Van de Een Komt de ander 17

MAANDAG 27e dag Neukende skeletten, Manon en drie "schoolmeiden' op avontuur.

Op een bijna onmenselijke manier werden wij deze ochtend uit onze slaap gerukt. Wreed werd onze rust verstoort door". een ratelende wekker! Een geluid dat wij bijna vergeten waren zeker na de hemelse rust die er op het château heerste. Daar leefden wij toch als God in Luxemburg. Daar werden wij wakker als we uitgeslapen of geil waren, reden we paard, jaagden, wandelden, stoeiden of zaten gezellig ergens te lanterfanten en vooral". daar waren geen wekkers! Eva had nog zo'n antiek kreng met twee bellen erop. We waren alle vier opslag terug in onze harde werkelijkheid, WERK! Ik had dan wel de brui aan het politiewerk gegeven en had in die woede aanval mijn ontslag ingediend. Spijt had ik er totaal niet van en wilde ook echt ermee kappen. Voor de goede orde moest toch nog naar het bureau want vandaag zou het dan helemaal officieel moeten worden. Dus ik moest eruit en Eva had ook nog steeds haar pretpakketten zaak. Deze ging nu na de vakantie ook weer open en Paula moest met Loes naar school. Eva's bed was wel enorm groot maar Paula ook. Zij slingerde zich gewoonte getrouw met een zwaai aan de linkerkant uit bed. Daarbij rolde ze slaapdronken deze keer over Eva en mij heen. Lachend ontvingen we Paula daarbij en knuffelden haar als een babytje. Loes moest ons zelfs manen met "strafwerk' als we daardoor te laat kwamen. Eva zei, "Hè he dan moet het maar geen Paula voor het ontbijt" en murmelde nog wat over het werken. Volgens Eva had zij er ook geen kloten zin in en wilde nu ook zo snel mogelijk die Amerikanen polsen. Verheugd zij ze erachteraan dat die Ammies nog herhaaldelijk geïnformeerd hadden of Eva de zaak nog steeds aan hun wilde verkopen. Dat interesse speelde Eva nu in de kaart. Ze zei daarbij wel grijnzend dat ze het niet te overhaast kon doen. Eva wilde er zoveel mogelijk uitslepen. Loes vroeg zich af of Eva wel de volle mep kon houden met onze Nederlandse citruspers, die belasting heet. Eva stelde haar gerust en vertelde dat zij en de meiden de Luxemburgse nationaliteit hadden. Ook de zaak stond op een Luxemburgs hoofdkantoor ingeschreven. Lachend zei ik nu, "En dat is geheid jouw torenkamer op het château, hê sprookjesprinses." Het was zo, de zaak stond inderdaad ingeschreven op het château. Daar had zij ook tijdens de vakantie vernomen dat die Amerikaanse gegadigden zich nog steeds meldden. Triomfantelijk verklaarde Eva dat ze wel een Belgische vader had, maar die was beslist niet achterlijk. Pierre had zijn dochter met raad en daad bijgestaan. Al voor zijn dood had Eva's man gezamenlijk met Pierre de hele business stukje bij beetje overgeheveld. Door Eva's adoptie hadden ook de meiden de Luxemburgse nationaliteit verkregen. Eva's gezicht klaarde plotseling helemaal op. "Zeg Toine", vroeg ze ineens terwijl zij de naadjes in haar kousen kaarsrecht trok. "Als agent moet je toch een Nederlands paspoort hebben of niet soms." Ik vertelde haar dat dat normaal wel een eerste vereiste was. Ze knikte en vroeg of ik mijn ontslag ook al officieel had ingediend. Dat had ik niet, ik had in mijn woede de hele santenkraam op mijn chefs bureau geflikkerd en was gegaan. "Nou dan", zei ze blij, "kun jij de eer echt aan jezelf houden. Met ons huwelijk kun jij ook een Luxemburgs paspoort krijgen. Adieu politie en toch uitbetaling naar dienstjaren!" Ik keek even sullig terwijl Eva een streng donkerblauw mantelpakje aantrok. Grijnzend vroeg ze, "Niet goed deze kleur?" Lachend verklaarde ik haar dat het niet de kleding was maar haar oplossing. Eva kuste mij nu als de mooie koele directrice. Frivool merkte zij nog op dat Paula en Loes er ook lekker gewoon uitzagen, vooral Paula. Die hadden zich als echte schoolfrikken gehuld in hun arbeidskleding. Paula was gekleed in haar trainingspak met het geijkte fluitje en de stopwatch om haar nek. Er was echter een verschil. Ze had ineens dikkere tieten. Paula werd steeds vrouwelijker in haar gedrag en dat lag niet alleen aan haar zwangerschap volgens Eva. Psychologisch weldoordacht had deze gezegd, dat Paula zichzelf eindelijk accepteerde zoals ze was. Loes had weer een van haar strakke grijze kokerjurkjes aan en was weer die grijze muis met het brilletje. Zij was echter ook in een klein detail voorgoed veranderd. Loes had het meeste boenwerk gehad na onze seksverkleedpartij. Die Aziatische look beviel mijn zus prima en had haar iets mysterieus gegeven. Zij maakte zich nog steeds zo op. Niet zo overdreven als eerder maar wel duidelijk en natuurlijk. Ze had al van zichzelf al die mooie amandelvormige ogen. Deze had zij nu licht geaccentueerd met eyeliner en oogschaduw. Ze merkte dat ik me even aan haar stond te vergapen en lachte vriendelijk. "Kinderen opschieten, anders jullie komen te laat", zei Loes met een krakend stemmetje. Paula liet ons nog even gauw lachen. Zij vroeg of ik nog even op haar fluitje wilde blazen. Ik liet het ding om haar hals fel snierpen en zei, "Dat is geen politiefluit of bedoelde je dat andere fluitje." Eva beaamde dat en stelde, "Klopt die zijn echt langzamer en hun gebruikers vooral van begrip". Zij dirigeerde ons daarna met vaste hand naar beneden. Loes kwam er tot haar schrik achter dat zij haar tas nog moest inpakken. Paula vond het alleen daarom al een goede keus geweest zelf gym te gaan geven. Lekker dubbelzinnig zei ze, "Ook daarvoor heb je alleen een goeie fluit voor nodig." Eva lachte om Paula's opmerking en keek naar een blije Loes. Deze kwam net terug uit hààr kantoor. Verrukt zei ze, "Als we ooit sprookjesbosneuken". hebben we ook al een goede fee" Vera." Vera had niet duimendraaiend op Pierre zitten wachten. Loes' verstrooidheid inmiddels kennende had Vera Loes' tas ingepakt en klaar gezet. Snel dronken wij nu onze koffie. Ook dat was op de valreep nog mogelijk dankzij Vera's technische bobbeltjes en mijn Assepoesters aversie tegen het huishouden. Loes en Paula reden met mijn wagen naar school. Ik zou door Eva op het bureau worden afgezet. Die gezichten al voor mijn ziend verheugde ik me op de reacties daar. Een van die ouwe wijven zag het gegarandeerd en briefde dat dan onmiddellijk door. Eva vond het ook leuk en deed er nog een schepje bovenop. Ze parkeerde haar asociaal grote bak pal voor de hoofdingang. Dit moest wel opvallen. Lekker overdreven gaf ze mij een lange afscheidszoen. Schuin naar het bureau kijkend zagen we er al een bijna zijn nek breken om naar binnen te komen. Snel stapte ik nu uit en wuifde Eva tot ziens. Binnen zei ik gewoon "Hallo' en vroeg of er nog iets speciaals was. Sjors vertelde dat de hoofdcommissaris met twee hoge piefen ons tweeën wilden spreken. "Ze wachtten op ons in het kantoor van onze gewezen chef", vertelde Sjors vol leedvermaak nog even referent aan die bullebak. Ik ging dus maar gelijk met Sjors het kantoor binnen. Daar werden wij deze keer heel wat vriendelijker ontvangen. Na de gewone handjes geverij kwam de aap uit de mouw. Het kwam er op neer dat ze wilden weten of ik mijn ontslag serieus gemeend had. Sjors keek mij even benauwd aan. Ik vroeg verwonderd, "Ontslag?", en dacht daarbij aan Eva's raad. "Ik heb alleen die corrupte zultkop mijn wapen en bescheiden op tafel geknald toen die echt vervelend werd. Hij dreigde Sjors en mijn loopbaan te verzieken. Dus om geheel onpartijdig naar die rechtzaak te kunnen leek me dat de enig juiste oplossing en ".. bla bla bla." Aandachtig luisterden ze nu naar mijn versie van het hele gebeuren. Sjors die dienstklopper, had veel geleerd in de korte tussentijd. Hij hield namelijk voor de verandering eens op tijd zijn mond en opende hem pas weer als het goed uitkwam. "Ziet U. Dan is de zaak toch duidelijk zoals ik U al zei heren", stelde de hoofdcommissaris tevreden. Hij vervolgde hierop dat er alleen nog de kwestie was van opvolging. Er was nu een promotie mogelijk en de heren vonden dat die voor mij was. Gezien de staat van dienst en vasthoudendheid waarmee ik mijn chef had getrotseerd. Sjors vond het mieters en feliciteerde me al. Ze keken wel alle vier erg stom toen ik voorstelde, "Het is misschien beter als Sjors het wordt." Ik legde uit dat ik van plan was te trouwen en daardoor niet meer in dienst zou kunnen aanblijven. Verwonderd vroeg de hoofdcommissaris waarom dan wel niet. Iemand die huwde had toch zeker graag een goede vaste betrekking. Ik antwoordde daarop, dat iemand als Sjors die al getrouwd was daar net zoveel prijs op stelde. Sjors was net zolang in dienst als ik en had dezelfde ervaring. Verklaarde ik voordat ik mijn relaas vervolgde. "Mijn aanstaande is namelijk Luxemburgse van nationaliteit", verklaarde ik. De heren begrepen het probleem nog steeds niet goed. Totdat Sjors trots zei, "Mijn collega en vriend huwt niet zomaar iemand. Hij trouwt met een echte Luxemburgse Gravin en zodoende moet Toine natuurlijk van paspoort veranderen. Eens zal zijn vrouw haar ouders opvolgen". en hij was wel gek als die uit hobby bonnen bleef uitdelen." Ik knikte maar stilletjes ja en liet Sjors zijn succesverhaal verder afmaken. Hij vertelde trots dat hij haar ook had kennen geleerd bij mijn verhuizing. "Het is een echt adellijke dame van stand hoor. Ze heeft heel gewoontjes met mij staan kletsen, echt aardig. Hoe heet zij ook alweer voluit". en jij nu?", besloot Sjors zijn zenuwentriomf. De HC was bij Sjors'verhaal het krantenbericht te binnen geschoten en ging op Sjors' vraag, hoe mijn verloofde heette, in. Ik vertelde dus dat zij officieel Gravin Eva de Xxxxxx des Xxxxxx hete. Echt vreemd keken zij pas toen ik er aan toevoegde, "En ik heb mijn familietitel zodoende ook weer terug en ben tot ons huwelijk weer tot Baron verheven." Dat gegeven had ook nu weer zijn uitwerking, zoals Eva altijd lachend beweerde. Je kon het zo lekker inzetten als je iets wilde doordrammen. Ook deze heren waren overdonderd en gaven zonder verdere vragen mijn promotie aan Sjors. Hij was helemaal hoteldebotel. Terwijl ik de handen schudde vertelden de heren dat ze mijn eervolle ontslag in werking zouden zetten. Ik mocht van hen zolang op betaald verlof tot het rond was. Sjors was verguld met mijn voorstel om deze laatste dag nog met hem de dienst te rijden. Voordat ik de wagen startte zuchtte hij diep. "Je hebt mij echt uit de zorgen geholpen" weet je dat. Ik kan mijn hypotheek nu eindelijk aflossen." Ik sloeg hem op zijn magere schouders en zei, "Geen dank ouwe rukker. Ik haal er nog wel eens een kop koffie voor bij jou." Sjors stond er op dat ik dan mijn gezin meebracht. Hij zei dan ook, "Truus geeft me anders toch geen rust, ze blijft aan het zeuren. Ze was altijd al erg goed over jou te spreken sinds dat personeelsfeestje van ons." Zijn vrouw was helemaal in alle staten geweest toen Sjors Eva herkende van een van haar roddel blaadjes. Hij had toen gezegd had dat ik die gravin goed kende. Ze had gesmuld van het krantenbericht over onze avontuurlijke tocht te paard. Ook de foto van onze verloving, in een of ander blad, had zij grondig bestudeerd. Truus was toen ook tot de conclusie gekomen dat ik het echt was op die foto. Sjors had van haar tot in den treure moeten aanhoren dat zijn collega met een echte gravin ging trouwen. Dat zou voor hem wel eens goed uit kunnen pakken en meer van dat. Connecties waren nooit weg. Ja dat wist ikzelf maar al te goed en dacht daarbij aan Pierre's stunten. Gewoontegetrouw gingen wij, omdat het weer wezenloos spannend was, een tukkie doen op ons landweggetje. Ik bemerkte nu pas dat dit weggetje bijna bij Eva's huis was. Het weggetje lag in het natuurgebied vlak bij een wel heel bekend vennetje. Stilletjes van deze wetenschap genietend zei ik lekker niks".. de zaken en privè strikt gescheiden houdend. Lang leve Eva! Sjors verheugde zich en zei, "Je hebt mij toen toch raad gegeven, weet je nog" over wat vrouwen zoal uitvreten en wensen. Het werkt echt! Ik heb samen met Truus nog een keer besteld. Ze is er nu eens buiten verwachting geil van geworden. De bestelling komt hopelijk snel, die firma was al met vakantie maar hij opent vandaag weer. Met iets nieuws wil Truus altijd wat meer seks maar met deze bestelling in het vooruitzicht is ze nu al geiler." Ik lachte eens en vroeg of hij soms al niet meer kon wachten en naar huis wilde. Truus het goede nieuws vertellen zou hem beslist ook een lekkere beurt opleveren. Sjors keek hoopvol en zei, "Meen je, maar de dienst zit er nog lang niet op Toine." Ik vertelde hem dat ik nu wel een potje kon breken als we eventueel opvielen. Ik zou het dan wel rechtlullen. Trouwens ik had geen vervoer en geen officiële dienst. Dan was het sowieso de gewoonte dat je collega je afzette aan het einde van de rit. Schijnheilig sloeg ik Sjors nu voor mij af te zetten bij een bushalte. Dan kon hij eerder thuis zijn. Ik moest zogenaamd toch nog wat in de stad bezorgen. Sjors deed verheugd wat ik voorgeslagen had. Hij had er zelfs een stijve van gekregen. Er was een plannetje bij mij gerijpt. Als ik snel was kon ik Sjors' bestelling nog wat aanvullen. Eva zou haar lol daar beslist ook aan hebben. Ik liet me even voor het industrie terrein afzetten. Sjors was een beste vent maar alles hoefde hij nu ook weer niet te weten. Tot overmaat van ramp kwam de bus een keer op tijd en moest ik wel instappen. Sjors had even gewacht uit collegialiteit. Hij stak overgelukkig zijn hand op en racete eindelijk weg zijn stijve achterna. Ik wauwelde iets van een routine controle en verwachtte dat de chauffeur wel zou wachten. De buschauffeur keek naar mijn uniform en vroeg verder niets. Hij sloot echter de deuren en trok op. Voor de vorm controleerde ik een paar overigens nette jongens. Ik vroeg of ze soms aan het spijbelen waren. Bloednerveus vertelden zij, "Het is echt de eerste keer meneer" maar we zijn op weg naar een afspraakje meneer. Die meisjes hebben wij op vakantie leren kennen meneer" en die gaan nu weer naar huis. Het zijn Engelse meisjes die op de basis van Elmt hun vakantie bij een oom en tante doorbrachten. We zouden nog echt adressen uitwisselen. Maar wilden direct daarna weer naar school gaan." Stilletjes lachte ik me kapot en zei, "De liefde wil ik niet in de weg staan. Doe wat je meent te moeten doen. Ik heb jullie hier niet gezien." De bus stopte op hetzelfde moment bij de volgende halte. Dankbaar en verwonderd keken ze mij na, nu ik vlug de bus uitsprong voordat die kwibus aan het stuur weer op het idee kwam op te trekken.. Ze meenden beslist dat ik werkelijk haast had om hun niet gezien te hebben. De bus stopte echter toevallig vlak voor Eva's gummi handel. Ik had mij tijdens de afsprong gedraaid en zag nog net dat de jongens blijverrast zwaaiden. Mijn pet half aantikkend groette ik grijnzend terug. Stilletjes zei ik in mezelf, "Ja jullie ook een prettige zaadlozing ". in die Mc Muffin prutjes." Goed geluimd over mijn sensueel goede daad liep ik de grote glazen entree binnen. Binnen zag ik een leuk grietje in een soort glazenbak zitten. Ze had ongeveer Lotte's leeftijd. Het haar zwartgeverfd en in gelpiekjes gedraaid als een stekelvarkentje. Een mager wit gezichtje met donkere make-up keek mij vriendelijk maar doordringend aan. Dat was dus Eva's spoorloze baliejuf. Ik vroeg haar of mevrouw de Xxxxxx er ook was. Het meisje wilde weten in welke aangelegenheid zei zeggen kon en keek argwanend naar mijn uniform. Shit, dat was ik helemaal vergeten. Snel loog ik dat ik een verdacht kenteken opspoorde. Het had zich uitgewezen dat hetzelfde kenteken mogelijk ook op deze firma geregistreerd stond. Het was gewoon een routine onderzoekje. Ik drukte haar echter op het hart er vooral bij te zeggen, dat het de laatste tijd wel besmettelijk leek die verkeerde kentekens. Het meisje bood mij nu een plaats aan, drukte op of ander knopje en sprak met iemand. Zij had mijn geleuter waarschijnlijk woordelijk overgebriefd want even later verscheen Eva breed lachend uit haar kantoor en verwelkomde mij hartelijk. Lachend zei ze tegen het meisje, "Zie daar" discreet, vol grapjes en punctueel. Roep even om dat ik jullie bekend maak aan mijn verloofde." Lief lachend loodste Eva mij haar kantoor in. Ik had eigenlijk verwacht te storen en voelde mij ietwat schuldig. Zo onaangemeld verschijnen had ik misschien beter achterwege gelaten. Stilletjes zei ik haar, dat ze mijn politie onderzoekje nogal luchtig opvatte. Lachend antwoordde zij, "Knuppel" ik had het al aan mijn water gevoeld dat jij met een of ander kutsmoesje hier zou opduikelen. Eerlijk gezegd heb ik er ook met smacht op zitten wachten. Kom hier". vlug een lekkere tongzoen. Hmmmm ja." Eva trok mij daarbij vlot half over haar bureau heen en likte bijna mijn amandelen schoon. Zij hitste zichzelf daarbij zo op dat ze luid snoof van de zich opbouwende wellust. Na deze intens geile tongzoen liet Eva zich met een zucht terugzakken in haar stoel. Ik zag dat haar tepels zich ineens dik onder haar bloesje aftekenden. Eva keek er ook stout naar en zei, "Ik ben geil hê". en hoe is het jou vergaan? Ik meen op het bureau." Bij dat laatste keek ze mij vragend aan. Eva was reuze benieuwd hoe het afgelopen was. Ik vertelde uitgebreid de hele geschiedenis die zich op het bureau en daarna had afgespeeld. Eva vond het een leuk idee dat Sjors door mijn toedoen op dit moment waarschijnlijk al zijn vrouwtje wipte. Haar hormonen zouden wel opspelen bij een promotie van haar man. Eva keek even op toen ik haar vertelde dat Sjors' vrouw normaal vaak moeilijk deed in bed. Ik weidde haar daarop in over mijn plannetje, om zijn bestelling eens aan te passen. Glimlachend stelde ze dat ik echt dezelfde humor als Pierre aan het ontwikkelen was. Zij had er ook wel zin in eens een getrouwd koppel nieuw vuur in te blazen. Ze kende Sjors wel niet zo goed als ik maar het was een apart discrete vorm van voyeurisme. Normaal kende zij haar bestellers nooit laat staan persoonlijk. Dit was dus een leuke uitzondering voor Eva. Voordat het echter zover was moesten wij nog even wachten. Er werd na een paar minuten zacht op de deur geklopt. Eva ging nog snel even door haar haren heen en vroeg of alles goed zat. Zij lachte verlegen lief omdat ik antwoordde, "Bij jou zit altijd alles goed" al ben je zeiknat geregend en dertig jaar ouder." Eva drukte met een keurig verzorgd en gelakt vingertje op de zoemer. Er klonk een bromtoontje waarop de deur geopend werd. Het gehele personeel met het stekelvarkentje voorop, kwam binnen en stelde zich voor. De eerste naam was ik al weer vergeten voordat ik de laatste hoorde maar dat boeide toch niet. Alleen de naam van dat lijkbleke grietje was blijven hangen. En dat niet alleen omdat zij Antionnette heette. Ik had eerst alleen haar smalle gezicht gezien. Nu zag ik dat zij verder ook broodmager was met uitzondering van haar tieten. Die bleke Bet was in het bezit van twee enorme bolle joekels. Zacht fluisterde Eva in mijn oor, "Ook uit mijn assortiment, Paula heeft er ook een paar gekregen." Ineens doemde de rechtszaal weer in mijn gedachten op. Paula had vanmorgen ook ineens een echte boezem gehad. Ik was zo druk geweest en was het helemaal vergeten. Een paar mensen van Eva's staf konden zich mij nog herinneren van mijn eerste bezoek. Zo ook Antionette en Johnny die haar vriend bleek te zijn. Een slungelig, ook zwartgeverfd schriel knaapje compleet met zonnebril. Ook hij had zelfs in deze zonnige zomer, net zoveel kleur als een bloeiende kalkemmer. Beide gingen geheel, overigens wel smaakvol in het zwart gekleed. Hun spierwitte huid viel daardoor nog eens extra op. Aardig en spontaan waren ze wel hetgeen je in eerste instantie niet zou verwachten van die twee opgewarmde lijken. Hij had gemerkt dat ik oplettend bestudeerde of ik iets van d**gs bespeuren kon. Johnny verklaarde grijnzend dat het noodgedwongen hun levensstijl was en nam even zijn zonnebril af. Tot mijn schaamte zag ik dat hij een echte albino was. Zijn rode oogjes twinkelden echter van plezier. Ik verontschuldigde me en zei, "Echt sorry hoor, maar het is een beroepsziekte. Je ziet na verloop van tijd overal spoken." Antionette lachte hartelijk en zei het me niet kwalijk te kunnen nemen. "Het overkomt ons vaker, eigenlijk onze eigen schuld. We gaan ook gekleed als Dracula door het leven", voegde ze er nog lachend aan toe. Mager waren zij al altijd geweest en zij bleef uit solidariteit met hem ook maar uit de zon. Eva had het ook meegekregen en zei zakelijk, "Als ze om het even wat ook gebruikten, had ik ze nooit in dienst genomen." Eva droeg zorg voor haar ondergeschikten maar verlangde er ook wat voor. Zij was beslist niet de gemakkelijkste en voerde een straf beleid. Wie naast de pot pieste kon onherroepelijk vertrekken. Daarentegen was zij wel een goede werkgeefster die eerlijk en gerecht was. Ik merkte nu aan het algemene gesprek dat Eva haar mensen al had ingelicht. Zij had als eerste vanmorgen haar mensen verteld dat zij weer in het huwelijks bootje stapte. Deze keer wilde zij echt tijd voor haar gezinnetje hebben en daarom zou de zaak verkocht worden. Het personeel had het er wel moeilijk mee maar begreep het ook wel. Eva had beloofd dat zij hun baan hielden. Ze wilde dat eerst zwart op wit hebben voordat zij uiteindelijk verkopen zou. Een van haar kantoorjuffen, een leuk truttig geval met slappe bibber tietjes, vertrouwde mij toe dat Eva haar poot wel stijf hield. Mevrouw de Xxxxxx liet die cowboys nog wel wat sappelen. Daarbij bij bekeek zij mij op een ietwat aparte manier. Ze glunderde verlekkerd door haar jaren vijftig brilletje heen naar mij. Zo'n opzichtig glinsterend ding met excentrieke puntjes daar waar de scharniertjes zaten. Tot overmaat van ramp zaten er ook nog van die glimmende nekteugeltjes aan. Ik bekende vriendelijk, "Ja" wat Eva in haar kop heeft heeft zij nog lang niet in dat andere lichaamsdeel." Eva vulde daarop lachend toe, Toine, je mag hier rustig kont zeggen hoor" het is ook onze handelswaar." De hele kliek schoot in de lach. Ze hadden wel meer vaktermen die een ander zijn baan zouden kosten. Er kwam nu koffie en vlaai bij want er was toch ook wat te vieren. Ik moest lachen toen ik Eva voor het eerst met een normaal koffiekopje zag stuntelen. Stiekem genietend zei ik haar, vooral niet te soppen. Een paar schoten er in de lach. Eva vertelde daarop met een sterk gekuiste versie hoe ik aan mijn grap kwam. Nu schoot de hele tent in de lach. Het stekelvarkentje Antionnette nam daarop demonstratief een soepkom uit Eva's bureau. Ze goot hem vol en gaf hem haar aan. Lachend zij ze hierbij, "Mevrouw heeft ook hier een echte fransekom en zelfs eentje in de kantine. Mijn vriend en ik werken hier al vier jaar en weten al niet beter." Eva keek mij daarbij met een triomfantelijk gezicht aan en zei, "Had je nog wat brigadiertje" hier ben ik de baas." Met een voldaan gezicht sopte zij daarna haar punt rijstevlaai erin. Terwijl ik met Eva genoot van de vlaai grijnsde zei ineens. Ik vroeg haar wat er zo leuk was. Eva fluisterde daarop met een licht hoofdknikje, "Brigit, die daar" die waar je net mee gesproken hebt, zei dat zij zich door jou wel eens wilde laten fouilleren. Je bevalt haar wel zo in uniform." Ik keek onopvallend in de aangewezen richting. Die Brigit stond met een collegaatje te giechelen als een schoolmeid. Dat collegaatje was, als ik het mij goed herinnerde, diezelfde waarbij Brigit toentertijd onder de kassa vandaan gekomen was. Ze heette dacht ik Inge. Die Inge meende op het moment dat ik naar hun keek dat ik hun gehoord had en kleurde als een tomaat. Blijkbaar had zij eenzelfde erotische wens geuit. Het leek wel een kosmische tweelingzus van Brigit. Ze was van hetzelfde kaliber, net zo'n overjarige playmate. Naar mijn idee naderden zij volgens henzelf de uiterste houdbaarheidsdatum en fantaseerden er dus lustig op los. In een bedrijf als dit, moest dat ook niet al te moeilijk zijn. Tot algemeen genoegen gaf Eva de verdere dag vrijaf. En deelde hun mede dat zij morgen afwezig was in verband met de onderhandelingen voor een nieuw product. Dat was dan meteen een stok achter de deur voor de overname. Want als zij dit product alleen via haar firma liet importeren en vermarkten kon ze die Amerikanen ook tot concessies dwingen. Eva gaf haar stekelvarkentje opdracht na ons af te sluiten en de bewaking te informeren. Het meisje keek verheugd naar haar vriend en vroeg of mevrouw nog lang in haar kantoor verbleef. Eva zei glimlachend, "Gun je maar alle tijd". ik heb hier nog maar even iets te doen." Toen de laatste vertrokken waren zei Eva samenzweerderig, "Zo dan kunnen we nu Sjors' zijn pretpakketje samenstellen." Vlug sloot Eva haar eigen kantoor af en nam mij door de stille gangen mee. Eva liep met mij naar het magazijn. We gingen het kantoor voor de expeditie-ingang binnen waar zij de computer opstartte. Eva zette nu voor het eerst iets op dat ik nog nooit gezien had. Een koddig leesbrilletje! Ze keek mij even leuk erdoor aan en zei plagend dat zij ook al tegen de veertig liep. Ik schoot in de lach om haar onzin en noemde de achternaam en het adres van Sjors. Vliegensvlug tikte Eva de gegevens in. Ze zag dat ik van die snelheid waarmee dat gebeurde even van opkeek en giechelde stout, "Jullie smerissen hebben nog steeds allemaal het tweevinger systeem hê." Daarbij keek Eva verleidelijk naar mijn vingers en voegde er aan toe, "En wat voor vingers" net zo geoefend als die van Paula." Terwijl de computer haar gegevens verwerkte wilde ik Eva stevig zoenen. Ze ontweek het handig als een jong meisje en richtte haar blik even betekenisvol naar boven. Eva keek fluks naar het plafond in de hoek van het kantoortje. Ik keek nu automatisch ook in diezelfde hoek. Daar hing een camera van het beveiligingssysteem. Eva vertelde lachend, "Bekeken worden vind ik wel leuk maar dan zoeken we wel onze eigen toeschouwers uit liefje." Ik fluisterde dat ik die camera niet gezien had. Waarop Eva zich van de camera wegdraaide en ineens keihard "kut' schreeuwde. Lachend om mijn verschrikte reactie vertelde Eva dat het beeld zonder geluid was. Een zucht van verlichting ging door mij heen. Eva wees me nu op de monitor. Sjors bestelling prijkte erop als een uithangbord. "Ziedaar de intiemste wensen van onze nieuwbakken politiechef", zei Eva vrolijk. Ze keek even na wat Sjors' vorige bestellingen zoal geweest waren. Het was een waslijst vol pulp volgens haar. Ik had Sjors blijkbaar goed advies gegeven. Bij zijn laatste bestelling stelde Eva dat hij nu een keer heel vrouwvriendelijke en echt erotische dingen besteld had. Dat zat wel goed met die twee, maakte Eva op uit zijn recentere keuzes. Op een ding na zei Eva bedenkelijk, "Sjors heeft vaker een erectie probleem." Eva maakte dit op door het aantal potentie middeltjes die hij altijd bestelde. "Die strontzooi is goedkoop maar waardeloos", zei ze en tikte er wat anders voor in de plaats in. Grijnzend zei ze nu, "Wat hij wil is voor hem niet meer leverbaar, hij krijgt er gratis wat goeds voor in de plaats." Ze liep snel de bestelnummers door en tikte vier maal een wezenloos duur artikel aan. "Zo", zei ze vergenoegd, "als hij zich aan de dosering houdt neukt die zijn vrouwtje minstens zes keer per dag. En dat tot aan zijn pensioen." Grijnzend vroeg ik Eva of ze Truus ook kende, of dat ze hem hiermee alleen wilde straffen. Eva keek nu heel vrolijk en vertelde ook voor vermoeide pruimen wat goeds te weten. Ze tikte er nog iets bij. Met een stout lachje zei ze, "Dat smaakt bij elk soort drankje en geeft zogenaamd een jong prikkelend gevoel." Ik vroeg haar of dat echt werkte. Eva antwoorde nu speels, "Ja, zie je dat niet aan mij. Die troep het werkt natuurlijk niet" oen. Ik drink het tenminste nooit. Het is maar suggestie en dat werkt wel". bij vrouwen als Truus." Na enig creatief boekhouden veranderde Eva Sjors' bestelling en regelde een fikse korting. Met een grijnzend gezicht tikte zij, wat volgens haarzelf elk meisje hebben moest, erbij. Lachend zei Eva nu, "Zo dat is het snoepje voor elke dag. Een super vibrerende kunstlul, net als mijn en nu ook Paula's favoriete speeltje." Voldaan zei Eva nog even Sjors' vorige bestellingen nagaand, "Zo die poezentrimmer heeft hij nog nooit durven bestellen, maar plezier hebben ze er gegarandeerd aan." Onder de rekening tikte Eva:
Voor het ongemak van niet leverbare artikelen
en wegens de lange wachttijd.
Extra artikel gratis.

Daarna sloot zij de computer af en vroeg lachend of Paula al thuis zou zijn. Ik dacht van niet en stelde voor ergens gezellig te gaan lunchen. Het leek Eva een goed idee nu Vera op vakantie was. Ze had haar geluk al vaak genoeg getart door zelf te koken. "Vanavond is Paula er bij, dan is de ramp te overzien", zei ze lachend terwijl wij het kantoortje weer uitliepen. Fluks borg Eva haar leesbrilletje weer op. Op dat gebied was het een echte ijdeltuit. Toen we langs het magazijn liepen hoorden we en heftig gesteun. Dit gesteun zwol langzaam aan tot een uitzinnig geil gegil. Opgewonden fluisterde Eva, "Dat kunnen alleen nog onze vampiertjes zijn. Ze wonen bij een lastige hospita die overal haar neus in steekt." Nieuwsgierig keken wij voorzichtig door de plastic flappen die voor de ingang hingen. We zagen hoe Antoinette zich van achteren liet naaien door haar vriend. De ribben staken bijna uit hun vel zo mager waren ze. Zij leunde met haar handen op een magazijnstelling. Ten opzichte van Antionette had zelfs Paula van haar eigen een superboezem. Eva's ontvangstdametje had totaal niets op de plank. Zij was zo glad als een jongetje. Twee erwtachtige tepeltjes en dat was het dan ook. Die speentjes trilden echter als een riet. Haar super de luxe kunstmemmen lagen op de grond tussen Antionette's voeten. Johnny trapte ze bijna van extase net zo plat als hun draagster was. Zij stond ver voorover hangend met gestrekte benen. Haar voeten ver uit elkaar staand zodat Johnny haar kutje diep berijden kon. Antionette liet haar rug diep doorzakken zodat haar kontje ook nog eens extra omhoog kwam. Johnny rammelde zijn stijve pik in haar smalle reetje alsof hij de sneltrein nog voorbij wilde gaan. Nu ramde hij gevoelig diep door in zijn extatisch geile wijfje. Ik stond half naast Eva die haar veel lekkerdere dijen tegen elkaar perste van voyeuristisch genot. Zij sidderde toen ik een hand door het splitje heen onder haar rok instak. Eva droeg altijd een echte jarretelgordel die haar zijden kousen ophield. In deze wetenschap zocht ik door naar haar inmiddels vochtige kruis. Ik schoof haar natte slipje iets opzij en vingerde mijn wellustige brunette. Eva begon steeds heviger te ademen terwijl zij haar benen, voor zover de strakke kokerrok het toeliet uit elkaar zette. Geil opsteunend fluisterde Eva ineens, "Hmmm uhm" nu nog niet. Ik wil dit geile gevoel de rest van de dag vasthouden." Plagend vingerde ik haar snel nog wat door. Haar wil nog niet te komen brak. In haar vagina trok wat samen dat mijn vingers bijna afknelde. Daarop trok ik trok nu tergend langzaam mijn hand terug net voordat Eva toch nog ging klaarkomen. Ik kneedde daarna alleen nog haar mooie billen en genoot van haar vaste zitvlees. Eva huiverde van genotslust terwijl zij haar eigen borsten stevig masseerde. Tot mijn genoegen zei ze dat zij het heerlijk gevonden had net tot de rand van waanzin gebracht te worden. Hees fluisterde ze dan ook, "Dat verlangen krampt zo lekker en brand dan uren in mijn onderbuik." Zij wilde het uitstellen tot vanavond. Eva verheugde zich op Loes en vooral op Paula. "Paula had gisteren al moeite van je lul af te komen. Deze keer houdt ik haar erop vast tot ze komt. Met de anderen erbij vindt ik het nog leuker", breidde Eva spinnend als een krols katje door op haar geile plannen. Ik schoot nu in de lach omdat Johnny klaar kwam als een konijn. Hij greep zijn geliefde wasbord vast en trok zich stuiptrekkend aan haar van de grond op. Met een laatste ramstoot in haar knokige achterste had Johnny zijn rug ver gekromd. Hij had zijn rug zover gekromd dat hij met zijn voeten van de grond kwam en zo even in haar pruimpje vasthing. Zij kwam bijna tegelijk met hem en verloor haar grip op de stelling. Samen donderden zij nu klaarkomend langs de magazijnstelling af. In hun val probeerden zij zich nog vast te grijpen aan de seksspeeltje die daar op verzending wachtten. Bedolven onder Eva's handelswaar giechelden die twee alsof zij uit de zevende hemel gevallen waren. Eva maande mij tot stilte. "Ssst" niet storen." Glunderend vertelde Eva nu, "Antoinette sluit dus altijd zo de zaak af". en gaat daarom als laatste. Ik had het nog nooit gezien maar vermoedde het al langer." Eva's stekelvarkentje had een jaar terug zelf aangeboden de firma dagelijks te sluiten en daarbij een laatste ronde te doen. Haar vriend had er toen eerlijk bij gezegd, dan konden ze ook nog wat scharrelen. Hun verhuurster stond altijd aan de deur te luistervinken. Eerst had het hun niet gestoord maar na verloop van tijd werd het vervelend dat stiekeme gedoe. Eva had het best gevonden, Antoinette en hij waren betrouwbaar en iemand moest het toch doen. Eva zoende mij terwijl ze haar kontje met tegenzin van mijn vingers trok. Ik liet nu zacht de plastic flappen weer op hun plaats vallen. Toen we terugliepen zei Eva opgelucht, "Een geluk dat neukende skeletten zoveel herrie maken. Anders hadden ze beslist mijn "kutroepen" en jouw geile gelach gehoord. Hi.. hi, Dat had ze een geheel nieuwe kijk gegeven op hun altijd correcte werkgeefster." Het was mij opgevallen dat die twee net buiten het bereik van de bewakingscamera vogelden. Ik kon me voorstellen dat de bewaking er van genoten zou hebben. Er stond een volgeladen vorkheftruck plomp verloren midden in het pad. Ik vertelde het Eva waarop deze zei, dat Antoinette beslist niet achterlijk was. Zij had echt weldegelijk uitgekiend hoe zij ongestoord wippen konden. Ze was zo te zien botergeil maar altijd voorzichtig. Ik was ook danig opgewonden geraakt bij het zien van deze vrijage. Eva zag dan ook dat er in mijn broek een overduidelijke bobbel zat. Ze keek mij stout aan en schudde met tegenzin van nee. Spijtig zei ze, "Jammer maar zaken en privè dat blijft ook nu nog gescheiden. Ik had anders ook maar wat graag dat vlieggewicht op jouw stijve zien bonken." Eva vertelde nu dat zij zich voorgesteld had hoe mijn pik door Antionette's buikwand heen te zien zou zijn geweest. Dat grietje was zo mager dat haar buikje tijdens een wilde penetratie van mij wel moest uitzetten. Eva geilde, "Anders is jouw apparaat niet te bergen. Bij mam zag het ook zo fantastisch uit. Ik bleef er niet voor niets bijna in." Gezellig kletsend over ons voyeuristisch avontuurtje reden wij nu naar het restaurant. Eva wilde perse weer naar hetzelfde waar zij mij die eerste keer volgestopt had met oesters. Ik plaagde haar en vroeg of diezelfde serveerster met die enorme tieten ons weer zou bedienen. Eva keek even verlekkerd en vroeg met een stalen gezicht welke ik bedoelde. Zij kon zich zogenaamd niet herinneren dat er zo'n leuke griet geweest was. Ik vertelde Eva plagend, "Dat was die meid die ik van jou niet pakken mocht. Toen jij mij zo ongegeneerd leuk met die asperges opgeilde." Speels fluisterde Eva daarop vlak voordat wij er binnen gingen. "Je laat het ook nu hoor. Ik wil daar nog vaker met jou komen." Wij aten wat en ik zag mijn leuke serveerster. Eva keek ook deze keer weer gebiologeerd naar die geweldige memmen die het meisje meetorste. Huichelachtig zei ze lachend, dat het haar eerder nooit echt opgevallen was. Plagend vertelde ik Eva dat het kwam omdat ze alleen nog maar oog voor mij gehad had. Ik wist zeker dat Eva gegarandeerd naar die tieten gekeken had. Zij was immers net zo gefixeerd op borsten als ik. Eva merkte dat ik haar door had en zei allerliefst lachend, "Je hebt gelijk. Je weet toch dat ik net zo lesbisch kan zijn als Loes. Memmen zijn gewoon fantastisch sexy!" Eva had hier al eens bekend dat zij niet wist hoe ze haar eigen seksuele geaardheid omschrijven moest. Haar lijf genoot van alle soorten seks had zij toen gezegd. Ondertussen wist ik dat mijn Eva ook gewoon lekker kon genieten van een vrouw. Ik zei haar te weten wat ze was. Nieuwsgierig vroeg Eva wat dan wel. Grijnzend zei ik, "Jij bent gewoon een lekker geil seksbeest en niet te plaatsen in èèn hokje." Eva keek mij gelukkig aan en zei met die definitie goed te kunnen leven. Het zat perslot van rekening in haar genen zoals ze lachend beaamde. We waren weer bezig en hitsten ons onderling nog wat meer op. Ik stelde nu voor om eens een echt onderdanig koppel te zoeken. Louter en alleen voor ons genoegen. Het moest niet op stel en sprong. Eerst eens goed shoppen en uitkijken. Wij konden ze dan bijvoorbeeld verhuren aan Loes of vreemde opdrachten geven. Eva glunderde en stelde voor dat we samen op zoek gingen in een gerenommeerd pornoblad. Eva zei nu echt heet geworden, "Lekker plaatjes kijken uitzoeken, geile brieven en voorstellings gesprekjes".. heerlijk net sollicitanten die bloednerveus zijn." Op dat moment kwam het lekkere serveerstertje afrekenen. Ze gaf mij de rekening op een schoteltje en daarbij boog zij even ver voorover en gunde Eva nog een mooie inkijk. Jaloers op Eva's uitzicht zei ik, "Ja, het was weer heerlijk hê liefje". dat eten hier." Eva gaf het meisje nog een royale tip voordat we gingen. Dat was volgens Eva omdat we zo genoten hadden van haar leuke bediening. Het meisje glunderde onwetend over wat Eva echt bedoeld had. Op de terug weg naar huis kwamen wij langs de slijter waar de tap gehaald was. "Barst". die moet vandaag ook nog terug", herinnerde Eva zich. Ik bood aan dat ik hem op èèn voorwaarde wel terugbracht vandaag. Benieuwd naar die voorwaarde wilde Eva weten welke. "Dat jij je als een lief meisje gedraagt en niet probeert de keuken te laten exploderen" Einstein", zei ik. Eva beloofde het en beloofde met smart op mij wachten. Dan kon ik eindelijk afmaken wat zij begonnen was. Ze was degelijk geil geworden tijdens het kijken naar die horecatieten. Zo geil dat ik voor het eerst in haar wagen mocht rijden. Thuis laadden wij de hele troep van de slijter in Eva's auto. Zij liep daarna nog uitdagender als anders naar binnen. Ik keek haar na en floot even op een bouwvakkers manier. Eva draaide zich om, lachte en zei meisjesachtig, "Mijn ouders zijn toch lekker niet thuis. Kom maar eens langs." Ik beloofde het en reed naar de slijter. Daar was natuurlijk weer nergens een parkeerplaats vrij. Ik parkeerde dus half op de stoep en bracht de zooi naar binnen. De slijter vroeg of het feestje geslaagd was. Ik verzekerde hem dat dat zeker het geval geweest was. De gasten waren zelfs helemaal uit hun bol gegaan door zijn goede bier. De slijter was ingenomen met mijn complementje. Hij roemde de meiden die zo netjes en beleefd waren toen zij de tap haalden. Je kon wel merken dat het de dochters van een agent waren en niet van die losbandige typetjes. Hij gaf nog een flesje likeur mee voor de jonge dames. Met de waarschuwing, "Wel zeggen dat er veel alcohol in zit. Uw dochters zijn het waarschijnlijk niet gewend. Maar het is echt lekker" mijn vrouw vindt het heerlijk." Bij mezelf dacht ik hij moest eens weten. Die twee kunnen drinken als Eva en reageren hetzelfde. Met de fles likeur onder mijn arm en een prettige gedachte in mijn hoofd liep ik de slijterij uit naar buiten. Daar zag ik een agente net haar boekje trekken bij Eva's auto. Ze had geobsedeerd naar het Luxemburger kenteken gekeken en met een vette grijns begon ze te pennen. Ik liep er heen en vertrouwde op mijn uniform. Tot mijn ongenoegen was het een mij niet bekende collega. Ze zag me en stopte met schrijven. Nu ze mij aankeek herkende ik haar vaag. Gemeen grijnzend herkende zij mij echter direct. Nu schoot het mij te binnen waar ik die rotkop van kon. Het was die vervelende trut van de opleiding. Dat misselijke geval dat haar examen bij elkaar genaaid had. Schijnheilig zei ze, "Oh leuk jou terug te zien. Ken je me nog. Ik ben het Manon van " " "Och ja", onder brak ik haar, "nu weet ik het weer." Zij ging echter onverstoorbaar door met haar introductie. Ze was weer op iets uit. Dat had ik nu al in de gaten. Het ging nog steeds op haar eigen geraffineerde slinkse manier. "Ik heb er nog steeds spijt van je zo zwart gemaakt te hebben toen. Maar ja". ik was toen jong en onbezonnen". hi, hi, hi." Fleemde ze ongegeneerd en stopte haar bonnenboekje weg. Ik koos eieren voor Eva's geld en zei dat we dat toen allemaal wel waren, dus ook ik. Zij lachte nog altijd even vals als toen. Manon vertelde dat ze inviel omdat er een zeker iemand ging trouwen met een echte gravin. Ze had het vreemde kenteken al opgevraagd en was op de hoogte. Dat wist ik nu zo zeker als twee maal twee vier was. IJskoud vroeg ze mij naar de autopapieren. Eva had die altijd in haar tasje en dat had ik natuurlijk niet bij me. Manon verklaarde toch de papieren te moeten zien omdat zij al melding had gemaakt. Dat was natuurlijk klinkklare nonsens maar ik had geen keus. Ik had veel zin om die bekeuring alsnog gewoon te betalen dan was ik van haar af. Zij wilde echter ineens niet meer schrijven. Ze wilde het contact hernieuwen. Manon rook carriere en geld op welke manier dan ook. Zij stelde voor mij te begeleiden en bij mij thuis even te controleren. Een vriendendienstje zei ze "vriendelijk'. Dus stemde ik met tegenzin toe en reed haar voor. Even in de binnenspiegel kijkend zag ik haar volgen. Ze reed een burger wagen echt iets voor haar dacht ik. Een normale surveillancewagen viel natuurlijk te veel op. Zo kon ze stiekem iemand betrappen. Ik parkeerde voor het huis en Manon zette de wagen erachter. Ze stak niet onder stoelen of banken dat ik het financieel verrekte goed getroffen had. Zij had altijd al geweten dat ik niet dom was. Ze ging er helemaal van uit dat iedereen hetzelfde was als zijzelf. Berekend en geldgierig als ze was stelde zij dat mijn aanstaande in de toekomst wel eens tegen kon vallen. Overtuigd van zichzelf sloeg Manon daarom onbeschoft voor, "Dan ben ik als goede oude vriendin altijd bereid voor je klaar te staan en zo echt alles goed te maken." Ze draaide daarbij met haar onooglijk lelijke dunne figuur voor mijn ogen. Het was nog steeds datzelfde misbaksel van toen. Zelf ingenomen, iel, droog, onaantrekkelijk hoerig en vormloos. Ik ging haar overdreven beleeft voor naar de huiskamer. Daar bood ik haar een stoel aan en zei mijn aanstaande even te verwittigen. Vals grijnzend nam Manon plaats en keek geïnteresseerd rond. Ik zag haar rekenen en de waarde van Eva's bezittingen afschatten. Nu haatte ik haar echt! Eva stond boven aan de trap en liet mij in het kort uitleggen wat er gebeurt was. Glimlachend zei ze, "als die dààr op uit is dan". weet ik wel wat. Dan kun jij ongegeneerd je gram halen en wij hebben er allemaal ook nog wat aan. Echt lekkere ruige seks!" Eva gaf mij haar autopapieren en twee condooms. Ze nam een flinke naald en prikte dwars door de verpakking heen, in een ervan een gaatje. Onder de woorden, "Zo dan heeft ze ook eens wat om zich echt zorgen om te maken" en die hele is dat ik me geen zorgen maak. Die frunnik je stiekem het eerst om je prikker schat." Eva was woedend op Manon. Zij legde mij haar plan uit. Onderwijl deed zij voorzichtig de verpakking open en goot een beetje koffie melk in het lekke condoom. Daarna sloot ze het pakje weer als nieuw. Als laatste gaf Eva ook nog een sterk sperma dodend en ontsmettend glijmiddel mee. Ze wilde bij zo'n tyfuswijf, zoals Eva haar noemde, dat er echt geen gevolgen kwamen. Eva wilde bloed zien en zei heet, "Dit is een unieke kans. Laat ons maar eens zien hoe je die oplichtster echt lek ramt. Ik film het, ze doet het toch vrijwillig." Terug in de kamer was ik door Eva's toedoen er echt verspitst op Manon een lesje te leren. Zij zou mijn lul nu eens echt voelen, dan had ze reden om te klagen. Manon zat geduldig en zegevierend op haar stoel te wachten. Ik liet haar eerst de gevraagde papieren zien die zij nauwelijks bekeek. "Het was wel in orde zo", zei ze gemaakt goeiig. Met een beetje tegenzin gaf ik haar een complementje over haar uiterlijk. Echt zuurzoet en naar waarheid zei ik, "Jij bent nog gen spat veranderd nog altijd even slank." Ze lachte daarop even echt, ik had een gevoelige snaar te pakken bij dat magere stuk ellende. Ik vroeg haar of ze misschien een kleine rondleiding wilde. Dat kon nu wel want mijn aanstaande sliep nog steeds. "Ze heeft migraine", zei ik mijn lach nu inhoudend. Eva had nooit iets, die was zo gezond als een vis. Manon wilde het meteen geloven en stelde, "Zie je Toine" daar begint het altijd mee bij dat soort vrouwen" maar je weet het hê." Ik zei hèt te weten en dat ik haar begreep. Vals lachend keek ze mij aan en ging er van uit vlugger haar doel te bereiken dan zij gedacht had. Zij zette nu dan ook alles op een kaart en gaf mij snel een van haar Judaskussen. Snel en listig vroeg Manon ineens of ik hier ook een rustig eigen plaatsje had. Ik veinsde dat ik haar nu eigenlijk ook meteen al wilde en duwde mijn kruis even tegen haar spitse heup. Daarbij zei ik, "Achter bij de stal daar komt zij toch nooit." Terwijl we naar de tuin liepen zei Manon, "Je moet wel voorzichtig zijn Toinie ik ben nog zo goed als maagd. Die leraren toen hadden maar rottig kleine piemeltjes" Dit maakte mij nog zekerder van mijn zaak. Die lui hadden zich door haar laten chanteren en kregen zelfs nu nog een trap na. Ik wilde haar zo grondig pakken dat ze minstens twee weken met pijn op de pot moest. Bij de stal aangekomen wierp zij zich aanstellerig op de met canvas afgedekte brandstapel. Ik dacht meteen, een heks daar waar ze hoort. Gelukkig had ik geen lucifers bij me dan had Eva beslist haar perverse film gemist. Ik liet me half op haar vallen en loog hoe aantrekkelijk ik haar altijd al gevonden had. Ze geloofde me zelfs toen ik zei, " Ik heb je toen afgewezen omdat ik bang was niet aan jouw eisen te kunnen voldoen." Manon lachte en vond mij grappig. Slinks vroeg zij ineens, " Heb je ook een condoom" ik wil nu nog niet zwanger van je worden. Als je getrouwd bent is dat wat anders dan scheiden vrouwen zoals zij toch niet meer hê. Een lekker vluggertje gaat er altijd in." Ze trok haar rok omhoog en haar slip omlaag. Manon had ineens haast zij draaide zich om en bood mij als een havenhoer haar achterste aan. Dit was mijn kans. Ik deed vlug de condooms om zoals Eva gezegd had. Met enige weerzin bekeek ik haar gerimpelde vormloze kutje. Het was een smal tot aan haar aars toe sterk behaard dicht geknepen spleetje. Schaamlippen scheen ze in het geheel niet te bezitten. Smerig verlangend keek Manon naar achteren. Ze had net gezien hoe ik de laatste condoom erover afrolde. Dat zat dus wel goed. Ik dacht continu aan Eva en alle andere meiden om mijn pik maar stijf te houden. Op dat geen wat voor mij lag kon ik echt niet geil worden. Nu wilde zij het ook nog naar mijn idee vlug even hebben om er vanaf te zijn. Met een hand hield zij achterlangs haar kutje open en stak een vinger erin. Zelfs haar eigen vinger paste nauwelijks. Ik zwijmelde dat ik glijmiddel had omdat ik al vermoedde dat zij zo jeugdig eng zou zijn. Ze voelde zich nog meer gecharmeerd en genoot haar schijntriomf. Snel liet ik wat van het glijmiddel op haar vinger lopen. Aanstellerig wreef Manon het nu diep in haar rattenkutje. Aan mijn lul trekkend, herhaalde ik nogmaals bij gebrek aan beter hoe mooi klein haar babydoosje wel was. Dit ontkende zij niet en vertelde na haar opleiding dan ook geen man meer te hebben gehad. Ze had zogenaamd altijd nog op mij gewacht. Dat eerste geloofde ik op haar woord. Stilletjes dacht ik, "Ja welke lul neukt zoiets ook met liefde'. Bij de gedachte haar af te straffen spande zich zowaar mijn pik. Een vreemd pervers gevoel kroop in mijn onderbuik. Ik liet Manon zien hoe ik echt veel glijmiddel op het nu strak gespannen condoom streek. Bij het zien van mijn stijve smeerde zij nog haastig een flinke scheut van het spul in haar pruim. Hoe meer hoe beter dacht ik, die stomme teef meent dat het beter is. Wetend dat ik nu echt goed geolied haar kut kon doorklieven bracht ik haar in stelling. Ze kneep in het canvas en gilde al toen ik mijn eikel net in haar kutspleet wrong. Manon probeerde weg te komen en zei dat het echt nog niet ging onze liefde moest eerst puur platonisch zijn. Ik had nu echter mijn zinnen op kut gezet en zei, "Je hebt A gezegd" nu ga je ook het hele alfabet uitschreeuwen vuile trut. Jij verneukt mij nooit meer." Hierbij duwde ik haar hoofd ruw nog vaster in het canvas. Als zij haar kutgat niet zo goed ingesmeerd had was ik er op deze manier nooit in gekomen. Met een sadistisch genot ramde ik mijn eikel in haar prut. Manon's vulva spande zich om mijn pikkop en week maar millimeter wijze. De kutrand trok weer muurvast achter mijn eikelrand toen die verder in haar doordrong. Manon gilde het uit van pijn. Ik haatte haar hartgrondig en wilde dit wijf ook echt pijn doen. Iets wat ik nooit voor mogelijk gehouden had, gebeurde met mij. Ik wilde haar echt uit minachting verkrachten en misbruiken. Met die gedachte ramde ik mijn stijve ineens helemaal in haar. Ik voelde iets in haar pens knappen. Direct daarna neukte ik wat gemakkelijker. Gesmoord door het canvas klonk zacht, " Aauuuwa auw aaaa,.. ik kan niet m"eer, aaaaii". Mijn stijve pompte ik nu onbarmhartig in dat gillende stuk verdriet. Van woede en onmacht begon Manon nu krokodillentranen te huilen. Ze bedaarde iets en sidderde zelfs even geilgenietend toen ik mijn stijve uit haar spleet trok. Ze dacht waarschijnlijk dat ik medelijden met haar had en inzag dat zij het echt niet aankon. Ik kreeg echter in het geheel geen medelijden met haar. Mijn stijve trok er alleen uit om met volle kracht haar bruine ster te splijten. Deze was namelijk nog droog. Haar kutgat hing nu los en er sijpelde wat troebel vocht uit. Ik perste mijn eikel door haar sluitspier heen en schoof mijn lul er in volle lengte achteraan. Bij de penetratie van haar achteringang ontlokte ik nog heftigere pijnschreeuwen als tevoren in dat andere gat. Dit kreng had mijn hele studiejaren en die van de anderen verziekt. Ik genoot nu pervers van mijn wraak. Zeker toen ik naar de stal keek en Eva zag lachen. Zij had een blonde pruik op en was verder heel chique gekleed. Manon kronkelde op mijn stijve als levend aas aan de haak. Tot mijn verbazing werd Manon ineens meegaander en neukte zelfs willig kreunend terug. Eva had al eens gezegd dat pijn lekker kon worden. Wat er nu gebeurde vond ik zelfs te gek voor woorden. Ergens tikte die Manon dus echt niet zuiver. Ze speelde nu gewoon haar spelletje uit en genoot er zelfs van. Manon wilde nog steeds haar plan doorzetten, zij was alleen even haar beheersing verloren. Schokkend kwam dat kreng tot een pervers orgasme. Huilend en tierend zogenaamd sexy riep ze, "Jaah vuile paardenlul neuk me dan maar kapot. Huhmmm" lekkere kutvent. Je bent al aan mij verslaafd" geef het maar toe." Dit had Manon nu niet moeten zeggen, ik wilde haar net wat gematigder doorneuken. Wild rukte ik nu van achteren haar blouse omhoog en kneep haar onooglijke hangende uiertjes bijna fijn. Ze jammerde daarbij luid van masochistisch genoegen. Even keek ik op om Eva's blik weer te zoeken. Ik zag haar vanuit de stal met een telelens filmen. Zij maakte een draaiende beweging met haar hand. Zo van doorgaan je zit goed. Genietend van haar steun wierp ik Manon zonder mijn lul uit haar te trekken op haar rug. Daarna rukte ik Manon's poten uit elkaar en fluisterde scherp, "Houdt die pisbak open of ik sla je verrot smerig kreng." Zij sloeg haar armen om mij en spreidde haar benen schijnbaar willoos maar duidelijk genietend nog verder uit elkaar. Ik trok nu pas mijn pik uit haar zuigende kontgat. Met stront en al stak ik mijn dubbel gecondoomde lul een gat hoger weer in haar lijf. Op het moment dat ik mijn paal vol haat tegen haar baarmoeder ramde kneep zij haar ogen stijfdicht. Ze wilde mij doen geloven er echt pret in te hebben. Het kon me geen zier schelen of zij er lol aan had of niet. Zelfs na deze behandeling meende zij nog steeds dat ik gek op haar was. Manon dacht dat ik nog steeds in haar leugens trapte. Ze speelde met een van pijn vertrokken gezicht een heftig orgasme na. Zij dacht waarschijnlijk dat ik dan ook kwam en het voorbij was. Ik ramde nog een paar keer haar kut open en deed ook alsof ik klaarkwam. Manon was tot in de grond van haar hart een bedriegster. Wat zij kon kon ik al lang. Met deze gedachte in mijn hoofd spoot ik pertinent niet. Mijn sperma was me te zonde voor haar, dat was alleen voor Eva en onze partners. Ik stond op en liet haar liggen als een afgewerkte heroïnehoer. Haar pruim was nu helemaal opgerekt en lekte vocht vermengd met een beetje bloed. Ik had Manon's kut een beetje ingescheurd. Voldaan zei ik, "Zo trut" dat zal je heugen. Die kut is eindelijk eens gebruikt waar die voor bedoeld was." Ik haalde de condooms van mijn nog stijve lul en blies even in de buitenste. Manon keek me vreemd aan als of zij ontwaakte uit een akelige droom. Met een verschrikt gezicht zag ze hoe "mijn sperma' romig wit uit het gaatje borrelde. Trillend van opwinding klopte mijn staalharde pik nu zonder rubber in haar richting. Net toen ze omhoog wilde komen sprong ik op haar en liet het voor de camera over komen als of zij mij weer uitnodigde. Schuimbekkend viel ze terug en begon te worstelen. Haar slappe uiertjes schokten heen en weer. Terwijl ze haar mond opende stak ik grof mijn lul tot achter in haar keel. Berekend duwde ik hem ineens zo ver door dat Manon er niet in kon bijten. Dat was wat ik anders verwachtte bij haar. Het geheel moest zo wel op een extreem onstuimige vrijpartij lijken. Manon gaf zich uiteindelijk kokhalzend en naar lucht snakkend over. Verlekkerd begon zij zowaar te pijpen. Op dat moment stond Eva filmend naast ons en keek tevreden toe. Ik trok voldaan naar Eva kijkend mijn pijnlijk kloppende paal uit Manon's bek. Ze kotste wat slijm en zag nu ook Eva pas. Manon was echt door en door doortrapt. Een zwarte weduwe was ten opzichte van haar een lievelingetje ofschoon die het mannetje na de paring ook opvreet. Zij wilde ook direct haar voordeel weer doen. Gemaakt verontwaardigd riep ze dreigend, "Die klootzak heeft mij aangerand en zwanger gemaakt dat heeft nog gevolgen." Eva gaf haar daarop een klinkend oorvijg en lachte sadistisch. "Gevolgen" ja. Maar dan wel voor jou. Ik heb alles gefilmd en dat bewijst dat jij er ondanks alles veel plezier in had. Trouwens ik heb getuigen die dat ook zeggen. Seks met een collega omwille van een bekeuring is niet zo best hê dame" Eva wenkte naar de stal waar Paula en Loes uit te voorschijn kwamen. Loes was nat tussen haar benen en riep, "Ik heb gezien dat je het wilde. Je was zo geil dat je mij er zelfs nog bij zou uitnodigden." Ik draaide daarbij mijn nog altijd stijve lans in de richting van de nu wel erg verlekkerd kijkende Loesje. Paula die naast haar kwam staan keek net zo verlangend naar mijn stijve. Zij deed lachend haar duit in het zakje en zei smalend, "Ja dat klopt je was boos dat zij niet wilde en daarom verzin je nu maar iets." Woedend over haar vernederend verlies stond Manon op en wankelde als een zeeman op ons toe. Met ogen die vuurschoten probeerde zij de feiten weer naar haar voordeel om te buigen. Haar ware ik tonende zei ze poeslief maar dreigend, "Hij heeft me zwanger geneukt die lamzak. Precies zoals ik het wilde. Als die bastaard van hem komt dan heb ik wat in de hand. Dat kost je geld". heel veel geld, mevrouw de gravin!" Ik hoorde iets klikken en zag dat Eva de camera nu pas uitgezet had. Voldaan zei Eva dan ook, "Nu echt eerlijk bedankt voor die laatste uitspraak juffie". je hangt." Manon realiseerde zich nu pas dat zij definitief verloren had. Ze had toegegeven alles bekokstoofd te hebben en op de film zou duidelijk te zien zijn dat zij van mijn neukpartij genoten had. Eva had haar tegelijk schaak en mat gezet. Manon wist dat zij er door ons ingeluisd was. Met pijn in haar hart (als ze het tenminste had) en in haar kut wilde ze alleen nog maar weg. Daarbij schold zij, "Vuile adellijke trutten." Paula bedankte voor dit compliment en gooide de lege glijmiddel tube voor haar voeten. Trots zei Paula daarop, "Leer eerst lezen doos". elke tiener weet dat je met zoveel zaaddodend spul een olifant nog onvruchtbaar krijgt." Eva moest ondanks dat haar wraakgierige plannetje nu nog maar half opging hartelijk lachen om Paula. Loes keek bewonderend naar me en zei, "Er is een echte dominante meester aan jou verloren gegaan broertje. Je deed het verrekte goed." Ze zei het met zo'n overtuiging en keek mij daarbij vreemd verlangend aan. Ik had Loes' sadomasochistische gevoelens aangewakkerd. Eva had ons plannetje gegarandeerd al doorgekauwd met hun. Glashard gewoon lekker geilend tijdens het filmen. Paula nam mijn stijve in haar hand en masturbeerde even zacht. Lief lachend vroeg ze, "Heb ik het goed gemerkt. Heb je echt alles voor ons bewaard en niet gespoten" dat is lief." Paula lachte even verlegen toen ik eindelijk zei, "Die borsten staan je echt goed." Loes beaamde het ook en kirde frivool, "Ze wil vast wennen voor als zij straks borstvoeding geeft. Lizette heeft gezegd dat ze dan een manier wist om er echte tieten op te kweken." Paula keek mij daarbij verheugd aan en vertelde dat ze het ook zelf graag wilde. Eva begeleidde intussen Manon naar voren. Ik hoorde hoe Eva haar de wacht aan zei, "En knoop maar goed in je oren dat ik jou kapot kan procederen." Daarbij noemde Eva een naam die zelfs mij deed huiveren waarna ze ineens veel gematigder vervolgde, "Zo niet, dan kan ik je ook laten helpen zodat jij jouw probleem onder controle kunt krijgen. De keuze is aan jouw meiske!" Ik huiverde ondertussen ook van Loes die zich gebukt had en mijn lul afzoog. Zij liet zich daarbij mij sensueel aankijkend langzaam door haar knieën zakken. Paula waarschuwde haar hitsig niet te ver te gaan. Ze wilde op Eva wachten. Die had het volgens haar het meest verdiend. Lachend hoorde ik Eva nu zeggen, "dat klopt schatjes hebben jullie hem daarom voor mij warm gehouden." Om vooral niet toch nog te komen, duwde ik Loes' hoofd resoluut terug. Zij liet haar mond met een zuigend geluid van mijn erectie afduwen. Met een luide smak kwam tenslotte mijn eikel vrij. Deze trok daarbij een slijm draad uit Loes' mond na. Loes had me zwaar opgegeild en had er plezier in gehad. Heet zei ze dan ook, "Ik ben zo paarrijp dat ik eigenlijk tot het uiterste wilde gaan." Zwaar ademend van op winding wilde ik afleiding. Eva merkte het en kneep even in mijn eikel. Lachend naar Loes toe zei ze, "Heet hê". jij krijgt je deel ook nog lekkertje." Ze lachte en vroeg Eva hoe zij die bewuste persoon die ze daarnet noemde kon. Luchtig zei Eva, "Och dat was een goede vriend van Anton. Jullie leren hem ook nog wel eens kennen. Hij belde trouwens als eerste pap, om te feliciteren bij onze verloving." Opgewekt liet Eva tot Paula's en Loes' verbazing weten dat zij nog steeds een afspraakje had met een bouwvakker. Eva vroeg meteen of zij er ook bij wilden zijn. Ze gooide haar nu blonde haren daarbij frivool naar achteren. Nou dat wilden Paula en Loes maar al te graag en zeker toen ze wisten wie die bouwvakker was. Snel verdween Eva al zoenend haar plannetje smedend met hen naar binnen. Loes riep nog uitdagend, "Onze ouders zijn ook met vakantie. Kom maar over een half uurtje of zo, lekker stuk." Daar stond ik dan met mijn stijve in wat ik nu mijn achtertuin mocht noemen. De waterton bracht verlichting. Gewoonte getrouw keek ik de plaats van het delict nog eens grondig na. Waarom weet ik ook niet echt. Misschien omdat ik op de leergang technische recherche in Wolheze, geleerd had goed te kijken voordat de bobo's kwamen. Deze keken namelijk met hun voeten en noemden wij altijd het Dactyloscopischvernietigings Commando. Ik grijnsde over de herinnering hieraan en keek rond als Sherlock Homes. Voor de hoop hooi lag mijn trofee. Een kapot gescheurd slipje. Dat had ik van Manon's reet gerukt. Ik nam het op en terwijl ik me ervoor bukte zag ik even verder haar bonnenboekje liggen. Dat lag nog net half onder het canvas uit. Nieuwsgierig keek ik erin en zag wat vreemds. Het was verkeerd genummerd. De cijfers waren al een paar jaar geleden veranderd. Bij mij groeide het verdacht dat Manon helemaal geen agente meer was. Een en een bij elkaar tellend kon dat ook niet. Ze was gezien haar reacties ook net niet wat je normaal noemt, eerder labiel. Ook het feit dat zij geüniformeerd alleen in een burgerwagen reed was op zijn minst vreemd te noemen. Met het slipje in mijn hand dacht ik er nog even over na. Onwillekeurig rook ik eraan en werd weer geil. Ik dacht, gek hê nog geen twee maanden geleden zou ik iemand die dit gedaan had zonder pardon arresteren. Nu liet ik haar lopen en mezelf ook. De menselijke geest en diens behoeften zijn echt rare dingen. Loes en Paula waren daar allang achter, goed begrepen had ik het voorheen nooit. Ik vond het wel kinky die twee zo bezig te zien maar dat was het dan ook. Totdat ik Eva leerde kennen. Toen zij zeker wist dat ik te vertrouwen was had ze zich en de meiden helemaal gegeven. Zij hadden er ineens op gestaan echt hardhandig genomen te worden en daarbij ook een paar meppen te krijgen. Ze hebben op hun beurt mij ook met wellust even pijn gedaan om me over de streep te trekken. Pijn doen en voelen van geilheid heeft een totaal andere uitwerking dan normale pijn had Eva gezegd. Het kon, als je het goed deed, een verrijking zijn van wederzijds respect en je liefdesspel. Ze had gelijk het was de adrenaline en endorfine kick pur sang. Ik vond dat ik nu lang genoeg in mijn eentje buiten gespeeld had en liep langzaam naar ons huis. Halverwege van de stal naar het huis hoorde ik mijn liefjes al. Ze waren aan het keten als een kleuterklas. Benieuwd naar wat zij nu weer uit gevioold hadden wandelde ik fluitend via de schuifpui de woonkamer in. Aan de antieke "hamsterpiestafel' zaten Eva, Paula en Loes verkleed als heel jonge tienermeisjes. Zij hadden de grootste lol en speelden hun rol vol verve. Gebogen over een oude plaspop van de meiden onderzochten zij het plastic piemeltje dat eraan zat. Loes geilde toen ze mij zag, "Lekker hê" drie minderjarige sletjes. Dat mag nu wel. Jij bent toch geen peliesie meer en wij vinden het goed. Lotje en Anneke hebben ook gezegd dat jij lekker piemeltje kutje kan spele." Daarbij maakte ze een obsceen gebaar naar de anderen. Ze stak haar duim tussen de wijs- en middelvinger voordat zij demonstratief een vuist maakte. Verlekkerd en opgehitst bekeek ik Paula eens goed. Zij had een veel te klein rokje van Eva aan en een T-shirtje met een Mickey Mouse erop. Haar bovenbenen spanden het stofje op een geil erotische manier. Net een uit de kluiten gegroeid tienermeisje. Zij had haar kunsttieten voor zich op tafel gelegd. Vol overgave op die dingen trommelend keek Paula schaapachtig lachend rond. Haar tepels priemden bijna door Mickey's oren door, het veel te kleine shirtje daar uitrekkend. Loes zelf zag er ook alleraardigst en onschuldig uit. Ze was maar half gekleed in een doorzichtig nachthemdje van Lotte. Het was overgebleven uit Lotte's tienertijd. In het donkere haar van Loes zat een grote gele strik en Eva had op haar hele gezicht zomersproeten getekend. Zelf had zij er ook een paar en zich twee staartjes gemaakt. In elk staartje zat een grote groene strik. Het was geen gezicht in die blonde pruik. Met haar tong buiten boord zei Eva lispelend, "Ik ben braaf meisje gewees en". heb op mun vriendinnetjes gewach en". heb niet aan het gas gezete en". heb de keuke nie in de fik gestoke en". heb braaf met meselluf gespeeld, muisje vangen. Kijk mar." Daarbij trok zij overdreven haar benen uit elkaar. Ik schoot daverend in de lach, toen ik in haar poesje een plastic muis zag zitten die nog net naar buiten keek. Eva was weer aan het kameleonnen. De rol van simpel geil meisje wilde zij nu uitbuiten en tikte Loes gevoelig tegen het hoofd. "Nie fals spele jij. Anders mag je nie meer mee doen, ja hoor je, anders vertel ik ut aan meneheer daar. Hê meneheer." Loes grinnikte en liet zien wat zij verstopt had. Langzaam trok ze daarbij een lolly uit haar genotspleetje. Deze gaf zij vriendelijk aan Paula die hem lekker in haar mond stak. Overdreven erop sabbelend vroeg deze, "Ikke heb nog nooit niks in mijn meisjesbips gehad meneheer. Doe jij datte dan?". Eva veegde nu in een klap de kaarten van de tafel. Hitsig zei ze, "Ja, lekker neuke dat doet papa ook altijd bij mama. Dan hoor je uh-uh-uh-uh. Eers sij en danne ikke." Wiebelend met die plastic muis tussen haar schaamlippen hobbelde Eva naar "ons' salontafeltje en gebaarde ze dat ik erop moest gaan liggen. Terwijl ik erop ging trok Eva verlangend aan mijn lul en leuterde, "Lekker plassertje". hi er zit bovenin een gaatje hoort dat meneheer. Eers Paulaatje die had de grootste mond." Met mijn stijve omhoog wachtte ik op Paula. Deze stapte kinderlijk er boven op en giechelde, "Ik heb ut nog nooit niet gedaan aleen met mun vingertje gekriebelend." Met een zogenaamd pijnlijk gezicht doorboorde Paula haar denkbeeldige maagdenvliesje. Truttig zei ze daarbij, "Auwa die dikke plasser doet mijn piespotje pijn. Hij is lekker veel groter als die van jantje op school. Die heb ik al gezien." Ik deed moeite om me in te houden. Paula pijn doen, dan moest ik een olifantenlul hebben. Eva drukte speels haar poes boven mijn gezicht en vroeg of ik Billy de muis er uit kon halen. Ik trok het speeltje er langzaam met mijn tanden uit en likte Eva's kutje. Giechelend vertelde zij hoe lekker dat jeukte. Loes instrueerde ondertussen Paula. "Je moet met je kontje op en neer gaan dat is lekker, net of je zelf een vingertje er in steekt as je in bed lig." Paula deed het en kirde dat het heerlijk was. Loes trok haar nachthemdje omhoog en liet haar tietjes zien. Kinderlijk vroeg ze, "Meneheer zijn mijn tietjes net zo groot as die daar", ineens wijzend op Eva's kanonskogels. Ik zei haar dat ze zeker zo groot waren en ook erg mooi. Loes lachte hierover even normaal en stapte direct weer in haar rol. Boos zei ze, "Liegebees. Jij zegt maar wat, je wilt mij ook neuke hê en dan die met die dikke tiete" dat is net een melkkoe." Eva vloog nu op haar af en wierp Loes op de grond. Ze worstelden als twee katten. Een echte catfight, ze waren poepgeil geworden door mijn afrekening met Manon. De tengere Loes was vlugger dan Eva en kroop snel tussen diens benen door op haar rug. Van achteren klemde zij zich nu vast aan Eva's borsten en riep, "Kijk ik melk een koe".. oooei wat een uiers." Eva onderging dit bronstig en vingerde zichzelf daarbij. Glazig keek Paula van mij naar hen en neukte plotseling wel erg volwassen door. Zij deed echt moeite mij net niet te laten klaarkomen. Ze kreunde van genot en riep om Eva, "E.. e" Evaa kom. Hij is zo zo zo zover en ik oook hugh jaaa ja." Eva gooide Loes van zich af en sprong bovenop Paula. Eva drukte haar, zoals eerder beloofd, met kracht terug op mijn lul. Paula wilde net omhoog komen om haar plaats af te staan aan Eva. Eva had haar echter zo fors terug geduwd dat zij weer helemaal over mijn stijve schoof. Toen ik diep in Paula zat hield Eva haar krampachtig erop vastgedrukt. Eva roofde Paula intussen een ruwe meesteressen kus en beet daarbij zacht in Paula's onderlip. Dat was net teveel voor Paula, zij liet alle remmen los. Eva wakkerde Paula's driften nog aan door bakvisachtig te zeggen, "Neuken, lekker neuken. Opschieten zodadelijk komen mijn papa en mama terug en ik wil ook nog." Ik voelde daarop mijn ballen gloeiend heet optrekken en ik spoot acuut in Paula's van genot krampende geslachtsdeel. Paula zeeg slapjes in elkaar van dat onverwachte lekkers en bleef schokkend op me liggen. Loes kon het niet meer uithouden ze rolde haar vlug van mij af. Met een geile dierlijke blik in haar ogen nam Loes Paula's plaats in. Daarbij greep zij mijn zwabberende natte stijve stevig vast en richtte ermee op haar kut. Mijn sperma en Paula's vocht dreef daarbij rijkelijk over Loes' hand. In een wilde beweging van haar bekken spietste Loes zich op mijn nog naspuitende stamper. Met een orgastisch vertrokken gezicht wipte zij daarna even stevig door. Haar poes zoog zich daarbij muurvast op mijn weer steeds harder kloppende lul. Ik voelde mijn pik weer tot het maximum opzwellen en kwam tegelijk nog eens in mijn geile halfzus' kutje. Extatisch gilde ze terwijl zij druipend klaarkwam, "Hij heef me nu zeker een babietje gemaak. Oh wat moet ik mama zegge." Volgens Eva, "Lekker niks dan krijg je een dikke buik en zegt dat het van de frietjes is." Door deze stomme opmerking viel Loes even uit haar rol. Zij schuddebuikte van het lachen terwijl ze nog op mijn pik vast zat. Dat was een bijzonder aangenaam gevoel. Loes merkte het en zei met een normale stem, "Het werkt" ik voel zijn lul weer stijver worden. Ook dat stond in jouw boek Eva" Haha, dat was het volgende hoofdstuk. Eva vertelde dat ze nooit uit haar nek lulde als het om seks ging. Meteen daarna pakte ze haar rol weer op. "Nu ikke ik heb um gevonde. Hij moet mijn plassertjesgaatje ook kriebelen. Ikke wil ook spuitertje spele. Net as mama." Eva ging lekker wijdbeens op de sofa liggen en wees op haar poesje. Loes kwam maar met moeite van mijn stengel af. Ik haastte mij tussen Eva's stevige gespierde benen en penetreerde haar vol wellust. Eva sperde bij deze penetratie haar ogen ver open en hapte even naar lucht. Ik was nu hondsgeil en Loes had mijn lul op top dikte genaaid. Eva herkreeg zich echter vlug en gilde nu gemaakt, "Oooh hij is eg dik die piemel. Oooh wat is die dik, ja ja aaaaagh jaah. Zuig ook mun tietjes." Eva ging nu compleet over de rooie. Ze had de hele dag al gegeild en was zo opgewonden als een meid bij haar eerste afspraakje. Het kijken naar parende personeelsleden, het leuke serveerstertje, Manon's lessen en onze verloofdes hadden haar eigen paarlust tot een ongekende hoogte doen stijgen. Eva sloeg haar benen om me heen en drukte mij vast in haar lustgrotje. Hijgend en zwetend kwam Eva kletsnat klaar. Ik zoende, zoog, likte en ramde mijn stijve tegen Eva's baarmoeder. Zij reageerde op de zoete pijn die mijn eikel daar teweeg bracht met een super orgasme. Eva's was nu zo geil dat haar orgasme weer bleef hangen. Met een heftige ruk van haar benen drukte zij mijn pik zowat door haar baarmoedermond heen. Mijn pik zat nu knel en Eva kneep letterlijk mijn zaad in zich. Ik voelde hoe mijn sperma bijna pijnlijk door de pisbuis geperst werd. Luidkeels genoot Eva van ons vasthangen. "Ja, neuk je meisje " neuk neuk neuk" Jaah ja harder, neuk me voordat mama komt aaai. Ik kom nog steeds uurgghhh ahgrrrr eee aaaag jjaii eerghh"..." Loes stapte op ons toe en sloeg Eva een keer vol in haar gezicht en riep, "Lekkere teef denk je nog steeds aan jouw laatste film." Eva kwam daarop plassend klaar en ontspande zich eindelijk. Zij had haar blaas niet meer onder controle en liet haar urine de vrije loop. Paula grinnikte, "Toch goed van Lotte ons te waarschuwen en te zeggen wat we moesten doen als het weer eens zover was. Ik was er nooit op gekomen". die sterke prikkel." Ik liet mijn pik lekker zitten. Ik kon toch niet uit Eva's vacuüm gezogen kut. Loes en Paula kwamen gezellig vrijend ernaast hangen. Genietend van hun half naakte warme lijven en hun geile opmerkingen rustte ik uit. We werden opgeschrikt door het geratel van de telefoon. Eva trok haar ogen wijd open en zei als een volleerd comèdienne geheel in haar rol, "Oho dat zijn mijn ouders nou krijg ik straf!" Daarop lachte ze erg stout en vroeg of Loes de telefoon opnam, zij zelf was nog verhinderd. Loes deed het en wilde de hoorn met een lachend gezicht aan Eva geven. Die zei, "Duw dat onderste knopje maar, dan staat hij op hands free." Loes drukte en wij hoorden Lotte schateren. Lachend vroeg deze of wij ons beter amuseerden als zij en An deden. Paula begon daarop met Eva overdreven luid te steunen. An die meeluisterde riep, "Hou maar op, we weten genoeg en horen het wel als we thuis zijn. Ik ben toch ongesteld en Lotte ook. Deze keer zonder problemen. Toine.... goed werk!" Na nog wat verteld te hebben en dat het fuck was weer naar school te moeten, hingen ze op. Ze wilden niet verder storen want Loesje zou wel werk op haar kantoortje hebben. Zei Lotte nog even snel plagend. Loes keek even dom en vertelde dat dat inderdaad zo was. Ze was het helemaal vergeten. Eva zoende mij en beloofde, "Dan maken Paula en ik wel het avond eten." Plagend liet ik nu het kapotte slipje zien en vroeg ik wat ik dan intussen moest. Eva grijnsde en zei, "Kijk jij dan maar met geur wat wij life gezien hebben. Daarna wordt er gegeten en gaan wij met ons tweetjes naar bed maar wel zonder de feromonen van die slet." Ik bekeek Eva's film en zag hoe Manon echt reageerde. Voordat ik haar van achteren de eerste keer nam grijnsde zij aan een stuk door. Ze genoot van de gedachte dat ik erin trapte. Ik zag nu hoe haar gezicht vertrok toen ik, ondanks haar geleuter, mijn stijve in haar spleet doorstak. Dat had ze echt niet verwacht. Zij had gedacht mij even toe te laten en dan eraf te bonjouren. Het deed weliswaar pijn, maar haar woede dat zij het zelf ook nog eens heerlijk vond was erger. Ik had haar gezicht daarnet niet erbij kunnen zien. Nu kon ik ook pas zien dat zij terwijl ik haar reet openbrak, aan een stuk door gelukzalige gezichten trok. Haar uitdrukking veranderde direct als ze mij weer aankeek. Dan speelde ze het slachtoffer. Haar blik was echter continu keihard en met een sinister trekje. Zij spoorde echt niet. Gek was Manon niet maar helemaal normaal ook niet, ze was in en in obsessief berekend. Steeds op haar eigen voordeel uit, ging zij over lijken. De echte straf was het laatste gedeelte van onze neukerij. Dat was dubbelop. Ten eerste in haar leugenachtige karkas en ten tweede in haar brein. Ze had mij en Eva onderschat. Dat deed pas echt goed pijn. Het ergste had zij zo te zien gevonden dat Eva het gewoon goedkeurde en zelfs echt plezier eraan had. Lachend had deze erbij gestaan terwijl ik Manon diep in haar mond neukte. Het laatste stukje film liet de ware Manon zich pas goed zien. Daarin bekende zij tot haar grote schrik dat zij ons had willen chanteren. Ik had zo gefascineerd zitten kijken dat ik niet merkte dat Eva bij me stond. Zij streek mij liefdevol door het haar en zei, "Leuk hê, daar word je het geilste van en dat voor zo'n net opgevoed meisje." Ik lachte en vroeg of zij zichzelf of Manon bedoelde. Eva zei zichzelf te bedoelen en het me zodadelijk nog te bewijzen ook. Als voorproefje tikte zij even zacht naast mij op de bank. Ik zoende haar en zei zacht, "Ja mijn assepoester" jou nu eens gewoon als vrouw daar heb ik zin in." Loes werd uit haar kantoor geroepen voor het eten. We spraken over Manon en het door mij gevonden bonboekje. Volgens mijn vrouwen moest ik het er maar bij laten. Helemaal onschuldig waren wij ook niet vond Eva nog nagenietend van het voorval. Manon had haar straf en toch ook onverwachte pleziertje gehad en ik mijn genoegdoening. De bak kon ze altijd nog in als ze het nog eens flikte ons te chanteren. Daarna hadden we het gewoon nog over koetjes en kalfjes. Eva vroeg of zij morgen Loes' bureau mocht gebruiken. Ze wilde rustig zaken doen met die Amerikanen en had de computer nodig. Loes keek verwonderd en stelde, "Als jij verlangd dat wij in jouw spullen neuzen dan mag jij dat toch zeker in de onze. Eva glimlachte en zei frivool, "Ik weet het maar wilde dat eerste nog eens benadrukken. Jullie zoeken als je tijd hebt voor ons een paar leuke advertenties. Echt onderdanige koppeltjes. Dat is dubbel geil vindt je niet." Loes grijnsde en zei, "Doen we, ga maar lekker ongestoord vrijen, wij storen je nog wel. Ik wil wel eens zien hoe een gravin zonder leesbril gepopt wordt." Eva proestte het nu uit Loes had zo bewezen echt gesnuffeld te hebben. Eva's leesbrilletje daar was ik zelfs pas laat achter gekomen. Wij ruimden echter eerst even af, terwijl Paula al naar boven ging. Ik wilde afwassen maar Eva wees me op een kast en zei, "Stop het daar maar in beertje." Van de gedachte uitgaand dat alleen Eva zoiets klaar kreeg zei ik dat toch ging stinken. Eva lachte nu hardop en trok de kast los. Grijnzend vroeg ze daarbij of ik al eens van een afwasmachine gehoord had. Zoniet dan was dit mijn kans er eens eentje te bezichtigen. Ik vond het prachtig, vroeger was ik meestal de klos met afwassen geweest. Wij hadden nooit plaats gehad voor zo'n ding. Loes had ondertussen snel haar schoolwerk eens met de franse slag afgemaakt. We kwamen haar in de gang al tegen met een stapeltje pornoblaadjes onder haar arm. Ik wilde weten hoe zij daar zo gauw aan kwam. Eva lachte en zei, "Die verkoop ik toch ook en de nieuwste worden mij altijd als eerste ter proef toegezonden." Gniffelend voegde zij eraan toe. "Zowel thuis als op de firma. Dat was vroeger leuk toen de meiden net aan het puberen waren. Die hadden het snuffelen in mijn kantoor heel gauw onder de knie. Loesje heeft net als de meiden door dat je overal leuke dingen kunt vinden. Ze heeft eindelijk eens lekker geneusd." Loes glunderde en stelde dat dat snufelen echt iets intiems is. Ze was er zelfs geil van geworden en drukte Eva's hand tussen haar benen. Hitsig zei Loes, "Kijk mijn brievenbus asjeblief ook na. Dat vindt ik op een of andere manier pervers geil. Je helemaal aan iemand onderwerpen is echt apart lekker." Eva keek mij glimlachend aan en herhaalde dat is wat ik bedoelde. "Ook een domina als Loes wil door haar geliefden wel eens onderworpen worden, daar kick ik ook vaak op." Ik nam Eva's hand en leidde haar naar onze slaapkamer. Loes kwam er gezellig met Paula bij zitten. Ze kleedden zich en mij vlug uit. Lekker aan elkaar en mij friemelend keken zij toe hoe Eva zich als dame opmaakte. Paula zei frivool dat zij zich ook eens als echte dame wilde gedragen. Eva keek even schalks naar Paula. Die had Eva's blonde pruik opgezet en keek haar verleidelijk deftig aan. Eva schikte de pruik goed en ging daarna weer bij zichzelf aan de slag. Het donkerbruine haar werd weer opgestoken en het diamanten diadeem sierde het. In haar oren deed Eva diezelfde lange diamant oorbellen en om haar hals het bijpassende collier dat mooi op haar volle ronde borsten uitkwam. Aan haar pols kwam een van de twee brede met diamantbezette witgouden armbanden. De andere klikte ze lief lachend om Loes' pols. De bijpassende enkelband klikte Eva direct daarna om Paula's brede pols. Hij paste, deze was eigenlijk hetzelfde als de armbanden alleen een tikje groter maar niet erg veel. Eva zei glimlachend, "En die is voor jou liefje." Loes maakte het geheel compleet en hing zichzelf en Paula ieder een van Eva's colliers om. De stenen fonkelden net als hun ogen in het gedempte licht. Eva veranderde nu niet alleen zichzelf in mijn bijzijn maar ook Loes en Paula. Ze zagen nu alle drie uit als die ene sprookjesprinses die zich toen aan mij gegeven had. Eva zei zacht, "Zo je hebt er nog eens twee bij voor de prijs van drie." Ze zag daarbij nog stralender uit als onze eerste echte liefdesnacht. Lachend zei ze, "Een voor allen." Tot mijn verbazing zeiden Loes en Paula als uit een mond, "En allen voor een." Met zijn drieën tegelijk gaven zij elkaar een intense tongzoen. Daarna keek Eva tevreden naar ons. Glimlachend zei ze, "Die spreuk is mij als gelofte meer waard dan wat dan ook ter wereld." Wij maakte voor de zoveelste keer kenbaar erg gelukkig te zijn met onze polygame relatie. Daarop werd ik plat geknuffeld. Loes bewonderde haar sierraden en Eva stelde voor, "Jullie moeten eens wat vaker in dat kistje kijken." Ik zag dat Paula het ineens moeilijk kreeg. Haar ogen werden wat waterig. Paula griende, "Oh Eva, wat gebeurd er met mij. Ik voel me steeds vrouwelijker worden hoe kan dat." Eva glimlachte en vertelde dat zij eindelijk op rust kwam. Ze nam Paula in haar armen en zei, "Jouw hormoonspiegel veranderd en je verzet je niet meer tegen de maatschappij. Stoer doen is niet meer nodig. Wij behandelden jouw als vrouw en niet als spierbundel. Dit is nu Paula zoals ze door de natuur bedoeld was. Een reuze aantrekkelijke vrouw ben je". accepteer dat nu", zei Eva nadrukkelijk als laatste. Loes zei zacht, "Je wordt weer die echte lekkere waanzinnig mooie vrouw waar ik verliefd op werd. Laat je ook jouw haren weer groeien liefje?", Daarbij streek Loes verliefd door Paula's pruik en zoende haar. Paula knikte ja en huilde ineens overgelukkig. Schokkend vroeg ze, "Ik weet dat het jullie nacht is maar mag ik tegen jullie aan liggen als jullie vrijen." Eva zei niets en tikte nu ook voor haar en Loes zacht op het matras. Eva liet haar mooie stevige benen door hun uiteen houden voor mij. Ik kroop vol genot en warmte ertussen en bedreef met haar heel rustig en genietend de liefde. Eva sloot genotvol haar ogen en streelde Loes' borsten terwijl die mijn bilspleet aaide. Paula kneedde zacht mijn zak terwijl zij haar schaamstreek tegen mijn heup aanwreef. Eva trok nu mijn volle gewicht op zich en kirde, "Ik ben zo gelukkig met jullie, ik kan het zelf bijna niet geloven." Daarna zuchtte zij diep en warm. Wij kwamen heerlijk klaar onder de strelingen van Paula en Loes. Zij dekten ons toe met hun warme lichamen en sliepen met ons in.
100% (1/0)
 
Posted by willem3
9 months ago    Views: 166
Comments
Reply for:
Reply text
Please login or register to post comments.
No comments