |  Categories: Hardcore, Masturbation, Sex Humor  |  
1064
  |  
100%

A hand job on the walk home

I still remember it after all these years as if it was yesterday. We were both half way through our eighteenth year, our last year in school. She was in my class at school, quiet, average pretty with dark hair down to her shoulders and a good figure. The only thing I’ve forgotten is her name.

I was walking across the park on my way back from school when I saw her ahead of me and caught up with her, not deliberately, I was just walking faster. She was in her school uniform: white blouse, necktie, grey pleated skirt and white knee socks, the allowed alternative to tights. At that age any reas... Continue»
Posted by JohhXYZthompson 2 months ago  |  Categories: First Time, Masturbation  |  
2459
  |  
100%
  |  1

The Scent

Focus on my words The words only Do not think Be blank
Focus on my words Feel the urge to submit Sniff the air You wish you were at my feet

My feet are your world Nothing else matters All that matters are the smell of my feet You want to taste them

Focus on my words Ask permission first To taste To finally have the taste of my smelly feet

I tell you to wait You must lay there Very still All you can do is smell them
When I count down from 5 You are allowed to press your lips against them

5
4
3
2
1

You have the urge to grab them To suck them But you hold back You lay... Continue»
Posted by VerbalDomination 2 months ago  |  Categories: Fetish, Masturbation, Taboo  |  
525
  |  
100%