This is a print version of story sureka by srikanthkalpana from xHamster.com

Sureka

మదన్ ఆ ఇంటిలో ఒక రూంలో కూచుని వున్నాడు. ఎందుకనో అతని మొహం చాల టెన్షన్ గా వుంది. అతను నూనూగు మీసాల కుర్రాడు. ఒక 20 ఏళ్ళు వుంటాయి. చేతులు కొంచం వణుకుతూ వున్నాయి. అతని భయానికి కారణము ఏంటో? మదన్ ఆ ఇంటికి వచ్చిన అతిధి. ఆ ఇంటాయన దూరపు బంధువు కొడుకు. ఆ బంధువు మదన్ ని వేరే రూంలో వుండి చదువుకుంటాడులే అన్న వినకుండా ఆ ఇంటాయన తన ఇల్లు చాల పెద్దదని వాడు వుంటే వారికి వచ్చిన ఇబ్బంది ఏదీ లేదని వాడిని తీసుకొని వచ్చి ఇంటిలో పెట్టుకున్నాడు.

మదన్ ఆ ఇంటికి వచ్చిన దగ్గరి నుంచి అందరి తో కలిసి పొయ్యాడు. ఆ ఇంటిలో ఇంటాయన, ఆయన భార్య సురేఖ మరి ఇద్దరు పని వాళ్ళు వుండేవారు. మదన్ ఏమి అడిగినా ఆ పని వాళ్ళు క్షణాలలో చేసే వాళ్ళు. సురేఖ కి ఒక 45 -50 ఏళ్ళు వుంటాయి. ఆమె కి పిల్లలు లేరు. అందువల్లనో ఏమో 35 -40 ఏళ్ల ఆడది మాదిరి కని పిస్తుంది. ఆమె ఆ ఇంటిలో చేసే పని అంటూ ఏమీ వుండదు. పొద్దున్న లేయ్యడం పని వాళ్ళు ఇచ్చిన కాఫీ తాగడం మొగుడు ఇంటిలో వుంటే అతను ఆఫీసు కి వెళ్ళే దాక అతనితో వుండడం అతను వెళ్ళిన తరువాత క్లబ్బులకి అని కిట్టి పార్టీ లకి అనీ బయటకి వెళ్లి మళ్ళీ రాత్రి 10 -11 మధ్యలో ఇంటికి వచ్చి మత్తుగా బెడ్ మీద పనుకోవడం . అదీ ఆమె దిన చర్య. మొగుడు ఎప్పుడూ కాంప్ లలో కాలం వెల్ల బుచ్చె వాడు. ఆమెకి వంట్లో సత్తువ అంతా నీరు గారి పోయి నట్టు వుండేది పోద్దునకి. మొగుడితో దెంగులాట లేక ఆమె లోని నర నరము తహ తహ లాడేది. బయటకి వెళ్లి స్నేహితులతో మాటలాడే తప్పుడు వారు చెప్పే సెక్స్ స్టోరీస్ ఆమెకి ఇంపుగా ఉండేయి. శరీరానికి సుఖం లేనప్పుడు ఎంత డబ్బు వుంటే ఏంటి అనుకునేది.

మదన్ వచ్చి నప్పటి నుంచి ఆమెకి కొత్త కొత్త గా ఉంది. నూనూగు మీసాల కుర్రోడు ఇంటిలో చేతికి దగ్గరగా వుంటుంటే ఆమెకి వాడిని ఎప్పుడెప్పుడు మీదకి ఎక్కించు కుందామా అనిపిస్తూ ఉంది. కానీ మనసులో ఏదో ఒక మూల అనుమానం. వాడు కాదు అంటే తన పరువు ఎక్కడికి పోతుంది? అని భయం. కానీ తన ప్రాణ స్నేహితురాలు చెప్పిన విషయం తలుచు కుంటే ఇంకొక పక్క ధైర్యం. ఆమె ఏమి చెప్పిందంటే ఈ ప్రపంచంలో నీ లాంటి ఆడది తనకు తానుగా దెంగ మని సిగ్గు విడిచి అడిగితే కాదనే మొగాడు ఉండడు. ఒక వేల వాడు అలా అంటే మనము వాడిని ఖచ్చితంగా ‘కొజ్జ’ అనవచ్చు అని చెప్పింది.

సురేఖ, మదన్ వచ్చి నప్పటి నుంచి వాడితో పాటు భోజనము చెయ్యడము, వాడితో పాటే బ్రేక్ ఫాస్ట్ చెయ్యడము, వాడు వద్దన్నా వాడికి కొసరి కొసరి తిని పించడము చేసేది. ఇంటిలో ఎక్కువ సేపు గడపసాగింది. ఈ మధ్యలో మదన్ కి తెలిసేటట్టు తన పిర్రల వూపుల్లు, ఎత్తయిన స్తన ద్వయం షేపులు చూపించేది. ఆ రోజు అనుకోకుండా ఆ ఇంటాయన కాంపు కి వెళ్ళాడు. పని మనిషి లిద్దరూ వారి వారి ఊళ్ళకి వెళ్లారు ఒక 2 రోజులు సెలవు తీసుకొని.

ఆరోజు ఆ భవనంలో ఎవ్వరూ లేరు. ఒక్క మదన్ మరియూ ఆ ఇంటి యజమానురాలూ సురేఖ తప్ప. ఆరోజు సురేఖ పొద్దున్నే లేచి వంట రూములో కి వెళ్లి కాఫీ కలిపి మదన్ ని పిలిచింది. కాని మదన్ ఎంతకీ రాక పొయ్యే టప్పటికి ఇంటిలోని అతని రూం కి వెళ్ళింది. అప్పుడు చూసిన దృశ్యం ఆమెకి అంతులేని ఆనందాన్ని కలుగ చేసింది.

అక్కడ రూంలో మదన్ పనుకొని వున్నాడు. అతని వంటి మీద లుంగీ లేదు అది ఎప్పుడో దూరమయి ఉంది. అతని మడ్డ 8 అంగులాలతో 2 సెంటీమీటర్ల మందముతో నిగిడి వుండి సీలింగ్ కేసి చూస్తూ ఉంది. దాని చుట్టూ అతని కుడి చేయి బిగుసుకుని ఉంది. దానిని పైకీ కిందకీ ఆడించుకుంటూ కళ్ళు గట్టిగా మూసుకుని ఏదేదో గొణుక్కుంటూ ఉన్నాడు.

ఆ దృశ్యాన్ని చూసిన సురేఖ కి ఉన్నట్టుండి ఎర్రని గండు చీమలు తొడల సందులో, పూ పెదవుల పైనా, బిళ్ళ లోపల కుట్టి నట్టయి సర…..సర… మంటూ పాకిన ఎదో కసి శరీరం అంతా వ్యాపించి పోయింది.. అదే పనిగా తనలో ఊరుతున్న రసాలని చీర మీదే అద్దు కుంటూ తలుపు మీద గట్టిగా చప్పుడు చేసి మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి నిలబడింది.

ఒక్క సారిగా పెద్దగా వచ్చిన సౌండ్ కి మెలుకవ వచ్చిన మదన్ లుంగీ సర్దు కుంటూ లేచి నిలబడ్డాడు కంగారుగా. అప్పటికీ లేచి కొట్టుకుంటున్న వాడి మడ్డ వాడి లుంగీని గుడారం లాగా పయికి లేపింది. దానిని కవర్ చేసుకుంటూ మెలికలు తిరుగుతూ ఏంటి అంటీ ఇలా వచ్చారు? అని అడిగాడు. అప్పుడు సురేఖ కిసుక్కున నవ్వి ఏమీ లేదు మదన్! ఇంటిలో ఎవ్వరూ లేరు కదా అందుకని నేనే కాఫీ పెట్టి నీకోసం పిలుస్తుంటే నువ్వు పలకలేదు. అందుకని ఇలాగ వచ్చాను. సరే ఆ లుంగీని కట్టుకుని ఇలా హాల్ లోకి వచ్చి కాఫీ తాగుదువు గానీ రా! అని చెప్పి గిరుక్కున వెనక్కి తిరిగి తన గుద్దలు ఊపుకుంటూ హాల్ లోకి వచ్చింది. అప్పటికే సగం అర్థమయిన మదన్ ఆమె ఎదురు వెళ్ళడానికి భయ పడుతూ ఆ ఇంటి లోని ఆ రూం లో కూచుని ఆలోచిస్తూ వున్నాడు. అందుకని భయపడుతూ కూచున్న మదన్ కి మొహంలో టెన్షన్ ఆమె తన గురించి ఏమి అనుకుంటూ ఉంటుందని ఆలోచనే వాడిని భయ పెడుతూ ఉంది ఇందాకటి నుంచి.
మదన్! అని మళ్ళీ పిలుపు వినగానే దిగ్గున లేచి ఏదయితే అది అయ్యింది లేమ్మనుకొని మెల్లగా లో చెడ్డీ వేసుకొని కింద గుడారము కనిపించకుండా చేసుకొని హాల్ లోకి వచ్చాడు మదన్. వాడిని చూసి సురేఖ

“రా రా మదన్! వచ్చి కాఫీ తాగు! ఇప్పటికే చాలా ఆలస్య మయింది. చల్లరిపోయ్యయో ఏమో. చూడు వేడి లేకుంటే మళ్ళీ వేడి చేసి ఇస్తా” అనింది. వాడి నడుము కింద చూస్తూ. వాడి నడుము కింద గట్టిగా ఉబ్బెత్తు గానే వుంది గాని గుడారం కనిపించ లేదు. ఆమె కి అర్ధం అయ్యింది వాడు లో చెడ్డి వేసుకొన్నాడని. మదన్ కొంచం కాఫీ తాగి “ఫర్లేదు! మాడం! వేడిగానే వున్నాయి!” అన్నాడు.

“అలా కాదు! చూడు! వేడి చాలక పోతే నేనున్నానుగా! మళ్ళీ వేడి చెయ్యడానికి!” అని అంటూ కింద పెదవిని పయి పంటితో కొరుక్కుంటూ మదన్ వయిపు ఒక కసి చూపు విసిరింది సురేఖ.

వాడికి ఏమీ అర్ధం కావడం లేదు. ఇప్పుడు ఈమె మాటలు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో వాడికి వాడికి అర్థం కావడం లేదు.

“ఫర్లేదు! మాడం!” అంటూనే ఆమెనే గమనించాడు మదన్. ఆమె పలుచటి నయిటీ వేసుకుని వుంది. దాని లోపల ఏమీ వేసుకొన్నట్టు లేదు. లోపలి అందాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తూ వున్నాయి. పచ్చటి ఆమె వొళ్ళు, మెడలో తాళి బొట్టు, నయిటీ లో నుంచి కనిపిస్తున్న రెండు పెద్ద కొబ్బరి బొండాల లాంటి ఆమె సల్లు కిందకి జారి బొడ్డు పయి భాగం దాక విస్తరించుకుని వున్నాయి, వాటి మీద ముచికలు తేనె రంగులో వున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఆ పల్చటి నయిటీ లో నుంచి చూస్తుంటే. మదన్ చూపు పసి కట్టిన సురేఖ వాడిని వుడికిద్డామని తన సల్లని చిన్నగా జెర్క్ ఇచ్చి నట్టు అటూ ఇటూ ఊపింది. అవి చెట్టుకి కాచిన పనస కాయల లాగా బరువుగా ఊగాయి. మామూలు మగ వాడికి అయితే వాటి ఊపు చూసి కింద గుల గుల లాడి అద్దిరి పోవాల్సిందే. మదన్ చూపు అక్కడి నుంచి అతి కష్టం మీద మరల్చు కోవాల్సి వచ్చింది. అప్పటికే ఆమె వాడి జంభాన్నీ, వాడి సెక్స్ పవర్ ని ఒక అంచనా వేసింది. ఎలాగయినా వేడిని ముగ్గులోకి దించాల్సిందే అనుకోని

“ఏంటి మదన్! ఇందాక ఏదో కలలో వున్నట్టు వున్నావు!” అని అడిగింది.

“అదేమీ లేదు! మాడం!”

“అలా ఏమీ లేదులే! నా దగ్గర నీకు మొహమాటము ఎందుకు? చెప్పు? ఏంటి సంగతి? అని కళ్ళు ఎగుర వేసింది.

“అబ్బే అలా ఏమీ లేదు మాడం!”

“లేదు! ఏదో వుంది! చెప్పు అది ఏంటో?” అని అడిగింది.

“అలా ఎందుకు అడుగుతున్నారు మీరు?”

“మరి ఏమీ లేకుంటే లుంగీలో ఆ పొడవు ఏంటీ మరీ సిగ్గు లేకుండా? సీలింగు కేసి చూస్తుంది?” అని టక్కున అడిగి నాలిక కొరుక్కుంది సురేఖ.
అప్పుడు మదన్ మరీ భయ పడి పొయ్యాడు. “అయ్యో! అది మీరు చూసేసార? నేను ఒక బుద్ది లేని వాడిని. దయ చేసి ఆ విషయం ఎవరికీ చెప్ప కండి. ప్లీజ్!” అని ఆమెని ప్రాధేయ పడ్డాడు. అది విన్న సురేఖ వీడేంటి ఇంత డైరెక్ట్ గా అడుగుతున్న నన్ను వదిలేసి అదేదో పెద్ద నేరం చేసిన వాడిలాగా భయ పడుతున్నాడు అనుకుని ఎలా గయినా వీడితో ఇంకాస్త ఆడుకుని వదలాలి అనుకునింది.

“సరే! నేను ఎవరికీ చెప్పను గానీ నువ్వు నాకు ఒక పని చేసి పెట్టాలి!” అన్నది సురేఖ

“అలాగే! మాడం! తప్పకుండా చేసి పెడతాను. ఏమి చెయ్య మంటారో చెప్పండి” అన్నాడు మదన్.

“నాతో రా!” అని పయిన వున్న తన బెడ్రూం కి మేడ మెట్లు మీదుగా తీసుకొని వెళ్ళింది మదన్ ని. తీసుకొని వెళ్లి

“ఆ బాత్రూంలో షేవర్ , క్రీం వుంటాయి తీసుకునిరా” అని అతన్ని బాత్రూం లోకి పంపిచ్చింది.
మదన్ మర మనిషి లాగ అయి పొయ్యి వున్నాడు అప్పటికే. ఎలాగయినా ఈ గండం గట్టేక్కించు దేవుడా! అనుకుంటూ ఆమె చెప్పినట్టు అవి తీసుకుని వచ్చి ఆమెని చూసి కొయ్య బారి పొయ్యాడు.

ఆమె ఆ బెడ్రూంలో నగ్నంగా ఒక కుర్చీలో కూచిని వెనుకకు జారగిలబడి కూచుని వుంది. తన చేతులు రెండూ తల వెనుకగా పెట్టుకుని వాడినే చూస్తూ వుంది. ఆమె సంకలు, మదన మందిరము నల్లటి జుట్టుతో నిండి అక్కడ ఏమీ కనపడ కుండ అయి చాలా దేశీ గా వుంది.

“చాలా రోజులుగా నా ఆతులు పెరిగి పొయ్యి వున్నాయి. అవి గోరుక్కోవాలంటే నాకు బద్దకంగా వుంది. ఆ బాత్రూంలో షేవర్, క్రీము తీసుకు వచ్చి నా ఆతులు గొరుగు” అనింది.

“మాడం! నేనా!” అన్నాడు మదన్ గుటకలు మింగుతూ.

“నువ్వేరా! ఇందాక ఏమి చెప్పినా చేస్తాను అన్నావు. ఇప్పుడు ఎందుకు బాధ. రా! వచ్చి చెప్పింది చెయ్యి. ముందు ఈ సంకల్లో వున్న ఆతులకి బాగా క్రీం పట్టించి వాటిని నీట్ గా తీసివెయ్యి”

“సరే! మాడం” అని సంకల్లో బాగా క్రీం పూసి నీట్ గా షేవ్ చేసాడు మదన్. వాడు ఆ పని చేసినంత సేపూ కళ్ళు అటూ ఇటూ తిప్పకుండా ఏకాగ్రతగా చేసాడు. ఎటు చూస్తే ఎక్కడ తెగుతుందో నని వాడి భయం. కాని సురేఖ కయితే వాడి గుడారం వాయిపే చూపు. అది చేసే అలజడి గమనిస్తూ వుంది.

“సరే! ఇప్పుడు కింద పూకు దగ్గర కూడా ఇదే విధంగా గియ్యాలి. ఎక్కడా గాటు పడకూడదు. సరేనా?” అని చెప్పి పంగ చాపి అతనికి అనుకూలంగా కూచింది సురేఖ.
Story URL: http://xhamster.com/user/srikanthkalpana/posts/150292.html