Probate Middelen 3Hoofdstuk 5.

's Morgens op de speelplaats nam Tony hem direct apart.

"En, hoe was het?"

"Je hebt ongelijk man." Grijnsde Thomas hem toe. "Die Tania is verre van een ijspegel, het is zelfs een heel hete teef."

"Ik had je toch gezegd dat het een wondermiddeltje was."

"Gisteren ben ik nog even bij haar teruggegaan, om samen een paar fotootjes te bekijken en herinneringen op te halen."

Tony vertrok zijn gezicht in een halve grimas. "Je bent haar dus aan het chanteren... Pas op dat je hier niet te ver mee gaat en ons niet in moeilijkheden brengt."

"Ze was doodsbenauwd dat iemand hier lucht van ging krijgen. Wie zal haar trouwens geloven als ze met zo een fantastisch verhaal naar buiten komt?"

"Je gaat je affaire proberen voort te zetten?"

"Natuurlijk, ze wordt mijn speeltje voor een heel lange tijd. Ze zei dat die man van haar zelfs niet meer aanraakt. Toen ik haar gisteren vroeg uit de kleren te gaan, was haar poes al nat nog voor ze haar broek uit had... Voor je het weet is ze verslaafd aan mijn lul."

"Klinkt veel belovend." Zei Tony, met een stem waar niet bepaald enthousiasme uit weerklonk.

Thomas vond dat zijn vriend er maar bedrukt bijliep.

"He, is er iets?... Is er iets gebeurd soms?" Vroeg hij bezorgd.

Tony zuchtte. Hij zag er plots radeloos uit.

"Mijn broer heeft me gisteren vanuit de gevangenis gebeld. Woensdag of donderdag stuurt hij een paar van zijn maten langs om die neukd**g te halen." Zei hij met een stem waar de wanhoop bijna van droop. "Ik heb nog maar vijf zakjes van de vijftien over... Ik denk dat ik diep in de penarie zit als ik geen oplossing vind."

"Kun je niet zeggen dat je het niet meer terugvind of dat iemand anders de schuilplaats heeft ontdekt?"

"Nee, het zat bij ons op zolder. Alleen mijn broer en ik weten ervan. Als hij ontdekt dat ik het heb gebruikt... Luister, ik heb niet overdreven toen ik vertelde dat je leven gevaar loopt als hij te weten komt dat het milieu over zulk spul beschikt."

Hij huiverde werkelijk.

"Maak wat zakjes die er op lijken en steek er wat poeder in dat er ook op lijkt."

Tony keek zijn vriend aan alsof hij niet goed wijs was.

"Denk je nu echt dat ze daar niet achter zullen komen?... Dan ben ik er zeker geweest." Zei hij.

Thomas dacht na. Het eerste wat in hem opkwam was Betty, de nymfomane apothekeres uit zijn wijk die zo dol was op jonge, stevige knapen. Hij was woensdag al van plan geweest bij haar langs te gaan, misschien kon hij dat vandaag al doen.

"Zeg, ik weet een oplossing..." Begon hij, zich naar zijn vriend omdraaiend.

Verbaasd sloot hij zijn mond. Tony was nergens meer te bespeuren. Toen Thomas op de speelplaats begon rond te lopen, zag hij Tony de opvoeder bij de schoolpoort een duw geven toen hij hem niet wou buitenlaten.

"Verdomde idioot!" Vloekte Thomas.

Hij zette het op een lopen om te beletten dat zijn vriend al te grote stommiteiten uithaalde, maar hij kwam al te laat.

De opvoeder was met rood aangelopen gezicht recht gekropen. De duw was zo hevig geweest dat hij bijna was gevallen en zich in een reflex nog een de tralies van de poort had kunnen vastgrijpen. Een paar jongens waren al naderbij gelopen, met opgewonden, op sensatie beluste gezichten. De opvoeder greep naar de schouder van Tony, maar die draaide zich om en plantte zijn vuist in het gezicht van de man. Dan greep hij in zijn zakken en haalde een mes te voorschijn dat hij openklapte en in het gezicht van de verbouwende opvoeder zwaaide. De man zei iets en zette een stap achteruit. Tony zette het op een lopen naar de bushalte.

"Verdomde idioot!" Herhaalde Thomas. "Wat bezielt hem in hemelsnaam?"

Een klasgenoot kwam dichterbij.

"Wat is er aan de hand met je maat?" Vroeg hij grijnzend. "Boterhammen vergeten soms?"

Thomas keek hem duister aan, vechtend tegen de aandrang zijn vuist midden in dat puisterige gezicht te zetten.

"Daar weet ik evenveel van als jij." Antwoordde hij in de plaats daarvan, op een toon die geen plaats liet voor een uitgebreide babbel.

"Dan kan hij ze in het vervolg thuis opeten. Ik denk niet dat hij er ooit nog inkomt." Hoorde hij iemand anders zeggen.

De halve speelplaats was ondertussen bij de schoolpoort samen gestroomd. De meesten konden hun plezier niet verbergen, toen ze de studiemeester nog half versuft een bebloede zakdoek tegen zijn neus zagen duwen. Even later verscheen de directeur, roepend en gesticulerend met rood aangelopen gezicht.

Thomas ging aan de andere kant van de speelplaats staan. Hier wou hij niets mee te maken hebben. Als hij Tony mocht geloven, dan was een uitsluiting van school de minste van zijn zorgen. Hij hoopte alleen maar dat zijn vriend hem er niet zou bij betrekken.

Zijn gedachten werden onderbroken toen hij een vertrouwde figuur bij het raam van de lerarenkamer nieuwsgierig naar buiten zag kijken, druk in gesprek met haar collega van aardrijkskunde. Met een steek van jaloezie zag hij hoe deze laatste eventjes zijn hand op de schouder van Tania legde.

De leraar van aardrijkskunde was de natte droom van de meeste meisjes uit de klassen waar hij les gaf. Hij liet zich die belangstelling ook welgevallen. Tony, die meestal goed geïnformeerd was over dat soort zaken, beweerde zelfs dat hij nu en dan eens met een leerlinge uit het laatste jaar werd gesignaleerd in een rendez-vous huis buiten de stad.

Thomas nam zijn GSM en toetste het nummer van Tania in. Hij zag haar opschrikken en naar haar jaszak tasten.

"Hallo liefje, het is hier je onverbiddelijke aanbidder." Zei hij in het toestel, toen ze had opgenomen. "Ik hoop dat je goed hebt geslapen."

"Momentje." Hoorde hij haar zeggen.

Hij zag hoe ze zich na een verontschuldigend knikje uit de lerarenkamer verwijderde.

"Hoe haal jij het in je hoofd om me hier op te bellen?" Vroeg ze verontwaardigd, toen ze blijkbaar alleen in de gang was.

"Ik bel je op waar en wanneer ik wil. Vergeet niet wie de touwtjes in handen heeft hier." Repliceerde Thomas scherp.

"Wat wil je?" Vroeg ze met een zucht van berusting.

Thomas glimlachte. Dat toontje beviel hem al beter.

"Heb je gedaan wat ik je gisteren gevraagd heb?"

"Je hebt me beloofd op school nooit iets te laten blijken."

"Ik laat niets blijken. Ik bel je alleen maar op. Antwoord liever op mijn vraag."

"Ja."

"Ja, wat?"

"Ja, ik heb gedaan wat je me vroeg vlak voor je vertrok."

"Dat is prachtig." Jubelde hij. "Weet je dat ik niet kan wachten tot vanavond. Wacht om kwart voor één op me voor de deur van de archiefkamer. Als iemand iets vraagt help ik je met het verzeulen van enkele zware dozen."

Tania was niet alleen klastitularis, maar ook verantwoordelijk voor het schoolarchief. Het was niet ongewoon dat ze aan een leerling vroeg haar te helpen. In veel gevallen was die eer hem te beurt gevallen.

"Thomas, je bent niet van je woord."

"Niemand zal iets merken. Hou je gemak mijn duifje, voor de rest zal ik nooit aan iemand iets laten blijken."

"Maar..."

"Kwart voor één. Je weet wat anders de gevolgen zijn."

"Goed, ik zal er zijn... Maar ik smeek je er geen gewoonte van te maken. Ik beloof om alles te doen wat je me vraagt, maar dan ook alles, maar alsjeblieft niemand mag er achter komen."

"Dat zal niet gebeuren Tania." Zei Thomas sussend.

Hij verbrak de verbinding. Vijf minuten later ging de bel.

******

Tijdens het grootste deel van het eerste lesuur bleven de studieboeken dicht en werd er gepraat over het exploot van Tony. De leraar maatschappelijke vorming deelde hen somber mee dat er klacht bij de politie was neergelegd en dat ze hun klasgenoot nooit meer te zien zouden krijgen tussen deze vier muren. Thomas hield zich op de achtergrond en mengde zich niet in de discussies. Het volgende uur ontwaakte hij uit zijn lethargie. Er stond Nederlands op het programma, dus hadden ze les van Tania.

Met een flauwe glimlach om zijn lippen, volgde Thomas haar met zijn blik. Ze leek nerveus en gespannen toen ze zich achter haar lessenaar neerzette, vlak voor hem dus. Maar dat kon ook zijn verbeelding geweest zijn. Ze deed wel haar best hem niet aan te kijken. Ze was gekleed in een prachtig glanzend, zalmroze mantelpakje. Hoewel het wat ouderwets was, met die zoom van de rok tot net boven de knieën, drukte het toch stijl uit.

Hij speelde even met de gedachte haar een tekstbericht te sturen en haar te bevelen haar knieën uit elkaar te doen, zodat hij een goed zicht had op haar ongetwijfeld in wit katoen vervat kruis. Maar dat vond hij net te ver gaan. De leerlingen achter hem zouden het ongetwijfeld opmerken, en dan had je de poppen aan het dansen. Thomas besefte dat hij trouwens toch enorm jaloers zou worden, indien iemand anders een glimp meer van haar zou opvangen dan strikt noodzakelijk. Tania was van hem, van niemand anders.

Nadat ze glimlachend had geconstateerd dat het opvallend stil was in de klas, kondigde ze de toets aan die ze vrijdag al in het vooruitzicht had gesteld.

Thomas kreunde mee met de rest van de klas.

******

"He, wat doe jij hier? Weet je niet dat je onder de schoolpauze niet in de gangen mag komen?!"

Thomas keerde zich om naar directeur Dingemans, die hem had tegengehouden en hem vol achterdocht opnam.

"Mevrouw Dam heeft me gevraagd haar eventjes te helpen in het schoolarchief. Er moeten een paar zware dozen verzet worden." Antwoordde Thomas met de meest ontwapenende glimlach die hij kon opbrengen.

De directeur knikte. "Ach ja, je gaat haar bewijzen waarom wij het sterke geslacht zijn."

"Precies, mijnheer."

Dingemans maakte een flauw handgebaar en draaide toen zijn rug naar hem toe.

Tania wachtte hem op bij de deur van de archiefkamer, zenuwachtig met de voeten schuivend en de ogen naar de grond gericht. Toen ze hem zag aankomen deed ze de deur van het slot. Hij volgde haar naar binnen en deed de deur achter zich dicht nadat zij de lichtknop gevonden had.

"Doe de deur op slot." Zei hij.

Dan trok hij Tania mee naar achteren, waar in een klein kamertje een tafel en twee stoelen stonden. Ze bleef in het midden van de ruimte staan, met gebogen hoofd en de armen langs haar het lichaam.

"Geef me nu maar een lekkere tongzoen." Zei Thomas, terwijl hij zijn handen bezitterig op de kont van zijn lerares legde.

Tania sloot haar ogen en opende haar mond. Voor de rest bleef ze heel passief terwijl de tong van Thomas in haar mond woelde.

"In het vervolg geef je me uit jezelf een tongzoen als we alleen zijn. En je mag er ook wat meer passie in leggen." Zei hij.

Hij liet haar los en zette een stap achteruit.

"Je weet waarom ik je hier heb laten komen?" Vroeg hij.

Tania knikte.

"Ik hoor je niet!" Drong Thomas aan.

"Om naar mijn geschoren poesje te kijken." Fluisterde ze.

"Als het niet goed gedaan is, scheer ik het vanavond zelf wel." Zei hij. "Laten we geen tijd verspillen... Doe je rok naar omhoog, tot aan je heupen."

Ze keek hem een moment onbeweeglijk aan, balancerend tussen verzet en berusting. Hoewel ze naar een uitweg zocht uit deze vernederende situatie, wist ze dat ze geen keuze had dan zich te plooien naar de grillen van haar leerling en buurman.

"Thomas, als er nu eens iemand binnen komt." Zei ze om tijd te winnen.

"De deur is toch op slot?" Snauwde hij. "Haast je, anders krijg je klappen op je kont."

Tania keek hem nog een moment aan en nam dan de zoom van haar rok beet. Terwijl ze hem inwendig vervloekte, hief ze haar rok naar omhoog en stak haar buik vooruit. Nou ja, hoe eerder ze hem zijn zin gaf, hoe eerder ze van hem af was. Ergens zei een stemmetje in haar dat ze het toch wel fijn vond, dat ze er altijd al over had gefantaseerd dergelijke ondeugende dingen te doen op plaatsen waar het niet mocht.

Thomas knielde voor haar neer en deed in een ruk haar broekje naar beneden. Bij het zien van haar kutje dat inderdaad gladgeschoren was en zo kaal als op de dag waarop ze werd geboren, liet hij een bewonderend gefluit horen. Hij gaf een kus op haar donkerroze schaamlippen en stond toen op.

"Prachtig." Zei hij. "Zo wil ik je juweeltje in het vervolg zien."

Tania vermeed het hem aan te kijken terwijl ze haar kledij in orde bracht.

"Thomas, het is te riskant je hier te ontmoeten." Zei ze nogmaals. "Ik ben doodsbenauwd. Als je me beloofd dat je van nu af aan gewoon doet tegen met op school, beloof ik alles te doen wat je me vraagt."

"Ja, alles?... Werkelijk alles?" Grijnsde hij.

"Je laat me weinig keuze."

"Bekijk het niet zo negatief. Het gaat voor jou ook best een leuke tijd worden. Dank zij mij gaat je seksleven tenminste opnieuw interessant worden."

"Kunnen we gaan?"

Thomas knikte. "Ja... Vanavond om zeven uur wil ik je zien... Ik kom naar je toe als mijn moeder vertrokken is om mijn vader en jouw man van de luchthaven af te halen. Je staat klaar bij de keukendeur. Je hebt alleen maar een badjas aan, geen ondergoed... En je vergeet niet me een warm welkom te heten... Dan geef ik je een flinke beurt in je eigen bed."

******

De rest van de namiddag ging vlug voorbij. Zijn gedachten waren bij zijn moeder en bij Tania, met wat Tony mogelijk aan het uitspoken was hield hij zich niet bezig. Die idioot was oud genoeg om te weten wat best voor hem was. Hij hoopte alleen maar niet bij zijn moeilijkheden betroken te raken. Ook zijn medeleerlingen praten weinig over het voorval van die morgen. Tony was bekend als een vrij agressieve kerel die wel eens meer van dergelijke stommiteiten uithaalde. Aangezien hij niet bepaald geliefd was en de opvoeder die hij had geslagen vrij populair was, wegens het meestal door de vingers zien als ze een sigaretje rookten, kon zijn daad niet op enige bijval rekenen.

Tony verdween volledig uit zijn gedachten toen hij om half vijf de sleutel van de voordeur omdraaide en zijn moeder op hem zag staan wachten.

Sylvie Devos was enkel in een doorschijnende string en een bijpassende beha gekleed. Ze kon evengoed naakt zijn, hoewel het flinterdunne ondergoed haar een nog geiler uitzicht gaf. Terwijl Thomas zijn vest uitdeed en zijn boekentas in een hoek zwierde, nam ze met beide handen haar omvangrijke borsten vast en duwde ze naar omhoog. Hij voelde de spanning in zijn kruis plots toenemen.

"Eindelijk ben je daar!" Riep zijn moeder uit.

"Ik ben niet later dan normaal." Grijnsde hij, terwijl hij zijn handen om haar middel plaatste en haar naar zich toetrok.

Zijn moeder plantte haar lippen op de zijne en zoog hongerig zijn tong naar binnen.

"Zo wil ik alle dagen onthaald worden." Zei hij, toen ze beiden na een ellenlange kus naar adem moesten happen.

"Dat zul je, als we alleen thuis zijn." Reageerde zijn moeder, terwijl ze over zijn kruis wreef en door haar knieën ging.

Ze keek glimlachend naar hem op terwijl ze zijn broek losmaakte en zijn halfslappe lul uit zijn boxershort te voorschijn toverde. Ze masturbeerde hem tot hij volledig stijf was en nam hem dan in zijn mond. Enthousiast zwolg ze bijna zijn hele lengte naar binnen.

"Ja, dat is het Sylvie. Je zuigt een lul af als geen ander."

Ze gloeide van trots bij die woorden, vastbesloten haar zoon de beste pijpbeurt te geven die hij ooit had gehad. Het was dan ook de grootste die ze ooit in haar mond had gehad. Ze moest haar mond zo wij open doen dat haar kaakgewrichten er pijn van deden om hem helemaal naar binnen te nemen. Zijn lul pulseerde in haar mond, terwijl zij hem onderdanig aankeek en met haar tong zijn eikel aflikte, genietend van de smaak van zijn voorvocht dat in haar mond druppelde.

"Kom, zuig me wat sneller af." Gromde Thomas.

Hij streelde teder het haar van zijn moeder en bewoog zijn heupen in en uit haar mond. Haar lippen en tong leken overal tegelijk te zijn. Hij vroeg zich af waar ze dat had geleerd. Hij kon onmogelijk geloven dat dit het werk van zijn gereserveerde, gestrenge vader was.

"Niet zo ongeduldig, ik mag toch ook mijn pleziertje hebben." Fluisterde Sylvie, terwijl ze haar hoofd achterover trok tot zijn penis uit haar mond glipte.

Glimlachend keek ze naar de gezwollen, purperen eikel. Ze kneep in de massieve staaf die haar kutje gisteren zo heerlijk had gemasseerd. Een snel groter wordende druppel voorvocht vormde zich aan het uiteinde ervan. Toen die begon te gehoorzamen aan de wetten van de zwaartekracht en naar beneden begon te vallen, stak ze haar tong uit om hem op te vangen. Genietend slikte ze hem door. Thomas duwde ongeduldig haar hoofd naar voren, gefrustreerd omdat ze hem niet direct in haar mond nam. In de plaats daarvan begon ze de eikel van zijn lul te likken en kneedde zachtjes zijn ballen. Toen, na wat hem een eeuwigheid leek, deed ze haar mond open om zijn machtige neukstaaf opnieuw te verzwelgen.

"Verdomme, eindelijk... Plaag me niet meer zo." Klaagde Thomas.

Zijn handen namen haar hoofd stevig beet en zijn heupen stoten hard naar voren, vastbesloten niet meer te lossen voordat hij zijn kwakje in haar mond had gespoten.

"Mmmm." Protesteerde Sylvie, terwijl ze opkeek.

Ze had haar zoon een fijn moment willen bezorgen. Ze had zo lang mogelijk met zijn piemel willen spelen om het ultieme moment zo lang mogelijk uit te stellen en hem het meest geraffineerde plezier te bezorgen. Van dat spel hield ze van, en ze was er zeer goed in wist ze. Maar ja, als hij snel plezier wou en alleen maar klaarkomen dan was dat zijn zaak.

Sylvie begon de lul van haar zoon zo hard mogelijk te zuigen terwijl ze zijn testikels streelde. Telkens als hij terug in haar mond kwam, nam ze hem dieper in zich op. Na een aantal keren raakte de penis haar keel. Ze wou hem nog dieper in zich opnemen, vechtend tegen de aandrang te hoesten en het ongemak dat het gebrek aan lucht veroorzaakte.

"Ach!" Riep Thomas verbaasd uit, toen hij voelde dat zijn pik helemaal in de mond van zijn moeder zat.

Dat was hem nog niet veel overkomen. Ook Sylvie was verwonderd over haar prestatie. Ze liet de penis uit haar mond glippen tot enkel de eikel door haar lippen omvat waren. Dan haalde ze een paar keer adem en nam hem opnieuw diep in haar mond. Ze bracht afwisseling in haar ritme, soms traag dan weer snel, soms gebruikte ze haar tong en een andere keer haar tanden. Uit de geluidjes die Thomas maakte, kon ze merken dat haar inspanningen op prijs werden gesteld.

Ze wist dat haar zoon nu dicht bij zijn hoogtepunt was. Toen zijn knieën begonnen te trillen, zette ze haar handen in zijn heupen en begon hem nog sneller te pijpen. Eerst had ze Thomas het zou veel mogelijk naar zijn zin willen maken, nu verlangde ze naar zijn sperma.

"O Sylvie, ik kom klaar..." Hoorde ze hem kreunen. "Achhhh..."

Ze voelde zijn penis pulseren en zo mogelijk nog harder worden. Ze zorgde ervoor dat ze alleen het uiteinde van zijn penis nog in haar mond had, want ze wou ten volle genieten van de volle smaak van zijn dikke, overvloedige sperma. Net op tijd, ze voelde de eerste straal tegen haar gehemelte. De hoeveelheid verraste haar, zeker na het actieve weekend dat hij achter de rug had. Ze had moeite met alles naar binnen te slikken. Een paar druppels liepen langs haar kin naar beneden. Haar eigen kut leek nu in brand te staan. Ze stak haar hand in haar broekje en begon over haar genotknobbeltje te wrijven. Vlak nadat ze zijn piemel uit haar mond had laten glijden, diende haar orgasme zich al aan. Met een luide kreet drukte ze zich tegen zijn benen aan.

"Dank je, Sylvie. Dat mag je nog meer doen." Hoorde ze Thomas zeggen.

Haar zoon nam haar bij de schouders en hielp haar recht. Sylvie trilde een beetje op haar benen en sloeg haar armen om hem heen, terwijl ze haar gezicht in zijn schouder verborg. Thomas streelde haar zachtjes over haar rug. Terwijl hij de sluiting van haar beha losmaakte, zogen zijn lippen zich vast aan haar nek.

"Pas op voor zuigplekken." Waarschuwde Sylvie paniekerig." Vergeet niet dat je vader straks thuiskomt."

Thomas gooide de beha weg en zat onmiddellijk met zijn handen aan haar zachte, vlezige borsten, waarvan de tepels al stijf geworden waren.
"Wanneer zijn we dan opnieuw met zijn beidjes?" Vroeg hij, plots tot de realiteit gekomen.

"Weet ik niet precies... Een dag of tien misschien." Zuchtte Sylvie hees.

Ze had haar ogen gesloten en haar hoofd genietend in haar nek geworpen, genietend van de strelende vingers over haar uiterst gevoelige tepels. Dan werden haar lippen bedekt door de zijne, voor een nieuwe, intense tongzoen. Ze reed met haar buik tegen zijn kruis aan en stelde verbaasd vast dat hij al opnieuw een erectie had. Zo vurig had ze haar eigen man nooit geweten, zelfs niet in zijn beste jaren. Thomas had haar borsten losgelaten om haar kont te kneden.

"Doe je broekje uit. Je gaat me naakt bedienen in de keuken." Beval hij haar.

Sylvie haastte zich om haar broekje uit te doen.

"Als je liever mijn kutje proeft en dan een boterham mag dat ook." Glimlachte ze.

"Wil je me totaal uitputten?" Grijnsde hij.

Hij streelde haar vagina. Ze was zo opgewonden dat zijn vinger moeiteloos in haar spleetje gleed.

"Ik wil je iets vragen." Zei hij dan.

"Ja?"

"Ik zou wel eens willen weten van wie je zo lekker hebt leren pijpen."

Er verscheen een blosje op haar wangen.

"Dat is mijn geheimpje dat ik aan niemand vertel." Zei ze.

Ze gaf hem een knipoog en draaide zich om. Thomas liep achter haar naar de keuken, zijn ogen gevestigd op haar kont die nog even strak en stevig was als in haar tienerjaren.

Hij zette zich neer aan de keukentafel die door zijn moeder al gezet was.

"Waar koop jij die sexy slipjes die je altijd aanhebt?" Vroeg hij, terwijl Sylvie hem een kop koffie inschonk. "Niet in het dorp neem ik aan."

"Nee, wel bij Boetiek Venus in de stad." Antwoordde ze, terwijl zee en zijdelingse, onderzoekende blik op hem wierp. "Waarom vraag je dat? Krijg ik een paar intieme cadeautjes soms?"

"Nee, maar een grietje dat ik ken misschien wel."

"Ik kan je de winkel wel aanbevelen... Alleen denk ik dat de verkoopster lesbische neigingen heeft... Als ze je helpt bij het passen, kan ze haar handen niet van je lijf houden, terwijl je ziet dat ze zo geil als boter wordt. Bij mij staat ze er op in het pashokje aanwezig te zijn. Als ze een man was geweest, zou ze me zeker al een tiental keer hebben verkracht."

Thomas nam een hap van zijn boterham en wachtte met antwoorden tot hij zijn mond had leeggegeten.

"Je vindt het misschien fijn. Ben je niet een beetje exhibitionistisch?" Vroeg hij.

"Een beetje wel... Daarom draag ik ook korte rokjes in de zomer. Ik kick op al die geile blikken, vooral als ze van jonge mannen komen... Als ik bijvoorbeeld op een terrasje ziet en er zit een knappe jongen me aan te staren, doe ik mijn benen opzettelijk wat uit elkaar om hem een glimp van mijn broekje te gunnen."

"Sylvie, zeg eens eerlijk, heb jij er nooit van gedroomd om het met een vrouw te doen?"

"Soms wel ja." Er was een blosje om de wangen van zijn moeder gekomen. "Maar dat betekent niet dat ik het ooit heb gedaan."

Zwijgend aten ze verder. Na afloop ruimde Sylvie de tafel af en begon aan de afwas, terwijl Thomas geen moment zijn ogen van haar afwendde. Het was alsof ze zich altijd al naakt aan haar zoon had vertoond. Zelf verwonderde ze zich hoe goed ze zich hier bij voelde. Ze werd er zelfs een beetje opgewonden van. Terwijl ze door de keuken liep, wiegde ze zelfs wat nadrukkelijker dan anders met haar heupen. Toen ze aan de afwas begon, duwde ze haar kont zo ver mogelijk naar achteren en zette haar benen wat uit elkaar om haar zoon zo uitgebreid mogelijk van haar heerlijkheden te laten genieten.

"Het is nu kwart na zes, Thomas." Verzuchtte ze, toen ze het laatste bord aan het afdrogen was en tersluiks een blik op de wandklok geworpen had. "Ik moet zeker binnen een uurtje vertrekken om je vader en de zatladder van Tania op te pikken."

"Als je bedoelt dat je nog snel een nummertje wil maken is dat geen probleem." Lachte Thomas. "Ik ben er helemaal klaar voor."

Sylvie draaide zich naar haar zoon om en begon te lachen. Terwijl zij met zijn rug naar hem stond had hij zich helemaal uitgekleed. Zijn kleren lagen op een hoopje op de vloer. Thomas zat wijdbeens op zijn stoel, zijn stijve paal wees trots omhoog.

"Kom hier, ik heb wat je nodig hebt."

"Jij laat er geen gras over groeien. Krijg je er dan nooit genoeg van?" Glimlachte ze, zich bewust van haar snel opzwellende en nat wordende kutlipjes terwijl ze op hem toestapte.

"Ik heb al jaren van dat lekkere lijf van jou gedroomd." Vertrouwde Thomas haar toe. "Nu zal ik wel gek zijn om een gelegenheid te laten voorbij gaan om je te neuken."

"Ach wat, droom je er al werkelijk zo lang van om me te neuken, je eigen moeder?" Vroeg Sylvie met een gespeeld toontje van verbazing.

"Ja, meestal denk ik aan jou als ik met seks bezig ben. Ik hoop dat ik ooit nog eens een meisje tegenkom dat net zo lekker is als jij."

"O Thomas, ik hou zo enorm veel van jou." Zei Sylvie hees, terwijl liefde, lust en trots tegelijk in haar opwelden.

Ze zette zich schrijlings op hem neer terwijl haar mond de zijne zocht. Hun tongen verstrengelden zich in een passionele kus. Toen ze elkaar een paar momenten later loslieten, begon hij haar nek te kussen.

"Opgepast voor zuigplekken." Waarschuwde Sylvie hem.

Dit bracht Thomas tot een pijnlijke realiteit terug. Vanavond zou Sylvie weer in het bed van zijn vader slapen.

Hij had zijn hand op haar borsten gelegd en streelde zachtjes op haar gevoelige, stijve tepels, tot zijn moeder kreunde en het liefdesvocht in haar bilspleet voelde stromen. Ze greep haar rechterborst vast en bracht de tepel naar zijn lippen.

"Zuig aan mijn tietjes, zuig aan de tietjes van mama." Kreunde ze.

Thomas voldeed maar al te graag aan haar verzoek. Hongerig zoog hij aan haar tepel, net als hij dat jaren geleden als baby had gedaan. Alleen maar jammer dat hij haar zoete melk niet meer kon proeven...

"Nu de andere, laat hem niet jaloers worden." Fluisterde Sylvie hees, terwijl ze een rukje aan zijn hoofd gaf.

Thomas kuste en zoog nu aan haar linkerborst.

"Achhh..." Kreunde Sylvie met gesloten ogen.

Ze greep met beide handen naar zijn lul en begon hem zachtjes af te trekken.

"Thomas, mijn poesje druipt. Ik sta in brand." Fluisterde ze op klagerige toon.

Thomas gaf haar borsten een laatste kus en ging achterover zitten. "Vooruit, steek hem er in."

Glimlachend stond Sylvie overeind. Met haar rechterhand nam ze zijn penis vast, terwijl ze met ze linker op zijn schouder steunde. Dan liet ze zich zakken. Ze was zo nat dat de dikke, purperen eikel moeiteloos in haar liefdesgrotje gleed. Toen de eerste centimeters in haar gleden, hield ze even op en keek glimlachend op hem neer. Thomas nam haar heupen beet en trok haar ongeduldig naar beneden. Ze gaf een opgewonden gilletje toen de piemel in een ruk in haar buik verdween.

"Kom liefje, neuk me, zo hard je kunt!" Schreeuwde Thomas, voor wie het allemaal niet snel genoeg kon gaan.

"Aie." Bracht Sylvie uit, toen het uiteinde van zijn penis haar baarmoederhals raakte.

Ze had zich nog nooit zo gevuld gevoeld als nu.

Thomas gaf haar een paar tikken op haar kont en probeerde ondanks het gewicht op zijn billen te bewegen.

"Nee." Zei zijn moeder gejaagd ademend. "Laat me even stilzitten en hiervan genieten. Je lul voelt zo heerlijk aan in mijn poesje."

Thomas trok haar naar zich toe voor een nieuwe kus. Terwijl zijn lul pulseerde in haar kut, woelde zijn tong rond in haar mond. Toen hun lippen elkaar loslieten, drukte Sylvie het gezicht van haar zoon tussen haar borsten en begon toen zijn lul te berijden, eerst langzaam en geleidelijk aan sneller. Het was de eerste keer dat ze in een dergelijke ongemakkelijke positie de liefde betreef. Maar gelukkig was ze een getrainde sportieve vrouw, zodat ze geen moeite had het tempo vol te houden. Nadat ze eerst slechts een paar centimeter bewoog, veerde ze spoedig zo hoog recht tot enkel zijn eikel tussen haar schaamlippen stak. Dan liet ze zich snel zakken, terwijl haar kont met een kletsend geluid tegen zijn billen terechtkwam. Telkens kwam zijn eikel in aanraking met haar baarmoederhals en gaf ze een korte, opgewonden gil.

"O liefje, liefje, dit voelt zo goed aan. Ik hou van jou." Hijgde Sylvie, terwijl ze haar zoon in een gestaag tempo bereed.

"Ja, ik hou ook van jou." Zei Thomas. "Dit is zalig."

"Laat me klaarkomen op die grote lul!" Schreeuwde ze. "Ik voel dat het niet lang meer gaat duren."

Terwijl ze haar orgasme voelde naderen, plantte ze haar onderlichaam nog een laatste maal hard op zijn lul.

"O ja, o ja, ik kom verdomme klaar." Schreeuwde Sylvie, terwijl haar lichaam schokte en ze haar nagels in de schouders van haar zoon begroef.

Ook voor Thomas was het bijna zo ver.

"Achhh..." Schreeuwde hij, tegelijk met zijn klaarkomende moeder.

De spanning in zijn ballen was stilaan ondraaglijk geworden. Hij had het nog korte tijd kunnen uithouden, ware het niet dat de zich opspannende kutspieren van Sylvie hem zoveel genot bezorgden dat hij zijn laatste restje zelfcontrole verloor.

"Och..." Schreeuwde hij jubelend, toen hij met zijn penis diep in de kut van zijn moeder in dikke stralen tegen haar baarmoeder begon te ejaculeren.

Sylvie was kreunend klaargekomen, haar hoofd in zijn hals verborgen. Terwijl ze de penis van Thomas in haar vagina voelde verslappen, keek ze hem met glazige ogen aan. Hun lippen vonden elkaar voor een lange kus.

"Lekker, maar heel vermoeiend." Fluisterde ze in zijn oor. "Ik lig toch liever op mijn rug."

"Op zijn hondjes is anders mijn favoriete standje." Grijnsde Thomas.

Sylvie maakte zich los en stond op. Sperma droop uit haar uitgetrokken kut.

"Sorry, maar nu moet ik me echt klaarmaken." Zei ze teleurgesteld. "Jammer dat ik nu voor een dag of tien alleen maar je moeder kan zijn."

Thomas was ook rechtgeveerd en gaf haar een klap op haar kont, die zo hard aankwam dat ze een gilletje slaakte.

"Geeft me genoeg tijd de batterijen op te laden." Lachte hij. "Maar dan neuk ik je in je kontje. Je kunt alvast maar wennen aan het idee."

"Ik neem een douche." Zei Sylvie, bang en opgewonden tegelijk bij het idee.

"Wacht, dan kunnen we samen een douche nemen... Ik zal dat prachtige lijf van jou te lang moeten missen."

******

Ze raapten hun kleren op en liepen hand en hand naar boven. Nadat Sylvie het sperma van haar dijen gewassen had, befte Thomas haar nog een laatste maal uitgebreid onder het warme water van de douche. Vloekend omdat het ondertussen al zeven uur geworden was en ze vreesde te laat te zijn, was zijn moeder dan naar de slaapkamer gelopen om zich aan te kleden.

Nadat Thomas zich op zijn beurt had aangekleed, ging hij naar de keuken om nog een kopje koffie te drinken en een sigaret te roken. Per slot van rekening had hij vanavond nog een tweede sletje te neuken.

Terwijl hij wachtte tot hij de auto van zijn moeder zou zien wegrijden, vroeg hij zich af aan welke van beide vrouwen hij de voorkeur gaf. Hij vond het lichaam van Sylvie prachtiger en voluptueuzer dan dat van Tania. Bovendien was ze een beest in bed. Hij vroeg zich af waar ze allemaal die trucjes geleerd had die ze kende, zeker niet van zijn vader. Maar Tania was dan weer jonger en had een strakkere kut dan zijn moeder, die op de koop toe even lekker smaakte als een lolly. Ze mistte ervaring, maar die zou hij haar wel bijbrengen. Maar wat Thomas nog het meest in zijn lerares aantrok, was dat ze compleet in zijn macht was, zijn speelgoed waar hij kon over beschikken waar en wanneer hij dat wou, overgeleverd aan de minste van zijn grillen. De komende dagen was hij zeker van plan uit te testen hoe ver hij met haar kon gaan. Hij was er zeker van dat onder haar koude, afstandelijke voorkomen een erg warmbloedige vrouw zat. Wie weet smeekte ze er ooit nog om door hem te worden genomen.

Toen hij om kwart na zeven de Mercedes van zijn moeder zag wegrijden, stond Thomas op en liep door de tuin naar de keukendeur van de villa van het gezin Dam.

Hoofdstuk 6.

Tania stond hem al op te wachten. Ze stond met gebogen hoofd in het midden van de keuken, blootsvoets; gehuld in een ruime, blauwe badjas die stevig was ingesnoerd.

Thomas zette zijn hand onder haar kin en dwong haar hem aan te kijken.

"Ik heb de hele dag naar dit moment zitten te verlangen." Grijnsde hij. "Is dat nu een manier om je minnaar te ontvangen?... Je hebt een heel lief gezichtje. Het is zo mooi als je glimlacht."

Tania antwoordde niet, maar ze wendde haar blik ook niet af.

"Geef me nu maar een heel lekkere zoen." Vervolgde Thomas. "Die had ik in feite al moeten krijgen."

Tania gehoorzaamde zonder veel enthousiasme. Ze sloeg haar armen om zijn hals en drukte haar mond tegen de zijne, maar voor de rest bleef zijn vrij passief. Thomas stak zijn tong in haar mond en kneedde ondertussen haar kontje. Een minuut later liet hij haar los.

"De volgende keer doe je het met wat meer passie." Beval hij haar. "Ik weet dat je enorm vurig kan zijn. Ik wil je zo iedere keer als we met elkaar samen zijn."

"Wil je dat ik je voeten kus als je hier binnenkomt?" Fluisterde ze.

"Nee, ik wil dat je dat hete wijfje bent dat je diep van binnen altijd al bent geweest." Zei hij.

"Auuu..." Schreeuwde Tania toen haar leerling zijn hand in haar korte kapsel zette en er niet bepaald onzacht een ruk aan gaf.

"Wil je dat zijn, mijn hete, gewillige sletje? Beloof je het?" Vroeg Thomas op harde, boze toon.

"Ja, ik zal je hete, gewillige sletje zijn. Ik beloof het."

Thomas liet haar onmiddellijk los.

"Zo mag ik het horen... Ik was al bang dat ik je zou moeten straffen." Glimlachte hij. "Laat me nu maar je slaapkamer zien."

"Mijn man komt zo naar huis."

"Lul niet, Tania. We hebben zeker drie uur de tijd." Thomas duwde haar autoritair naar voren. "Kom, toon me eens je slaapkamer. Ik popel om je te verwennen."

Uit een gesprek van haar met zijn moeder dat hij eens afgeluisterd had, wist hij dat ze alleen sliep. Hij hoopte maar dat ze een tweepersoonsbed had.

Boven gekomen merkte hij dat dit inderdaad het geval was. Haar slaapkamer was ruim en luchtig, gesc***derd in pastelkleuren en met een eigen badkamer.

Terwijl Tania met gekruiste armen voor het bed stond te wachten, had Thomas zijn kleren al uitgeschoten.

"Waarop wacht je?" Vroeg hij bars.

Tania opende haar badjas en liet ze van haar schouders glijden. Thomas deed een stap voorwaarts en streek zachtjes met een vinger langs haar schaamlippen.

"Dat geschoren kutje staat je erg mooi." Zei hij.

Toen hij haar verder bleef strelen, merkte hij tot zijn voldoening dat ze vochtig begon te worden. Hij tastte naar zijn eigen lul. Die was nog maar halfstijf. Per slot van rekening had die er al heel war opzitten vandaag. Zelfs voor een jonge knaap als hij werd het soms te veel.

"Wat deed je al die tijd toen er geen man was om je te neuken?" Vroeg hij. "Gebruikte je een speeltje of zat je met je vingers aan jezelf, of doe je beide?"

Tania was zwaarder beginnen te ademen had haar ogen gesloten toen Thomas haar zachtjes begon te vingeren. Toen Thomas ongeduldig zijn vraag wou herhalen, antwoordde ze.

"Ik masturbeer." Zei ze bijna onhoorbaar.

"O, ja... En hoeveel keer per week?"

"Dat kan ik niet juist zeggen. Soms liggen er weken tussen, soms doe ik het dagelijks. Het hangt ervan af hoe gespannen ik me voel."

"Goed, nu je mij hebt zal jij je vingers niet meer nodig hebben." Grijnsde hij zelfverzekerd, terwijl hij in cirkeltjes over haar clitoris wreef. "Maar vooraleer ik je begin te verwennen, ga ik je vragen iets voor mij te doen."

"Wat?" Vroeg ze, opgewonden en op haar hoede tegelijk.

"Je gaat op het bed liggen met je benen wijd uit elkaar. Je gaat me tonen hoe jij jezelf bevredigd. Ik wil alles goed zien."

"Maar... Maar... Nee, dat kan ik niet."

"Natuurlijk kan je het... Je gaat je vingeren en over je clitje wrijven. Doe je het niet dan neuk ik je in je kont, zonder glijmiddel."

Na een korte aarzeling ging Tania op het bed liggen en trok haar knieën op. Thomas hurkte tussen haar benen neer. Hij wou niets van het schouwspel missen. Het genotsvocht parelde al op haar geopende, roze, lillende schaamlippen. Met haar middelvinger begon Tania haar genotsknopje te bewerken. Instinctief trok ze haar knieën wat hoger, zodat hij een goed zicht kreeg op haar strakke anus die door de secreties die langs haar bilspleet naar beneden gelopen waren al goed vochtig was. Tania stak de middelvinger van haar vrije hand in haar kutje, terwijl de andere verder ging met het beroeren van haar klitje. Tegelijk stak Thomas een vinger tussen de bilspleet van Tania en begon op haar sluitspier te drukken. Ze slaakte en verschrikte gil en wou haar benen dichtdoen, maar Thomas gaf haar een harde klap op haar billen.

"Verder blijven doen." Beval hij bars. "Ik doe je geen pijn. Enkel als je een stout meisje bent steek ik hem er daar in."

Hij stak zijn vinger niet verder dan het eerste kootje in haar kont, voorzichtig om haar zeker geen pijn te doen. Een minuut later lette Tania daar al niet meer op. Een zacht gekreun ontsnapte aan haar lippen en ze begon trage, draaiende bewegingen met haar heupen te maken, terwijl haar vingers steeds heftiger haar poesje begonnen te bewerken.

"O, Thomas... Aaaach..." Steunde ze.

"Ja, kom maar... Kom maar eens lekker klaar voor je minnaar."

Op dat moment kwam ze kreunend klaar. Het feit dat Thomas toekeek, maakte haar plezier alleen maar groter. Een seconde schoot het door haar heen hoe ziek deze hele situatie was, maar dan overspoelde het genot haar zoals dat maar zelden was gebeurd.

"Verdomme, dat was prachtig." Hoorde ze Thomas zeggen.

Onmiddellijk daarna werden haar vingers zachtjes weggeduwd en voelde ze zijn lippen zich hongerig op haar vagina vastzuigen. Zijn tong zocht direct haar klitje op, dat zo sensitief was geworden dat de minste aanraking genoeg was om een schokgolf van genot door haar heen te laten gaan en haar zo mogelijk nog natter te doen worden.

"Neuk me, waar wacht je op!" Hoorde Tania zich tot haar eigen verbazing roepen.

Wat bezielde haar, vroeg een klein deel van haar geest zich af dat nog rationeel gebleven was. Ze moest deze knaap haten voor wat hij met haar de afgelopen dagen had gedaan, in de plaats daarvan voelde ze zich opgewonden als een goedkope slet. Ja, ze leek het zelfs fijn te vinden als hij haar brutaal behandelde.

Tot haar verbazing duwde ze ongeduldig haar heupen naar voren toen ze de lul van Thomas tegen haar spleetje voelde aanwrijven.

"Die vent van jou is werkelijk een idioot." Lachte Thomas smalend, terwijl het uiteinde van zijn penis in haar strakke poesje gleed.

Als antwoord kreunde Tania slechts en draaide met haar kont. Thomas duwde zich dieper in haar. Het ging haar blijkbaar niet snel genoeg en ze zette haar nagels in zijn onderrug om hem dat duidelijk te maken.

"Zie je wel dat je slechts een geil sletje bent." Fluisterde Thomas haar in het oor.

Haar gevoel van vernederd te worden kon niet op tegen het extatische gevoel van haar poesje dat langzaam werd gevuld zoals nooit tevoren.

Hij was nu helemaal in haar en begon haar met korte, krachtige stoten te berijden. Haar gekreun, de soppende geluiden die haar kutje maakte en haar schokkende heupen, vertelden hem hoe veel ze hier van genoot. Hij duwde haar knieën omhoog om nog dieper in haar te kunnen doorstoten.

"Wat zou je man denken als hij ons nu zag?"

"Klets niet, neuk me." Fluisterde ze. "Hij heeft altijd gezegd dat ik een hoer was... Ik ben nu jouw hoer."

Thomas lachte en begon sneller en ruwer in haar te stoten. Tania verborg haar genot niet langer meer. Ze duwde haar heupen omhoog om zijn penis langer in haar vagina te houden en ze beukte met haar vuisten op zijn rug om hem harder en dieper in haar te laten stoten. Ze had haar ogen gesloten, een gelukzalige glimlach om haar lippen.

Thomas was al tweemaal klaargekomen, dus kon hij Tania een langgerekt en herhaald orgasme bezorgen. Ze was al aan haar vierde, gillende hoogtepunt toe, toen zijn zaad eindelijk in dikke stralen tegen haar baarmoeder aan plensde.
"We zijn voor elkaar gemaakt." Fluisterde hij in haar oor, moe, bezweet, voldaan.

Hij keek grijnzend naar de grote vochtplek op het laken tussen de dijen van Tania. Uit haar wijd open schaamlippen druppelde het sperma uit. Een beter bewijs voor zijn stelling had je niet.

Hij legde zich terug op zijn lerares en kuste haar. Ditmaal gingen haar lippen gewillig uit elkaar en sloeg ze haar armen vast om zijn nek.

"Nu kan je niet meer zeggen dat je het niet fijn vond." Zei Thomas nadien.

"Het zou nog fijner worden indien je me al die foto's gaf die je gemaakt hebt." Antwoordde ze.

"Die foto's zijn veilig. Daar kan niets mee gebeuren."

Terwijl hij rechtstond en naar zijn kleren tastte, vroeg hij zich af of haar plotse meegaandheid soms geen tactiek was om hem gunstig te stemmen en het belastende materiaal dat hij over haar had te vernietigen. Nee, voorlopig bleef alles zoals het was, tenminste zolang hij zich van haar charmes wou verzekeren.

"We hebben nog tijd om een kop koffie te drinken en naar het nieuws te kijken." Zei hij, zijn broek aantrekkend. "We moeten ook nog voor woensdag afspreken."

******

Wat er dan was gebeurd, overtuigde Thomas dat Tania inderdaad iets voor hem moest voelen. Ze had alleen maar een broekje en een topje aangetrokken toen ze naar beneden ging, alsof ze hoopte op nog meer actie. Terwijl hij naar het nieuws van acht uur keek, was ze dicht tegen hem aangekropen en had ze haar hoofd op zijn borst gelegd. Toen hij wou rechtstaan, was ze op zijn knieën voor hem gaan zitten en had hem smachtend aangekeken. Die blik uit die mooie, bruine ogen had hij niet kunnen weerstaan. Ondanks zijn vermoeidheid, had hij haar nog een laatste maal geneukt in de sofa, langzaam, teder en liefdevol.

"Tania heb ik aan mijn pink. Die is definitief van mij." Had Thomas gedacht terwijl hij naar huis stapte.

Iets wat hij op de speelplaats opmerkte de dag nadien versterkte hem alleen nog maar in die overtuiging. Hij was met een meisje aan het praten uit het zesde, een knappe roodharige waar hij al lang van aan het dromen was. Hij trachtte een afspraakje te versieren, maar ving net als de vorige keren bot. Ondanks dit slechte nieuws had hij zich glimlachend van haar afgekeerd. Hij had immers in de lade van zijn nachtkastje iets liggen wat haar tot zijn gewillige neukspeeltje zou maken.

Op dat moment had hij Tania naar zich zien kijken, die het hele gesprek blijkbaar op afstand had gevolgd. Haar ogen spuwde kwaadheid en haat, de blik van een jaloerse vrouw. Direct daarna had ze zich omgedraaid en was bruusk weggestapt. Toen was Thomas er van overtuigd dat Tania geen komedie speelde of hem trachtte te paaien.

Die dinsdag kwam hij echter niet meer in contact met haar. Ook deed hij geen poging om haar te telefoneren of een tekstberichtje te sturen. Ze wist waar en wanneer hij haar woensdagmiddag wilde ontmoeten en dat was voldoende.

Ook andere gebeurtenissen zorgden er voor dat hij niet te veel met Tania in zijn hoofd zat. Kort na de middag arriveerde de politie op school. Een voor een riepen ze de leerlingen van zijn klas bij zich. Tony was gisterenavond niet naar huis teruggekeerd en zijn ouders hadden hem op het politiekantoor als vermist opgegeven. Normaal zou men niet veel energie in deze zaak gestoken hebben, zeker gezien de reputatie van de vermiste en die van zijn familie. Maar toen had men zijn totaal verhakkelde fiets gevonden op een wandelweg naast het kanaal.

Ook Thomas werd aan een verhoor onderworpen. Hoe goed kende hij hem? Was er iets vreemds aan zijn gedrag op te merken de laatste tijd, voelde hij zich bedreigd misschien? Had hij soms iets gezegd of laten merken dat als vreemd of verdacht overkwam? Trachtte hij soms d**gs te verkopen?

De politiemannen waren er niet op uit geweest hem van iets te willen beschuldigen. Ze wilden alleen informatie. Thomas trachtte zijn vriendschap met Tony zo veel mogelijk te minimaliseren en te relativeren. Toch was hij met een heel onbehaaglijk gevoel naar buiten gegaan. Op straat betrapte hij zich er op enorm op zijn hoede te zijn en voortdurend om zich heen te kijken.

Vermoedelijk had Tony te snel gereden op het jaagpad en was hij met zijn domme kop op een paaltje gebotst. Maar misschien waren zijn grootsprakerige verhalen wel waar. Misschien had zijn broer of een andere pooier hem wel uit de weg laten ruimen omdat hij met hun geheime d**g had geëxperimenteerd. In dat geval was het mogelijk dat ook Thomas gevaar liep.

Gelukkig wist hij van zichzelf dat hij een rijke verbeelding had, zodat hij zijn eigen angsten snel kon relativeren.

******

Het was dan ook met een gerust gemoed dat hij woensdag om twee uur Tania oppikte bij haar thuis.

Even was er wrevel bij hem geweest, toen hij zag dat Tania een rok aanhad tot net boven haar knieën zoals haar gewoonte was.

"Ik dacht dat ik je had gezegd een korte rok aan te doen." Brieste hij.

Tania probeerde wat verder van hem vandaan te zitten. Ze vond het al erg genoeg dat iemand die ze kende kon zien dat ze werd opgepikt door een leerling, al had ze een verhaaltje verzonnen. Indien het nodig was zou ze vertellen dat ze haar eigen auto niet aan de praat had kunnen krijgen en dan haar bereidwillige buurjongen had gevraagd haar te helpen met haar boodschappen te doen.

"Mijn man is slechts vijf minuten geleden naar kantoor vertrokken. Als ik iets luchtiger had aangetrokken was hij direct wantrouwend geworden... Je weet echt niet hoe hij is." Verdedigde ze zich, terwijl haar leerling wegreed en zich in het verkeer invoegde. "Hij dwingt me om al die ouderwetse spullen aan te trekken waarmee je me ziet rondlopen. Hij is bang dat andere mannen naar me zouden kijken of dat ik hen zou trachten te verleiden. Soms controleert hij zelfs welk slipje ik aanheb en of het niet nat is."

"Dan zitten we echt wel met een probleem."

Thomas wierp haar een zijdelingse blik toe. Was ze hem in de maling aan het nemen of niet?

"Zeg dat wel. Hij is zo paranoïde."

"Dat zal wel door de drank komen. Hopelijk zuipt hij zich snel dood."

"Thomas, ik weet echt niet of ik die spulletjes zal durven dragen die je voor me zult kopen."

Hij dacht een ogenblik na.

"Je doet ze pas aan vlak voordat je in je auto stapt, of misschien in het toilet in de school." Zei hij dan.

"Ik zal heel voorzichtig moeten zijn. Je weet werkelijk niet hoe agressief hij kan reageren, soms zonder de minste aanleiding." Zei Tania met een benepen stemmetje.

Thomas klopte bemoedigend op haar dij.

"Als ik ooit merk dat hij je slaat zal het meteen ook de laatste keer zijn geweest." Zei hij.

Tot haar verbazing merkte Tania dat een warme gloed zich vanuit haar onderlichaam verspreidde. Ze voelde zich niet alleen een vrouw bij Thomas, ze voelde zich bovendien beschermd.

"Het is niet je zaak, Thomas." Zei ze zacht. "Ik had maar zo stom niet moeten zijn om met hem te trouwen... Waar breng je me trouwens naartoe?"

"Ergens waar iedere man zijn wijfje naartoe zou moeten brengen, als hij tenminste van haar houd." Lachte Thomas.

******

Boetiek Venus lag in het centrum van de stad, vlak bij een ondergrondse parkeerplaats. Het was wel een dure bedoening, maar zijn auto was tenminste veilig.

De boetiek zelf was duur en smaakvol ingericht. Thomas schrok een beetje van de prijskaartjes die hij in het uitstalraam zag. Maar omdat hij zich niet wou laten kennen tegenover Tania besloot hij om toch maar binnen te gaan.

Het was er op dat moment erg rustig. Twee dames waren net aan het afrekenen aan de kassa. Dan waren zij de enige klanten.

De eigenares stapte vanachter de toonbank op hen af. Thomas wist van zijn moeder dat ze Amanda heette. Ze was een slanke vrouw van midden veertig. Enkel enige zilverwitte draden in haar schouderlange, zwarte haar verrieden haar leeftijd. Voor de rest zag ze er zelfs erg jeugdig uit. Haar volle, vrolijk lachende gezicht vertoonde geen enkel spoor van rimpels of kraaienpoten. Ze droeg een rok die tot halfweg haar dijen reikte en netkousen op hoge hakken. Doorheen haar loshangende doorkijkblouse tekende een zwartkanten beha zich duidelijk af. Haar borsten waren niet groot, maar leken behoorlijk stevig.

"En waarmee kan ik de heer en de dame van dienst zijn?" Vroeg ze, een hagelwit gebit te voorschijn toverend terwijl ze hen onderzoekend aankeek.

"Ik zou graag een paar spulletjes voor mijn vriendin hier kopen." Antwoordde Thomas, terwijl hij zijn arm om het middel van Tania legde.

"Dat komt dan heel goed uit." Kondigde Amanda vrolijk aan. "Ik heb hier een paar mantelpakjes en enkele rokjes die ik voor een prikje van de hand kan doen. Het seizoen is immers voorbij."

"Minirokjes?" Vroeg Thomas.

"Natuurlijk."

"Die kun je me straks laten zien. Eerst wou ik het meest sexy ondergoed bekijken dat je in huis hebt."

Amanda wierp een keurende blik op Tania. "Het zal niet moeilijk zijn om een knappe dame als mevrouw er sexy te laten uitzien. Maar hebt u iets speciaals in gedachten?"

"O, een beetje van alles. Strings, tanga's, jarretelles met een gordeltje." Grijnsde Thomas.

"Ik zie dat mijnheer een kenner is. En gelijk hebt u!" Lachte Amanda. "Ik zal haar zo uitdossen dat u gek van haar wordt."

Ze schoof het gordijn van een paskamertje open en gebaarde Tania dat ze naar binnen moest gaan.

"Maakt u het zich maar gemakkelijk. Ondertussen haal ik wat spulletjes." Liet de boetiekhoudster weten.

Thomas volgde Tania naar binnen. Het pashokje was groot genoeg voor hen beiden.

"Luister, Thomas..." Tania opende haar mond om te protesteren.

"Ik betaal voor de spulletjes, dus ik kijk." Onderbrak hij haar. "Kleed je nu maar uit. We gaan ons amuseren, je zult wel zien. We gaan dat lesbische teefje eens lekker opgeilen."

Tania werd rood van schaamte toen de implicatie van de woorden van Thomas tot haar doordrong. Toch trok ze zonder morren haar kleed uit, zodat ze alleen maar gekleed stond in haar doordeweekse ondergoed toen Amanda terugkwam. Haar blikken verlustigden zich aan het lichaam van Tania. Glimlachend overhandigde ze wat ze in haar handen had, een gordeltje en een paar ragfijne, zwarte nylons.

"Mevrouw heeft inderdaad een prachtfiguur, alleen jammer dat ze het verpest met dat ouderwetse ondergoed." Constateerde ze.

"Ja." Zei Thomas, die haar een vette knipoog gaf. "Maar daar gaan we snel verandering in brengen."

Hij gaf Tania een kneep in haar kont.

"Vooruit, doe de rest ook maar uit." Zei hij vrolijk tegen haar.

Tania werd zo rood als een pioen. Het liefst van al was ze door de grond gezonken van schaamte.

"Kom, kom." Suste Amanda haar. "Zo erg is het niet... Voor mij hoef jij je niet te generen hoor. Ik heb al heel wat gezien, maar jij behoort zeker tot de knapste."

Tania staarde strak naar de grond terwijl haar handen achter haar rug verdwenen om de beha los te haken. Ze probeerde hem met een hand uit te doen, terwijl ze met de linkerarm haar borsten aan de wellustige blikken van Amanda trachtte te onttrekken.

"Je maakt haar verlegen. Ze is geen complimentjes gewoon." Glimlachte Thomas naar de verkoopster. "Waarom zoek je geen paar setjes lingerie samen die bij het gordeltje passen?"

Duidelijk met tegenzin verdween deze laatste uit het pashokje.

Thomas sloot het gordijn van het pashokje en draaide zich om.

"Thomas, waarom doe je me dit aan?" Snikte Tania met haar ogen vol tranen.

"Stel je niet aan." Siste hij woedend. "Uit met dat slipje!... En ik wil je armen naast je lichaam zien bungelen."

Tania deed haar onderbroek uit. Thomas overhandigde haar het gordeltje, dat ze gehoorzaam aantrok. Terwijl ze de tere nylonkousen onhandig en voorzichtig aantrok, hoorden ze Amanda kuchen.

Thomas opende opnieuw het gordijn en wenkte haar naar binnen.

"Het schijnt haar maar moeilijk te lukken. Kun jij haar niet helpen?" Vroeg hij.

Dat hoefde hij haar geen twee keer te zeggen. Zonder dat Tania de tijd kreeg om te protesteren, knielde Amanda neer en begon de kousen aan de jarretelles vast te maken.

"Kijk, zo doe je dat." Zei ze omhoogkijkend. "Wees maar niet bang om ze te scheuren, die spullen zijn sterker dan je denkt."

Toen ze gedaan had, begon ze sensueel de dijen van Tania te strelen, watertandend naar haar kale poesje opkijkend.

"Ik zie dat je kutje al is geschoren. Prachtig is dat." Zei ze hees. "Er is niets dat het effect van lingerie te niet doet dan haartjes die van overal tegelijk naar buiten pulken."

De hand van de verkoopster kwam in aanraking met Tania's venusheuvel, iets te lang om toeval te zijn. Geschrokken maakte Tania een sprongetje.

"Oeps, ongelukje." Giechelde Amanda. "Het is wel een heel mooi kutje, als ik zo vrij mag zijn."

"En het is ook het zoetste kutje waar ik ooit mijn lippen op heb gelegd." Viel Thomas haar bij.

Tania stond er versteend bij. Geschokt als ze was, voelde ze echter het begin van opwinding. Amanda lachte en bukte zich met haar rug naar Thomas toe, waardoor haar strakke rok tot over haar kousenband tot tegen haar kont opkroop.

"Er zit een naad aan de achterzijde van de kousen. Je moet er op letten dat deze helemaal recht is als ze je aantrekt. Nu moet ik ze zelf helemaal met de hand rechttrekken." Zei ze, alsof ze Thomas niet gehoord had.

"Die doet het opzettelijk." Dacht Thomas, toen hij de verkoopster haar uitdagende pose aannam.

Ongegeneerd bukte hij zich om goed onder haar rokje te kunnen kijken. Wat hij zag was een strak, stevig kontje, waartussen de streep van een roze string liep. De stof zat zo strak dat hij duidelijk de omtrek van haar schaamlippen zag afgetekend staan.

Ondertussen trok Amanda zogezegd de naden van de kousen van Tania recht. In feite nam ze de gelegenheid te baat om de dijen van haar cliënte uitgebreid te betasten en om naar haar kutje te gluren, dat nu duidelijk langzaam vochtig aan het worden was. Amanda ging er zo in op dat ze niet merkte dat Thomas zijn hoofd bijna onder haar rok stak. Een bijna onhoorbaar gekreun ontsnapte aan de lippen van Tania. Amanda stond recht, de geur van een in staat van opwinding verkerend poesje in haar neus.

"Draai je eens om naar de spiegel. Je staat er echt goed mee." Fluisterde Amanda, hees en geil.

Tania vond in de eerste plaats dat ze er hoerig uitzag, enkel gekleed in het gordeltje en de kousen. Als ze eerlijk tegenover zichzelf was hield ze wel van het gevoel van het ragfijne textiel tegen haar benen.

"Je zult mooier dan ooit zijn voor je vriendje." Hoorde ze Amanda zeggen.

Verlegen keek Tania naar de grond. Zo zag ze niet dat Amanda zich grijnzend naar Thomas keerde en doorheen zijn broek in zijn stijve lul kneep.

"Je kunt hier gewoon een stringetje overheen aantrekken. Maar er is iets beters dat hier bij past." Zei de verkoopster, die Thomas recht in de ogen keek terwijl ze zachtjes over zijn ballen streelde.

Ze liet hem los om een zwart stukje textiel op te ****n dat ze samen met een paar lingeriesetjes had meegenomen.

"Het ziet er niet uit als een broekje, maar er zitten twee knopen voor en achter op het gordeltje waarmee je het kunt vastmaken... Enorm handig voor een vluggertje, je maakt het zo los." Zei ze. "Ik ga nu tonen hoe je het vastmaakt."

Amanda maakte het dunne weefsel vast aan de voorkant, waar inderdaad twee knopen zaten. Tania stond zo wankel op haar benen dat ze steun moest zoeken tegen de wanden van het paskamertje. Ze zakte wat door haar knieën, waardoor de twee anderen een goed zicht kregen op haar rode, gezwollen schaamlipjes.

"Draai je nu maar eens om."

Als in trance gehoorzaamde Tania, net alsof ze opnieuw onder de invloed stond van de d**g die Thomas haar afgelopen zaterdag had toegediend. Amanda maakte nu ook de knopen aan de achterkant vast en streelde dan uitgebreid het kontje van Tania, natuurlijk om te zien of het slipje goed zat. Tania liet zich alles welgevallen. Ze had de ogen gesloten en haar ademhaling was zwaarder geworden.

Uiteindelijk legde Amanda haar handen op de heupen van Tania en keek Thomas vragend aan. Ze had al lang begrepen wie de lakens uitdeelde in deze relatie.

Thomas knikte en liet zijn rechterhand onder de rok van Amanda glijden. Doorheen de dunne stof van haar slipje streelde hij over haar poesje. Ook daar was de jus al behoorlijk beginnen te stromen. Tot zijn grote verbazing liet ze zich dit alles weggevallen. Ze plantte zelfs haar voeten wat wijder uit elkaar om zijn hand ruimer baan te geven. Tegelijk legde ze haar rechterhand op de vagina van Tania en begon er trage, cirkelende bewegingen meer te maken. Toen Thomas de stof van haar slipje opzij deed en haar traag begon te vingeren, maakte Amanda met haar linkerhand de knopen aan de voorkant van het gordeltje los en begon kordaat het clitorisje van Tania te bewerken.

Toen Amanda zich tegen Tania aandrukte en haar in de nek kuste, maakte Thomas van de gelegenheid gebruik om de string van deze eerste af te stropen. Amanda bewerkte de vagina van Tania met de linkerhand, terwijl ze met de rechterhand haar borsten en tepels begon te kneden en te strelen.

"Je hebt zulke mooie, zachte tietjes. Ik zou er urenlang aan kunnen sabbelen." Fluisterde Amanda, terwijl Thomas haar rok naar boven optrok en geilbekkend naar de aanzet van haar kutje en aarsje staarde.

"Acchhhh..." Kreunde Tania.

Een warm gevoel verplaatste zich vanuit haar kruis en haar borsten naar de rest van haar lichaam. Nog even en ze zou klaarkomen.

"Kom schatje, kus me." Fluisterde Amanda, terwijl ze gewillige de ene en dan de andere voet omhoog deed opdat Thomas haar slipje volledig kon uitdoen.

Tania draaide zich schokkerig om. Met gesloten ogen sloeg ze haar armen om de nek van de boetiekuitbaatster. Gewillig deed ze haar mond open toen ze Amanda's opdringerige tong tegen haar lippen voelde drukken.

Thomas knielde achter Amanda neer en deed haar beide bilhelften uit elkaar. Met lange halen begon hij haar aarsje te likken, terwijl hij één en dan twee vingers in haar soppende, kale kut stak. Strak was ze bepaald niet. Hij was er bijna zeker van dat ze het niet alleen met vrouwen deed, maar ook een stevige lul niet versmaadde.

Plots duwde Amanda hem weg.

"Ga op het taboeretje zitten en doe je benen wijd uit elkaar.

Tania deed wat haar gevraagd werd. Ze had haar ogen nog steeds gesloten. De blos op haar wangen echter drukte ditmaal pure extase uit, alle schaamte en schroom was verdwenen.

De boetiekhoudster keek haar een moment bewonderend aan.

"Je hebt werkelijk een prachtig lichaam." Zei ze. "Verdomd, ik wou maar dat ik je alle dagen in mijn bed had."

Ze begon de binnenkant van Tania's dijen te strelen en zoog tegelijk afwisselend aan haar ene en dan aan haar andere tepel. Amanda stak een hand tussen haar dijen, terwijl op het gezicht van Tania een extatische uitdrukking verscheen. De aanwezigheid van Thomas was totaal vergeten. Met een pijnlijk stijve lul hurkte hij neer en sloeg het rokje van Amanda tot over haar heupen.

Een paar minuten later liet Amanda zich op haar knieën zakken, keerde zich om naar hem en gaf hem een knipoog. Dan begon ze de binnenkant van Tania's dijen te kussen. Langzaam werkte haar tong zich een weg naar omhoog. Tania legde haar handen op het hoofd van haar weldoenster om haar direct op haar druipende flamoes te trekken, maar Amanda duwde haar handen weg. Plagerig likte en kuste de boetiekhoudster de onderbuik van de lerares Nederlands, maar vermeed nog steeds haar heerlijkste plekje aan te raken.

"O, alsjeblieft." Kreunde deze laatste in gefrustreerde extase.

Amanda vervulde direct haar wens. Tania kreunde terwijl de bedreven mond van haar weldoenster zich over haar gezwollen geslacht sloot en haar met lange halen begon te likken.

"Achhh... Achhh... Jaaa..." Kreunde Tania in vervoering, terwijl haar hoofd van links naar rechts bewoog.

Afgaande op haar snelle, rukkerige hoofdbewegingen wou Amanda er geen druppel van de sappen van Tania missen. Thomas kon haar geen ongelijk geven. Er bestond geen enkel kutje dat zo heerlijk smaakte als dat van zijn lerares Nederlands.
Spoedig kwam Tania schreeuwend en heftig schokkend klaar. Amanda befte haar echter verder terwijl Thomas duidelijk zag hoe ze haar eigen poes bewerkte met twee vingers. Pas toen ze zelf blijkbaar een hoogtepunt bereikt had, richtte ze zich op terwijl Tania zwaar ademend op haar stoeltje onderuit zakte.

Op dat moment ging te winkelbel.

"Verdomme." Vloekte Amanda, terwijl ze het kutsap van haar lippen veegde.

Thomas liet Tania even bekomen, terwijl hij liefdevol over haar wangen streelde.

"Kijk nu maar of de rest van de lingerie je past." Glimlachte hij, nadat haar ademhaling weer rustig geworden was en de opwinding van haar gezicht verdwenen. "Per slot van rekening zijn we daarvoor hier. Ik vraag dat sletje ondertussen dat ze de minirokjes komt brengen waarover ze sprak."

Toen Thomas het pashokje verliet zag hij Amanda met een klant aan het praten alsof er niets aan de hand was. Het was een oudere, gedistingeerde dame. Ze keek wat vreemd, zelfs wat geschokt op, toen Thomas Amanda vroeg de minirokjes te brengen. Grijzend bedacht hij hoe ze zou kijken indien ze wist dat hij daarnet het broekje van de verkoopster had afgestroopt om vakkundig haar aarsje te tongen. Vermoedelijk zou ze een toeval krijgen.

Amanda zwaaide dat ze het gehoord had. Thomas verdween opnieuw in het pashokje.

Tania had net een paars tangasetje aangetrokken en bekeek zichzelf fronsend in de spiegel. Thomas ging achter haar staan en kuste haar in de nek.

"Je staat er prachtig mee. Die dingen zijn voor jou gemaakt." Fluisterde hij in haar oor.

Zijn erectie spande op pijnlijke wijze in zijn broek. Het werd er niet beter op toen Tania haar behaatje uitdeed en uit haar minuscule broekje stapte.

"En, kon dat verkoopstertje lekker beffen? Likt ze je beter dan ik?" Vroeg hij grijnzend, terwijl ze naar een ander setje reikte.

Tania werd rood maar antwoordde niet. Snel deed ze het ondergoed aan. Hoe sneller ze die spullen paste, hoe sneller ze op straat stond.

"Ik denk dat je er erg veel van genoten hebt." Teemde Thomas. "Ik denk dat ik binnen een paar weken eens een hotelkamertje huur voor een lekker triootje. Wat denk je daarvan?... Dan neuk ik haar terwijl zij je klaar likt."

"Ik dacht dat je me alleen voor jezelf wilde." Stelde ze na een lange stilte vast.

"Ja, maar je met iemand anders delen valt niet onder die overeenkomst... Trouwens, Amanda is een vrouw, dan kan ik ook nog een graantje meepikken."

In stilte paste Tania de rest van de lingerie die Amanda voor haar had uitgekozen. Ze waren allen van dezelfde maat, dus ze pasten haar allemaal.

Tania wou zich net aankleden, toen Amanda het paskamertje binnenstapte, een paar minirokjes in de hand.

"En, gaat het?" Wou ze weten.

Ze stopte de lerares Nederlands de kledingstukken in de hand en stapte dan zonder veel gêne in haar slipje dat op de grond was blijven liggen.

"Perfect." Zei Thomas. "We nemen alles, plus enkele reservekousen voor het gordeltje."

"Gelijk heb je." Beaamde Amanda. "Een knappe dame als je vriendinnetje kan je niet genoeg verwennen."

"Tania bevalt je wel blijkbaar." Stelde Thomas vast. "Daarnet zei ik nog dat het leuk zou zijn met zijn drieën eens een weekendje op hotel door te brengen. Zou je dat zien zitten?"

Amanda begon te lachen en legde haar hand op de bobbel in zijn broek.

"Voor een knappe, goed geschapen jongeman als jij doe ik mijn dijen wel uit elkaar. Jullie kunnen op me rekenen. Ik geef je straks mijn telefoonnummer wel." Lachte ze.

Grijnzend stak Thomas zijn duim in de hoogte.

"Ik heet Amanda, en hoe heet jij eigenlijk?" Richtte de verkoopster zich tot Tania, terwijl haar ogen hongerig over het naakte lichaam gleden.

"Tania, en mijn vriend daar is Thomas."

"Jou ga ik eens echt goed verwennen Tania." Beloofde Amanda.

Op dat moment ging de winkelbel opnieuw.

******

Bij het afrekenen wisselden Thomas en Amanda telefoonnummers uit met de belofte er niet te veel gras over te laten groeien.

Terwijl Thomas zijn arm om haar middel sloeg en ze terugwandelden naar de ondergrondse parkeergarage, vroeg Tania zich af hoe ze met de opzichtige boodschappentas van Boetiek Venus ongezien haar huis zou kunnen binnenkomen. Haar man minachtte en haatte haar, maar aan de andere kant was hij zo wantrouwig en jaloers als de pest dat ze met een andere man in aanraking zou komen. Als hij zou weten dat ze naar bed ging met de zoon van zijn dominante zakenpartner, die zijn zaak in feite rechthield, was hij in staat hen beiden te vermoorden. Hij was nog erger dan dat ze hem aan Thomas had voorgesteld. Maar ja, aan de andere kant kon ze wel profiteren van zijn rijkdom en genoot ze bijna alle vrijheid die ze wenste. Voor een meisje afkomstig uit de achterbuurten was dit niet mis.

Hoewel ze een flink eind van huis waren, keek Tania angstig om zich heen of ze geen bekenden zag. Ze haalde pas opgelucht adem toen ze in de auto zat en het portier achter zich had dichtgeslagen.

In plaats van de motor te starten, draaide Thomas zich naar haar toe en legde zijn hand op haar knie. Tania deed haar benen uit elkaar en keek hem vanonder halfgesloten ogen zwoel aan.

"Bedankt je me niet voor de spulletjes?" Vroeg hij.

Tania kuste hem en opende haar mond. Hongerig zoog ze zijn tong naar binnen, tegelijk drukte ze zijn hand op haar kut die doorheen de stof van haar onderbroek klam aanvoelde. Thomas was aangenaam verrast. Zo enthousiast had ze hem nog nooit gekust. Hij trok het kruis van haar slipje opzij en begon traag over haar clitorisje te wrijven. Na een ellenlange kus liet Thomas haar los.

"Dat was een goed begin." Zei hij. "Amanda heeft je lekker verwend, maar ik ben op mijn honger blijven zitten."

"Niet hier." Kreunde Tania. "Iedereen kan ons hier zien."

"Ik ben niet in staat om te rijden. Jullie meiden hebben me een paal van jewelste bezorgd... Hier voel maar."

Met zijn vrije hand nam hij de hand van Tania en legde die op de bobbel in zijn broek.

"Je gaat me eerst lekker pijpen voor we naar huis gaan."

Besluiteloos keek Tania hem aan.

"Als er iemand aankomt." Hakkelde ze.

"Het is te donker om iets te zien." Zei Thomas. "De deuren zijn trouwens op slot. Er kan ons niets gebeuren."

Hij liet haar los en begon aan zijn gesp te frunniken.

"Kom... Haal hem uit mijn broek en pijp me lekker klaar."

Met trillende vingers knoopte Tania de broek van Thomas los en deed de ritssluiting naar beneden. Thomas had zijn hand in haar nek gelegd, wat haar belette om haar heen te kijken. Even later stond zijn stijve lul kaarsrecht naar omhoog. Tania legde haar vingers om de schacht en bewoog haar hand langzaam op en neer. Een paar druppels voorvocht gleden van de eikel naar beneden. Thomas drukte ongeduldig op haar nek. Tania opende haar mond en likte het voorvocht op. Het smaakte aangenamer dan dat ze zich uit haar roes zaterdagavond kon herinneren, zout en zoet tegelijk. In de middelbare school had ze zich een paar keren laten overhalen een jongen ad te zuigen, maar ze had er nooit iets van gevonden.

Grommend duwde Thomas zijn heupen naar omhoog, terwijl zijn penis langzaam in de warme, vochtige mond van zijn knappe lerares Nederlands verdween. Ze lag half op zijn schoot, half op de bank. Om het zich gemakkelijk te maken had ze haar rok tot boven haar dijen opgeschort. Met zijn linkerhand nog steeds in haar nek, nam Thomas met zijn rechter de zoom van haar rok beet en trok hem tot ver boven haar kont. Hij stak zijn hand in haar broekje. Zijn vingers reikte net tot aan haar zeiknatte kutje. Terwijl hij constateerde dat ze wat stoppelig begon te worden, begon hij haar langzaam te vingeren op het ritme van haar op en neergaande hoofd.

Tania had blijkbaar haast. Na een trage start pijpte ze hem alsmaar sneller, tot de pijn in haar nek haar belette het ritme nog op te drijven.

Het gebeuren in de kledingswinkel had hem enorm opgewonden. Het zou niet lang duren eer hij klaar kwam. Zijn penis werd nog stijver in de mond van Tania. Nog geen halve minuut later begon hij te spijten. Straal na straal van zijn sperma kwam in haar mond terecht. Hij had Tania's nek in een ijzeren greep, zodat ze dus alles wel moest doorslikken. Toen hij haar eindelijk losliet, was haar gezicht rood aangelopen en haalde ze hoestend en proestend adem.

"Dat was al beter dan de eerste keer. Je gebruikt tenminste je tanden niet meer." Grijnsde hij, terwijl Tania uitgeput haar hoofd in zijn schoot neerlegde. "Als je zo verder doet, hoef je spoedig voor niemand meer onder te doen."

Thomas likte de vinger af die hij net uit haar kutje had gehaald. "Heeft iemand je ooit gezegd dat je een lekker poesje hebt... Doe de zetel maar naar achteren en leg je neer. Ik ga je neuken. Het duurt anders tot zondag, tot die aap van jou naar de tennisclub gaat."

Geschrokken ging Tania recht zitten. Opgelucht constateerde ze dat de ramen aangedampt waren, zodat het zeer onwaarschijnlijk was dat iemand kon zien wat er binnenin gebeurde. Plots realiseerde ze zich dat ze er best zin in had.

"Je hebt gelijk. Ik kan ook zo lang niet wachten." Fluisterde ze hees in zijn oor.

Terwijl Tania zich op de rand van de passagierszetel zo goed als kwaad mogelijk uit haar brokje wurmde, dook Thomas achter haar rug om de rugleuning in horizontale stand te brengen. Nadat ze was gaan liggen en haar dijen had gespreid, kwam hij onmiddellijk op haar liggen. Zonder veel omhaal stak Thomas de volle twintig centimeter van zijn neukpaal in een ruk in haar kut. Alhoewel ze zo nat als een dweil was, gaf ze een gilletje van pijn.

Thomas hield zich even in en fluisterde in haar oor. "Wat wil je dat ik doe."

"Neuk me, neuk me zo hard je kunt."

Thomas begon haar met korte, harde stoten te berijden. Na een paar stoten kreunde ze al lustvol. Nog geen halve minuut later kwam ze al schreeuwend een eerste keer klaar.

"Hou niet op, doe verder. Ik krijg er niet genoeg van!" Gilde ze.

Ze beet in zijn oor en zette haar nagels in zijn schouders.

"Verdomde hete teef, ik zal die hoerenkut van jou de beurt van zijn leven geven." Brulde Thomas terug.

Ruw greep hij haar bij de schouders vast om steun te zoeken, terwijl hij het ritme en de lengte van zijn stoten opdreef. Tania keek hem aan met wijde pupillen, haar gezicht een masker van dierlijke lust. Een nieuw orgasme diende zich al bij haar aan.

"Ooooochhhh... Aaaaccccchhhh." Schreeuwde ze, terwijl haar leerling haar als een bezetene bereed.

Het piepen van de vering van de wagen voegde zich bij het soppende geluid van haar kut.

De ademhaling van haar minnaar werd zwaar en ze zag de pupillen van zijn ogen groter worden. Ze voelde zijn lul pulseren toen hij onder het slaken van een luide kreet zijn zaad in haar spoot. Dat was voldoende voor haar om nog een ultieme keer zelf klaar te komen.

Met een plopje gleed de lul van Thomas uit haar kutje. Ze nam zijn hoofd in haar handen en drukte een tedere kus op zijn lippen.

"Dank je Thomas. Ik ben nog nooit zo opgewonden geweest." Zei ze met omfloerste stem.

Hij perste zijn lippen op de hare voor een lange, wilde tongzoen.

"Nu moeten we absoluut naar huis." Zei hij. "Ik heb nog een paar dingen te doen die niet tot morgen kunnen wachten."

******

Thomas zette Tania bij haar thuis af, nadat hij haar had gevraagd het gordeltje en het bijpassende slipje morgen op school te dragen. Dan haastte hij zich naar huis. Zijn ouders waren er niet, zodat hij geen smoes moest verzinnen. Hij kon hen toch moeilijk aan de neus hangen dat hij een verkrachtingsd**g kwam oppikken die hij door de nymfomane dorpsapothekeres wou laten analyseren.

En indien Betty de samenstelling ervan kon ontleden en indien het na te maken was, zou Thomas de koning van het dorp worden.
100% (10/0)
 
Posted by willem3
8 months ago    Views: 857
Comments (5)
Reply for:
Reply text
Please login or register to post comments.
7 months ago
bedankt voor de tip Mari60
7 months ago
Daar hoef je niet op te wachten, hoor, want het staat (net als alle andere verhalen 'van de hand' van Willem3) gewoon op diverse internetsites (http://dutch.literotica.com/s/probate-middelen-deel-04)
7 months ago
geil verhaal super ook ik kijk uit naar deel 4
8 months ago
Geweldig verhaal... ik kijk uit naar het volgende deel!
8 months ago
weer super geil