Van de Een Komt de ander 12

WOENSDAG 22e dag "Meneers residentie' verhuist en Isabelle is een schat

Ik werd wakker onder een berg heerlijk geurend vrouwenvlees. Eigenlijk stonken wij namelijk een uur tegen de wind in. Hun terug gelopen geil zat in mijn haren geplakt. Ook de mooie donkerbruine haren van Eva zaten nu klef vastgeplakt aan haar eigen en Paula's gezicht. Lotte had gewoonte getrouw mijn pik weer de hele nacht vast gehouden. Ze moet mij wel in onze slaap afgetrokken hebben. Op haar hand en Loes' tieten zaten de korstjes sperma vastgekoekt als witte kandijsuiker. An was nog het schoonst van allemaal, die had weer boven op ons gelegen. En Vera "ja waar was die. Vera kwam al gedoucht en wel met Isabelle binnen. Isabelle keek verheerlijkt lachend naar ons. Zij vond het geweldig mooi en zei, "Ik geloof dat jullie al de zoveelste huwelijks nacht gevierd hebben." Eva rekte zich uit en duwde An van mij af. Deze liet zich maar met tegenzin wegduwen en weerde zich. An wilde namelijk nog snel even aan mijn in Lotte's hand vastgeklemde piemel zuigen. Lotte zei gemaakt daarop kinderlijk, "Nee" van mij. Mamaah An wil mijn speeltje." Isabelle schoot nu echt in de lach en maakte ons er op attent, dat Vera zich de moeite had getroost het gezamenlijke ontbijt klaar te maken. Zij wilde dat dan ook als gezin samen nuttigen. Paula gaf haar gelijk en porde Loes uit bed. Loes trok daarop mij weer mee overeind. Nog slaapdronken en met een zwabberend slurfje waar Lotte nog steeds aanhing stond ik op. Eva zei daarop een beetje geërgerd, "Lotte laat dat ding nu eens eindelijk los" ja!" Lotte keek alleen verontschuldigend en zei stom grinnikend, "Dat kan niet. Ik heb de kramp in mijn vingers." Isabelle boog zich over het geval en frunnikte Lotte's vingers los. Deze piepte even en wapperde haar nu tintelende vingers hard heen en weer. Tijdens onze douchebeurt hoorden wij een vrachtauto stoppen. Dat was opschieten geblazen want Sepp wachtte niet graag. Toen ik beneden kwam zat Paula op Eva's antieke tafel. Zij vouwde nog even snel wat verhuisdozen. Eva had die er gisteren al neergelegd maar was er nog niet aan toegekomen ze te vouwen. Eva kwam er dus snel bij en hielp Paula met die laatste paar dozen. Zij pakte Paula en zoende haar voor de hulp. Paula begon lekker terug te vrijen terwijl ze mij een knipoogje gaf. Eva zei onder het zoenen door schijnheilig, "In de keuken is koffie Toine". want Paula heeft nog wat te vragen. Geloof ik?" Toch echt zin hebbend in koffie ging ik maar naar de keuken. Isabelle liep daar, om wat voor reden dan ook, gezellig achter Vera aan te dreutelen. Vera vond het schijnbaar prettig en zong het hoogste lied. Sepp zat al genietend aan zijn soepkom koffie. Vera had hem netjes in haar gekuiste versie van het kamermeisjeskostuum ontvangen. Hij slurpte het hete goedje en zei grijnzend, "Bah wat lekker, dat doet ein mensch goed." Eva was nooit van haar franse gewoonte afgeraakt om koffie in een soort soepkommen te serveren. In het begin had ik er wel raar van opgekeken maar het voor lief genomen. Het herinnerde mij aan vroeger. De mensen uit mijn geboortedorp deden het ook zo. Nu genoot ik ook weer van dat gemak. Je had namelijk meteen voldoende en hoefde niet na te schenken. Ook was het makkelijker brood er in te soppen en dat deden Eva en de meiden maar al te graag. Eva week gewoon niet af van een paar vaste dingen die zij fijn vond. Net als de rare gewoonte om met haar laatste slok even te gorgelen. Ze deed dat volgens Isabelle al sinds haar kindertijd als zij klaar was met haar ontbijt en had dat nooit afgeleerd. Eva had het als klein meisje ineens uitgevonden en vond het toen zo leuk, dat zij het sindsdien onwillekeurig deed. Sepp herhaalde dat de koffie hem goed smaakte en sopte ook met genot een croissant erin. Ik gaf Sepp gelijk en genoot nu ook van mijn eerste kom. Isabelle vroeg zich hardop af waar Eva en Paula toch bleven. Even later kwamen die twee samenzweerderig binnen. Eva kwam met Paula gezellig naast mij zitten en smeerde snel uit pure balorigheid Loes een lik jam in haar decolletè. "Mijn dames zijn weer bezig", zei ik lachend en ontweek daarbij maar net An, die een lik boter van haar mes in mijn richting schoot. Vera bracht uitkomst door streng te roepen, " Éeh". ik wil hier dan wel graag de dienstmeid uithangen maar we hebben vandaag nog meer te doen." "Ja", zei de nu weer normaal haar hand gebruikende Lotte sappig, "we gaan vandaag meneers residentie ontruimen." Zij en An verheugden zich erop dat zij nu eens ongegeneerd door onze spulletjes konden snuffelen. An vertelde dat ze zich onze "residentie' voorstelde als een soort studenten appartement. Loes die zelf ook gestudeerd had zei, "Je hebt gedeeltelijk wel gelijk, het is wel geen appartement maar wel apart." Sepp kleurde tot achter zijn oren van blijdschap toen Eva hem een dikke kus gaf. Ze bedankte hem voor zijn geschenk en zei, "Jij hebt ons er allemaal een enorm plezier mee gedaan. Vooral Vera! Wist je dat zij een enorme kunst en mythologische kennis heeft." Daarop kleurde Vera dus weer en wij gingen nu maar snel naar ons oude huisje omdat het anders weer uit de hand zou lopen met het bedanken voor de complimenten. Sepp startte de vrachtwagen, hij zou alvast met mij en Loes erheen rijden. Eva wilde met Paula en de meiden nakomen. Ik kwam er nu ook achter waarom Vera gezongen had. Eva had haar gevraagd of ze het echt niet erg vond om voor de paarden met Isabelle thuis te blijven.Vera had willen helpen maar die bleef graag met Isabelle achter voor de dieren die hier toch wel wat krap op stal stonden. Die twee wilden ze nu toch even bewegen en besloten daarom uit te gaan rijden. Eva's huis lag niet voor niets lekker dicht bij een enorm natuurgebied en Isabelle wilde het dan meteen weer even bekijken. Bij mij thuis aangekomen schrok ik even goed. Er stonden twee politie wagens en een hele hoop mensen. Mijn collega's hielden de mensen op een afstandje en dirigeerden Sepp aan de kant. Ik stapte uit om te vragen waarom. Daar kwam niemand minder dan Sjors aan. Hij stak vriendelijk lachend zijn hand uit en feliciteerde mij. Zeggende, "Ouwe bultrug het beste " vandaar die geheimzinnige verlofdagen. En ik weet nu ook waar ik jouw verloofde op vond lijken." Ik zag de bui al hangen en deed of mijn neus bloedde. Sjors ging vrolijk verder, "Wij hebben ons op het bureau allemaal suf geprakkiseerd. Totdat de krant kwam met jullie foto. Toen wist ik dat ik jouw verloofde al eens gezien had. Het was bij mijn vrouw in zo een royalty blaadje. Daar stond ze in met haar familie op een receptie van het ".." Sjors onderbrak zichzelf omdat hij werd weggeduwd door een andere collega die Eva's wagen doorliet. Opgelucht haalde ik adem en riep Sjors weer bij me. Hij stak direct weer opgetogen van wal. En vroeg hoe het kon dat zo'n lelijke vent als ik een zo mooie Gravin kon. Ik onderbrak hem want Eva kwam eraan. Sjors slikte de rest weer in en regelde even het een of ander totaal overbodige. Ondertussen waren Eva en de meiden er ook bij komen staan. Sjors draaide zich weer naar ons toe en salueerde zowaar. Eva bekeek de situatie en hield zich stoïcijns rustig. Ik beantwoorde nu Sjors zijn vraag, "Hoe ik een Gravin leerde kennen Sjors? Nou eigenlijk heel eenvoudig op vakantie bij het vissen. Haar vader is namelijk ook een verwoed forelvisser. Wij raakten in gesprek en van het een komt het ander en zo". leerde ik haar echt kennen", zei ik volledig naar waarheid gelogen. Ook Eva begreep dat ik refereerde aan Pierre's en mijn jachttripje. Ze zei dan ook deftig, "Zeker ja, " mijn aanstaande en mijn vader zijn als twee geestesverwanten, zij hebben echt ongelofelijk veel gemeen in hun interesses en belevingswereld." Lotte en An hielden zich wonderbaarlijk goed bij deze en mijn uitleg. Ik meende alleen Paula even zachtjes tegen Loes te horen opmerken, "Jep" van het een komt het ander.. van het een komt d'ander zal die bedoelen." Eva gaf Sjors een hand en vroeg of hij die collega was waar ik aldoor vol lof over gesproken had. Met een rooie kop stelde Sjors zich als zijnde die collega voor. Met een dienstkuchje zei hij daarna dat hij weer aan het werk moest. Eva vroeg nu de agenten of zij die reporters een beetje weg konden houden. Ze wilde rustig kunnen verhuizen. Mijn collega's veegden onder leiding van Sjors de straat zoals we dat noemden en zetten zelfs een mini cordon. In ons huis hadden wij het zoals verwacht, snel gezien met de meubels. Lotte en An keken verliefd naar ons keukengerei. Lotte wist dat hun toekomstig studentenkot wel redelijk ruim was, maar dat er eigenlijk ook niks bruikbaars instond. Het was mij al eerder opgevallen, dat Eva hun beslist niet verwende door meteen alles nieuw voor hen te kopen. Ondanks dat zij meervoudig miljonaire was en zielsveel van die twee hield. Als ze iets graag hadden, dan vond Eva wel een manier waarop zij dat konden verdienen. Dat sterkte volgens Eva hun karakter en het liet ze merken dat niet iedereen het zo goed had. Ik vroeg Loes en Paula of ze het er mee eens waren dat de keuken compleet naar de meiden ging. Die hadden het niet anders verwacht en vonden het prima. An dook meteen met Lotte in, wat nu hun spulletjes waren. Sepp pakte alvast al de prularia in. Hij deed dat met een voorzichtigheid die ik niet van hem verwacht zou hebben. Eva ging eens grijnzend door mijn filmverzameling en zei, "Uhuummmm,.. die ken ik ".die ken ik en die en die en ". Die ook." Loes vroeg haar of zij ze allemaal gezien had. Eva daarop lachend met een video in haar hand, "De films niet maar de spelers wel." Waar vroeg ik nu nieuwsgierig terwijl ik de cassette van haar overnam. "Op beurzen en verkooppromoties, waar dacht je anders", antwoordde Eva met een glimlach. Ik lachte terug en zei vlot, "Verkoop de zaak toch maar, " film is fictie." Daarna smeet ik de videoband, met die transseksueel waar Paula zo op leek, in de doos erbij. In een korte tijd hadden we met zijn zessen alle losse spullen in dozen gedaan. Loes koppelde haar computer los en zuchtte, "Aan dat klere ding had ik niet meer gedacht." Haar computer was een van de eersten en liep, zoals Loes vaker zei, nog op stoom. Vlak voordat ik Eva leerde kennen was hij tijdens een van hun uitdagende vrijages van het bureau gedonderd. Een korte helle flits en een hoop rook tot gevolg hebbende. Loes had toen laconiek gezegd, "Of dat prul is naar de kloten of Toine is eindelijk van geilheid geëxplodeerd." Eva had hartelijk om dat verhaal gelachen tijdens die bewuste eerste meidenavond. Paula had toen gezegd dat ze rustig te keer konden gaan, de computer was toch al naar de haaien. We sl**pten de hele mikmak in de wagen en pakten daarna de meubels. Paula wilde de divan tegelijk met het lijk van de computertechniek dumpen. Ook Loes had er geen belang meer bij en gniffelde, "Die hebben allebei hun functie vervuld" vooral de divan." Eva wilde echter persè het gerafelde meubelstuk nog hebben. Paula gaf het haar met een groots gebaar en zei, "Een echte antieke, zeker achtendertig jaar oude divan van het merk rommelmarkt. " Voor de hoogste bieder Grafi" Gravin Eva." "Lêt op", ging Loes nu verder, "êt vlêkkên patroon is keheel ontworpên door onze kunstenarês Paulà ,.. êt bestaat ui puur kutsà p en sckà amhar kedrà peerd met mijn eigên trânspiratievocht." Ik vroeg Eva die zich intussen kapot lachte om Loes, of ze er blij mee was. Zij antwoordde daarop lekker kijkend, "Ja zeker, dacht je dat ik mijn goeie bank liet onderpissen door Lotte." Eva verpakte samen met Paula onze persoonlijke spullen zoals de fotoalbums, papieren en aandenkens in dozen. Sepp zette deze dozen als die vol waren alvast in Eva's auto. Ondertussen kwamen Lotte en An die trots hun keuken hadden ingeladen met de vraag, "Toine vind jij mams stereo en tv set ook zo mooi." "Ja hij is bliets hê".", voegde Loes er nog aan toe terwijl zij mij lachend aankeek. Ik knikte van ja en zei meteen maar tegelijk met Loes, "Ja ja de onze kijk en luisterkast horen bij jullie keuken." Lotte vloog Loes om de hals en zei plagend royaal, "Daar mag je Paula voor vingeren vanavond." Loes maakte daarop een uitval naar Lotte die haastig op de divan sprong. Daar liet zij zich gewillig door Loes afrossen en plaagde, "Nu ben ik pas echt geil na zo een lekkere lesbische lerares." Had Sepp niet ingegrepen dan waren wij nog lang niet verhuist. Als laatste stukken tilden de meiden Eva's nieuwe aanwinst haar onvolprezen divan het huis uit. Hier op konden volgens Eva mijn visspullen dan lagen die plat en konden niet beschadigen. Eigenlijk was nu alles op onze kleren en Loes' bureau na het huis uit. Paula leurde met Loes de kleren in Eva's vette Amerikaanse auto. Eva dook in de wagen en zette onze prularia en dozen met papieren zo dat de kleren er goed bij gingen. Eva ontlokte daardoor bij een paar omstanders die er nog stonden grote bewondering. Dat zij zo gewoontjes hielp. Eva sprak daarop met enige en gaf een paar handjes waarna ze afdropen. Sjors stond er nog steeds met mijn andere collega's. Hij vroeg of hij niet kon helpen, zijn dienst zat er nu toch bijna op. Eva vond het een leuk idee en zei, "Waarom niet het is perslot jouw collega." Sjors stapte onze woning binnen waar Paula al het raam opende. Eva en de rest keken voldaan dat Sjors nu even het bureau wilde optillen. Met een rode kop van inspanning liet hij weer los. "Spijtig", zei hij, "die is echt te zwaar voor mij alleen." Hij redde zijn eer door te zeggen, vergeten te hebben dat hij zich nog moest afmelden. Paula schoof de treuzelende Sjors aan de kant terwijl de collega's al in hun auto's stapten. Zij tilde het reusachtige bureau in een zwaai op en zei droogjes, "Letten jullie even op of ik nergens tegenaan stoot." Over de nu bukkende Sjors heen zette Paula het bureau door het raam naar buiten. Daar namen Sepp en ik het over en tilden het loodzware kreng in de vrachtwagen. Eva bedankte Sjors voor zijn hulp en zei, "Meld U dat Toine terug is dat spaart hem de rit." Sjors beloofde dat en fluisterde snel, nu hij mij eindelijk apart had zonder onze collega's. "Toine de chef is razend op je. Ik denk dat hij tot aan z'n nek in de zeik zit. D'r is 'n intern onderzoek en wij staan onder zwijgplicht. Dus je bent gewaarschuwd, hij noemde je een vuile hypocriete erfenisjager die onze afdeling in diskrediet brengt." Sjors had dus maar wat staan leuteren om mij te waarschuwen. Het was niet zo moeilijk voor hem geweest zijn zwijgplicht voor mij te negeren. Onder partners was zoiets de gebruikelijke wederdienst. Hij had alleen als hoofdagent zijnde het juiste moment afgewacht omdat je nooit wist wie er langs jouw rug omhoog wilde kruipen. Ook Sjors wist dat het rommelde in het OM en bij de politie. Er was dus zelfs een parlementaire enquête commissie opgesteld. Wij, de gewonere agenten, gingen er al lang van uit dat hogere en echt hoge functionarissen hun macht misbruikten. Ik wilde bij mijn dames de stemming niet bederven en schonk er verder geen aandacht meer aan. Mijn gedachten werden snel opgeslokt door de tegenwoordig altijd gelukkig lachende Paula. Zij liep nog nagrijnzend over haar krachttoer op mij toe, ze keek mij aan en fluisterde, "Is dat altijd zo'n watje die krielkip." Ik legde haar uit dat Sjors een geval op zich was. Het was een prima smeris en een ontzettende zeikerd, maar een vent waar je opbouwen kon als het kritiek werd. Eva schoot in de lach en fluisterde toen mijn collega's vertrokken. "Dat is toch die waarover je vertelde. Die die mij zo'n lekker stuk vond op die reclamefolder, toen hij niet wist wat hij voor zijn vrouw bestellen moest." Ik zei dat hij dat inderdaad was, maar dat ik zijn vrouw niet zo goed kende en ook niet wist wat hij aangekruist had. Ik vertelde Eva dat mijn collega's en ik hem altijd nog wat opjuinden. Het was een feit dat Sjors altijd en overal wijven zag die hij wel eens wilde nemen. We reden dan ook met hem bij warm weer extra langzaam langs de terrasjes. Ook vond ik het wel leuk om met hem door de oude binnenstad van Roermond te wandelen. Sjors keek dan zijn ogen uit als een kind onder de kerstboom. Eva zei daarop, "Ik denk dat jullie hem daar een plezier mee doen, zo kan hij zich honger voor thuis halen." Maar besloot zij stout kijkend, "Dat is zeker niet jouw probleem en wij hebben voordat jij eet nog veel uit te laden." Ik liet niet merken dat dà t nu net inderdaad niet mijn probleem was. Eva was te gelukkig om het te verzieken. Eva had ons zo laten inladen dat Loes's bureau er als eerste gevolgd door de divan uit konden. Deze keer reden de meiden op Eva's raad met Sepp mee. Ik bleef nog even met mijn vrouwen in ons nu oude en lege huis. Eva en Paula wilden alles nog eens nagaan en kijken of er echt niets vergeten was. Eva kwam tot grote hilariteit van Loes en mij aan met het bakje wasknijpers. "Zie je wel", zei ze overtuigend. "Ik wist het wel er blijft altijd wel iets achter. Je vergeet in je stress dingen en denkt er pas aan als het te laat is." Paula gniffelde, "Jep,.. stress daar ben jij echt gevoelig voor hê Eva. Maar je hebt gelijk die wasknijpers zijn onbetaalbaar ze hebben echt emotionele waarde. Loop nog maar eens alles af." We liepen de hele tent dus nog een keer door. Eindelijk waren Eva en Paula tevreden. Wij stonden na anderhalf uur inspectie van onze oud residentie in onze nu echt lege woonkamer. Paula omarmde mij en zei, "Toine wij hebben hier toch een leuke tijd gehad." Loes lachte en beaamde dat ook. Met Eva in haar ene en ons nu in haar andere arm zei ze tegen Eva, "Jij toch ook hê.. al was het maar een nachtje." Daarop gingen we naar buiten. Eva vertelde terwijl ik nu de voordeur definitief achter mij afsloot. Dat zij zich die avond echt in hun verliefd had. Het was een van haar fijnste lesbische nummertjes ooit geweest. We stapten in en Eva reed ons naar ons nieuwe huis zoals ze zei. Ik keek hen tevreden aan en zuchtte, "Als jullie het goed vinden. Kan Sepp dan niet beter, nadat wij mijn visspullen, Loes' bureau en jouw onvolprezen divan uitgeladen hebben direct met de hele handel doorrijden. Dat scheelt enorm voor de meiden. Dan is hun hele studentenkot ineens ingericht. Voor de rest van de rotzooi vinden ze wel een liefhebber." Paula en Loes keken elkaar even aan en zeiden dat zij er ook geen probleem mee hadden. Loes zei nog even plagend Eva aankijkend, "Het moet wel ! Anders vallen Eva's armoedige meubeltjes veel te veel op naast die luxe creaties van ons." Ik lachte en memoreerde dat Eva inderdaad alleen oude dingen had. Ik zei dan ook meewarig kijkend, " Neem nou die kast met origineel bijbehorende stoelen en tafel uit de achttiende eeuw." "Ja een geluk dat het originele bestek met servies er nog bij zit hê.. anders was het helemaal troep geweest, " lachte Eva voluit. Paula keek verschrikt en vroeg of dat die tafel was, waar zij op gezeten had vanmorgen. Eva knikte en zei doodleuk, "Die zit goed hê". ik heb er als kind al op gespeeld met mijn hamstertjes." Paula was opgelucht en klunsde, "Eva ". ik heb wat geoefend" zeevis en vlees " Ze kan het ze zegt een v als een v en een z als een z", riep Eva opgetogen. "Ze heeft een taalknobbel volgens mij." Loes voelde even demonstratief aan Paula's tietjes en stelde vast dat Paula twee taalknobbels had. Giechelend zei ze er achteraan, "Echte stevige " maar wel twee hele kleintjes." Ik gekte nog wat door terwijl we al bij Eva's huis voorreden, "Leg er maar eens een walnoot tussen die kraakt ze geheid en het ziet ook nog leuker uit als zo'n stom notenkrakers poppetje met een grote bek." Sepp opende de achterklep van de wagen en ik zeulde met hem het bureau eruit. Loes kwam er bij staan en vroeg zich af waar wij het zolang neer wilden zetten. Loes die haar bureau nog van onze ouders gekregen had, had dat loodzware geval tot nog toe overal mee heen gesl**pt. Ze vroeg nu een beetje spijtig bij het zien van haar bureau, "Eva kunnen we dat ook niet beter aan de meiden geven. Ik zou niet weten waar ik het op onze slaapkamer zou kunnen zetten. Het past totaal niet bij de rest." Eva lachte eens fijntjes en zei doodgemoedereerd tegen een onthutste Loes. "In jouw kantoor natuurlijk. Wat dacht jij dan in de stal?" Eva had vroeger haar kantoor aan huis gehad. Deze ruimte was langzaam maar zeker een rommelhok geworden. Loes had Eva eerder al eens verteld dat zij zo'n werkruimte wel kon gebruiken. Gezien wij thuis haar schoolpapieren al door elkaar husselden bij het zoeken naar een pen. Eva had verder niets gezegd en voor zichzelf besloten dat, als het zo kwam zoals zij hoopte, Loes haar kantoor zou krijgen. Eva had het de meiden daarna stilletjes laten opknappen in de dagen voor onze vakantie. Loes zei nog niet echt begrijpend waar Eva op doelde, "Ja dat kan wel. Ik heb niet zo veel plaats nodig." Eva dirigeerde daarna Sepp en mij naar haar rommelhok met het bureau. Zelf bleef ze nog even met Loes buiten treuzelen. Ik wist ook niet dat het inmiddels geen rommelhok meer was. De meiden hadden echt hun best gedaan en het zag er picobello uit. We konden het bureau ruim plaatsen voor een raam dat uitzicht bood op de achtertuin. Er stonden al een echte luxe bureaustoel, zo'n draaiding op wieltjes en Loes' grootste wens. Eva deed nu heel nonchalant de deur open en zei, "Loes hier kan het wel hê, " je moet het alleen zelf nog wat ordenen." Loes zei nog voordat ze goed binnen was dat het geen probleem was om zelf wat plaats te maken. Toen ze echter eenmaal binnen was en daarna in Eva's lachende gezicht keek zei ze, "Oh,.. dat is geen rommelhok. Dat is een echt " en een computer. Die niet zoals mijn oude op stoom werkt." Verrukt over Loes' reactie startte Eva de computer op. Loes kon haar ogen niet geloven. Het laatste snufje op computer gebied verscheen op het bureaublad, vijfennegentig venstertjes en ". internet! Loes hakkelde maar dat hebben tot nu toe alleen de echt grote bedrijven of laboratoria. Eva lachte en zei, "Dit is mijn grootste wapen in de concurrentiestrijd. Dat medium wordt de toekomst ook voor docenten. Welkom in de twintigste eeuw Loesje." Loes was in haar nopjes en bedankte Eva nu even heel stout. Met een lang gerekte tongzoen en lekker over Eva's venusheuvel strelend. Eva had de meiden met Sepp langs haar firma gestuurd met de opdracht haar eigen reserve computer op te halen. Doelbewust hadden Eva en Paula ons oude huis langer nagelopen om hun de tijd te geven. Eva riep tijdens Loes' bedankje, "Help, " hellup" Paula help. Jij bent ook schuldig." Paula kwam nu breed grijnzend aan en eiste haar straf van Loes ook op. Lachend bekende Paula, "Ik ben met Eva vreemd geweest en we hebben samen alles bekonkeld " ben je nou niet blij." Loes was meer als blij en liet dat ook merken. Ze verliet krols giechelend met Eva en Paula haar nieuwe bureau. Eva keek even geil in mijn richting. Wetende dat de meiden nu met Sepp vertrokken zei ze, "Er komt nog wel wat te neuken in dit huis. Doe je geen geweld aan pak het maar." Daarna stoven zij luidruchtig als schoolmeiden de trap op. Paula gilde al op de trap, "Hiieee "Loes zit al met haar vingers in mijn po"." Sepp had het geheel rustig bekeken, gaf me een hand en zei, "Toine, tjuus.. je nek houdt jij volgens mij altijd goed." Hij trommelde de meiden op die boven aan de trap overlegden hoe ze mij, nu zij vrijspel leken te hebben, konden pakken. Een beetje teleurgesteld gingen ze toch na een vermanend woord van Eva met Sepp mee. Lotte kuste me uitdagend en geilde, "Wacht maar vader"!" Ook An zoende me tot aan mijn amandelen met een lange tong en plaagde, "Ik hoor paardenhoefjes trippel trappel trippel pik." Daarbij aaide het blondje me vlug stevig over mijn lul. Ik besloot gesterkt door de liefde die mij hier door iedereen geboden werd niet meer na te denken over hetgeen Sjors gezegd had. In de keuken wachtte ik nu verlangend op Isabelle en Vera. Isabelle kwam met Vera binnen stormen als een jonge meid. Zij zat haar na en mepte speels met het rijzweepje op Vera's kont. Zij vlogen mij om de nek en vroegen hoe het gegaan was. Ik vertelde in het kort de dag en hoe Eva en Paula, Loes verrast hadden met haar eigen werkplek. Isabelle vond het enig dat Loes zo blij was met haar kantoortje en de meiden met hun inrichting. Ze keek mij nu ineens moederlijk aan. De anders intens geil en in het geheel niet schoonmoederlijk naar me kijkende Isabelle vroeg scherp, "Ik wil beestachtig neuken maar jouw bedrukt iets. Vertel op".. zeg het mij als je Eva er niet mee wilt belasten." Vera schonk voor ons limonade in en ging er stilletjes naast zitten. Ik vertelde hun nu maar die hele geschiedenis met Sjors. Isabelle wuifde lachend mijn zorgen van de baan en stelde, "Jullie Nederland is een bananenrepubliek aan het worden. De corruptie viert hoogtij het is erger dan België en hij" die gluiperd van een chef is bang voor je. Let maar op mijn woorden. Als hij echt lullig doet bedank je gewoon voor de eer. Jij hebt het echt niet meer nodig je door zo'n lul te laten koeioneren." Ik keek Isabelle aan en stelde, " Maar dan moet ik op Eva's geld teren. Dan ben ik toch nog een erfenisjager en dat wil ik niet zijn." Isabelle keek mij nu vastberaden aan en verzekerde mij ervan dat ik dat nooit zou zijn. Zij stelde me gerust en zei nu heel beslist, "Schatje" Eva houdt heel erg veel van jouw en wij ook, maak je niet dik. Onze familie lost al meer dan honderd jaar dergelijke kutprobleempjes op. Trouwens Eva heeft zelf al erg veel kapitaal en wij laten Eva, Paula, Loes èn jouw zoveel na buiten het château nog om, dat jullie dat alle vier met een leven lang werken niet kunnen verdienen. Geniet er nou maar van eigenwijsje." Daarna greep Isabelle Vera ongegeneerd geil in haar kruis en zoende mij. Zij keek mij daarna met echt zaadvragende ogen aan. Vera trok haastig Isabelle's kleren uit. Isabelle hielp tegelijk Vera met uitkleden. Beide vrouwen wilden er nu geen gras meer over laten groeien. Toen ze spiernaakt waren liepen zij uitdagend de keuken uit. Verleidelijk Isabelle nog, "Kom je nog, wij gaan naar boven.. en.. ik moet een beetje op tijd thuis zijn, Pierre mist me anders te veel." Ik schoot echt in de lach en mijn zorgen telden niet meer. Die Isabelle dat was een type. Geil als een drie kwartjes hoer om mij te neuken en toch denken aan haar Pierre. Gelukkig had ik er een verjongde uitgave van. Zij lag nu weliswaar boven met mijn zus en Paula te rotzooien. Maar zij had voordat ze zich verleiden liet ook nog even gauw gezegd, "als je wilt neuken dan pak je maar iets want er is genoeg'. Eva had gehoord wat haar moeder mij gezegd had bij ons afscheid en dat deze zich verheugde op ons weerzien. Eva gunde Isabelle gewoon het perverse genot ook met mij te paren. Wat een familie, ik was er blij mee! Wat de rest dacht of zei kon me inderdaad gestolen worden. Het interesseerde mij geen kloten meer. Ik voelde me voor het eerst echt onafhankelijk. Vlug uitkledend wilde ik nu Isabelle bedanken dat zij mij zo'n dochter schonk. Geen tijd meer verliezend rende ik naar boven en zocht haar. Vera riep hitsig vanaf de zolder, "Hierboven wordt een geile bok gezocht." Nieuwsgierig ging ik de trap op. Je wist eigenlijk nooit wat een van die fantasievolle wezens bedacht had. Het was altijd wel iets geils en onverwacht lekkers. Op zolder aangekomen zag ik Vera nog net de video in werking stellen. Isabelle hing aan de buis waar Paula zo enorm intens klaar gekomen was. Aan haar slappe driehoekige tieten hingen nu diezelfde stalenkogels. Haar tepels werden lang uitgerekt door het gewicht ervan en in haar magere opgerekte uithangende vulva zat de opblaasbare plug die heftig vibreerde. In Isabelle's mond zat een knevel die verhinderde dat zij nog enig weerwoord geven kon. Vera had Isabelle echter niet de luxe, die Paula gehad had gegund, om op de bankjes te staan. Nee Vera had Isabelle's benen met enkelbanden aan de vloer gekluisterd en haar zo opgetakeld. Uitgerekt en met wijd gespreide benen hing de gravin nu daar te wachten. Haar buik was zo strak getrokken dat de onderkant van Isabelle's ribben uitstaken. Vera ging, toen ik bij haar kwam staan, verleidelijk op het matras liggen. Vrijend en geilend keken we naar de film. Vera daagde Isabelle uit door al lustvol met mij een beetje te neuken. Het was tot mijn verwondering en tot Isabelle's genoegen onze orgie van de vorige avond. "Heeft An stiekem opgenomen", zei Vera glunderend en ging daarna op zijn hondjes zitten. Zo zittend spreidde zij haar benen. Terwijl Vera nu haar rug ver liet doorzakken en met een hand haar kutje openend zei ze, "Neuk me als die hertenbok. Eva heeft het me zo opgedragen." Wetende dat Isabelle nu precies kon zien hoe ik haar zou penetreren, bracht ik mijn lul in stelling. Vera was stukken kleiner dan Eva. Haar kon ik dan ook in deze positie gemakkelijker neuken. Ik hoefde niet eens door mijn knieën te buigen maar kon er bijna gewoon op zitten. Zij was tussen twee harde lerenkussentjes gaan zitten. De kleine Griekse zat ideaal, zodat ik haar met volle kracht nemen kon. Ik kuste en likte haar rug dierlijkgeil terwijl ik haar vagina met stijf lustvlees vulde. Mijn stang gleed in haar sappige poesje. Vera kreunde, "Aaaahh jaa laat Isabelle zien wat ik waard ben. Neuk jouw slet van vandaag tot slavin. Oooh jaa..." Ik hoorde hoe Isabelle achter ons zwaar begon te snuiven, zij werd totaal gek van hetgeen ze te zien kreeg. Zowel de film als onze dierlijke paring hitsten haar gevoelens hoog op. Mijn lul paste maar net in Vera's enge kutje. Ik pompte als een gek in haar spleetje op en neer. Mijn rug krommend als de hertenbok dreef ik mijn stijve steeds dieper en harder in haar onderlijf. Vera begon te gillen van genot en kwam snel heftig klaar. Nog voordat ik spoot hijgde ze, "Nu dat geile adellijke stuk vreten " neuk d'r kut aan flarden. Die hoer heeft er zelf om gevraagd." Vera liet mij met mijn kloppende stijve in aanslag opstaan en liep naar Isabelle. Wellustig trok ze diens tepels nog verder uit. Vera sloeg venijnig fel op de uitgerekte memmen en gaf haar een klap in het gezicht. Hoerig zei het neukfeeksje, "Zo slet.. kom dan klaar of moet ik je het eerst nog een keertje voordoen." Vera keek haar daarbij bronstig en gemaakt minachtend brutaal aan. Isabelle kreunde op en sidderde over haar hele magere lijf. "Laat dat geile kreng maar zakken dan kun haar eens goed doorneuken", geilde Vera in haar spel opgaand en sloeg op de met leer bekleedde bok. Ik liet de buis zakken en Vera schoof de bok waar Gerda toen op gelegen had net voor haar. Met haar benen nog steeds in een spreidstand gekluisterd trok Vera Isabelle hardhandig over het neukmeubel heen. Vera trok daarna in een ruk de tepelklemmen los van Isabelle's spenen. Geil hijgend fluisterde ze, "Dat heb ik van Loes geleerd. Het doet zo heerlijk pijn als je goed geil bent." Isabelle kwam dan ook klaar en haar kut lekte overvloedig langs de dikke plug af. Ze rilde van genot toen ik haar kontgat ruw doorboorde. Mijn stijve verdween helemaal tot aan mijn ballen in haar afvoerput. Ik paalde haar aars even onbarmhartig hard. Mijn kloten tikten bij iedere diepe stoot tegen Isabelle's van hoerigheid uitstekende clitoris. Terwijl Vera haar tieten bewerkte kreunden wij van wellust. Vera trok daarbij Isabelle's magere uiers strak door de gaten van het neukmeubel waarna zij ze even onder spanning vasthield. Steeds harder snuivend snakte Isabelle naar lucht. Vera liet haar tieten na een laatste stevige ruk los en kwam achter mij staan. Geil hijgde zij, "Nou allebei ineens uit dat lekkere kutwijf eruit trekken." In een snelle beweging trok zij de plug uit Isabelle's orgastische pruim. Ik stootte nog net eenmaal diep in haar krampende reet en trok ook mijn pik er uit. Vera greep mijn stijve daarop vast en gilde heesjes op Isabelle's lekkende kut wijzend, "Neuk nu daar maar. Ik moet die trut zo zien klaarkomen van jouw Eva." Daarna leidde Vera mijn stijve kuttensplijter in Isabelle's schokkende geboortekanaal. Even kuste Vera mij en keek dominant en geil naar haar werk. Ze zag hoe ik Isabelle op haar commando diep penetreerde. Vera vroeg sadistisch, "En vuile lellebel krijg je het benauwd", daarna liep Vera tergend langzaam naar Isabelle's hoofd toe. Vera maakte de knevel in haar mond los en siste, "Zo vuile hoer dan stik je niet". laat nou je kut maar door rammen van die grote paal." Isabelle zoog zich vol lucht en genoot van Vera's grove optreden." Ik ramde mijn stijve helemaal diep door en trof haar baarmoeder. Het leek wel of ik die truc gisterenavond met Paula pas echt goed geleerd had. Steeds vaker trof ik bijna op commando die heerlijk aanvoelende, ietwat ruwe krans die diep in elke vagina verscholen zat. Isabelle gilde van pijn krijste, "Aaaiij jaa jah meer " neuk" zak. Neuk vuile hondenlul.. neuk me kapot". Ooohhh kut". jaa jaaa a hhaaaajj jaaaah." Ik voelde dat mijn eieren in mijn zak optrokken en dat mijn lul nog meer opzwol in haar orgastische lijf. Hitsig pakte ik Isabelle's haren vast en trok haar hoofd hieraan in een ruk helemaal achterover. Zij keek me verwilderd aan en draaide met haar ogen. Met half open mond en met een van lust verwrongen gezicht kwam zij klaar. Ze schokte op mijn laatste pijnlijk diepe stoten. Daarna kwam ik ook klaar en spoot mijn sperma diep in haar finaal opengewerkte geslachtsdeel. Uitgeput bleef ik even op haar magere karkas liggen en drukte zo de laatste lucht uit haar dunne lijf. Hijgend kwamen we weer bij zinnen terwijl Vera Isabelle losmaakte. Isabelle wreef haar pijnlijke tepels en lachte uiterst tevreden. Vera likte Isabelle's zeiknatte spleet uit en zei, "Heerlijk noten met vis." Ik zoende beide vrouwen en vroeg, "Was dat de bedoeling." Isabelle rilde nog even na en vertelde dat zij zich precies hierop verheugd had. Zij had de hele dag al met Vera gegeild over hoe zij haar moesten gebruiken. Isabelle was er echt aan toe geweest om eerst eens hard genomen te worden. Ineens keek zij naar Vera als een kat naar zijn prooi. Vera lachte even aangenaam verrast, sloeg haar ogen onderdanig neer en smeekte, "Ik ben net erg stout geweest Toine.. straf me "ik wil het. Straf me harder als ooit! Harder als die lul deed toen jullie mij vonden ".. nu wil ik het!" Isabelle's geilheid welde hierna pas echt goed op en ze riep dominant, "Vera wordt nu gestraft voor haar impertinentie van daarnet. Het wordt tijd dat ze als echte slavin wordt ingereden. Zij moet maar eens leren wie hier de baas is." Daarbij greep zij ons huishoudstertje aan de haren en rukte haar onzacht uit het evenwicht. Isabelle was op weg haar naar het midden van de zolder te bevorderen. Met slingerende borsten werd Vera over de vloer gesleurd. Isabelle trok haar nu aan de tepels omhoog tot Vera weer stond. Daarna knoopte ze Vera's handen bij elkaar en gooide het touw over een balk. Isabelle trok Vera in een ruk omhoog zodat ze nog net op de puntjes van haar tenen stond. Spiernaakt en met vrijhangende tieten hing Vera daar weerloos. Haar tepels waren stijf van de opwinding. Isabelle nam een lange zweep en sloeg haar er twee keer mee om het middel. Het gebeurde heel beheerst en toch net hard genoeg. Vera gilde en kromp ineen terwijl ze bevend smeekte. "Nog meer, ". papier blijft aan wat er ook gebeurd!" Ik zag nu dat Vera's spieren samentrokken. Isabelle mikte nu hoger en sloeg de zweep van achterlangs om haar tieten heen. Het uiteinde van de zweep trof zo net een tepel. Bij het terug trekken van de zweep trok deze Vera's tepel een stukje mee en liet de speen daarna terug trillen. Ik zag dat Vera hierop al weer klaarkwam. Ze was net zo masochistisch geil geworden van haar dominante spel dat zij nu echte pijn wilde voelen. Haar kut druppelde van het vocht. Isabelle zei ineens, "Sla die stomme lekkut dicht." Ik klapte haar daarop met mijn vlakke hand hard tegen haar lustsnee. Vera piste daarop over mijn hand en schreeuwde, "Neem me, " nu.. nu meester." Ik ging voor haar staan en zij sloeg haar benen om me heen. Mijn pik drong ik nu staande in haar. Heftig omhoog stotend ramde ik Vera's wellustige vlezige kutje open. Op dat moment maakte Isabelle Vera los. Dit terwijl zij even lachte, "Nou ja, een slavin die nog steeds zegt wat ze wil, is misschien wel net zo leuk als zo'n stomme teef die overal ja en amen op blêrt als een achterlijke goudvis". Vera greep mij snel met beide armen om mijn nek. Ik bonkte het nu aan mij hangende subtropische sletje op en neer. Mijn stijve doordrong nu Vera's kut helemaal. Nog voordat ik spuiten kon trok Isabelle Vera er weer af. Ze gooide haar op het matras en stapte wijdbeens over haar heen. Bazig zij ze daarbij, "Vuil onderkruipsel ben je zo heet dat ik je moet blussen." Isabelle piste daarbij hooghartig kijkend over Vera's rug heen. Toen zij uit gezeken was zei ze voldaan, "Zo neuk dat maar af". ik ga naar huis schat." Isabelle's arrogante en vernederende optreden trof vol in het doel. Ik voelde een onbeschofte lust in me opwellen. Vera lag daar genieten van haar behandeling. Het idee dat Vera zogenaamd door Isabelle totaal vernederd en overgeleverd aan mijn lusten achtergelaten werd, was voor mij ook echt pervers geil. Ik stortte mij dan ook als een wilde stier op de kleine seksbom die mij met geopende lustgrot ontving. Zij steunde van genot en riep continu hoe lekker ze het vond. "Oh, " ja".heerlijk diep jah.. dat is fijn. Jaaa" ja". harder jaaaahhhiiaajgh..."gilde ze hysterisch geil en ongecontroleerd op haar hoogtepunt aanstormend. Terwijl ik al haar poes volspoot trok ik mijn stijve er uit en ejaculeerde verder over Vera's trillende buik. Vrijwel direct richtte ik mijn spuitende lul omhoog naar haar wijd geopende mond. De rest van mijn zaad spoot ik over haar tong en zei grinnikend, "Waag het je te zeggen, dat je van noten houdt." Vera kwam nog eens heftig klaar en zei haastig en lachend, "Papier uit en ik houdt lekker toch van noten." Ik schoot hierop helemaal in de lach en tikte zacht in haar gezicht, "Wat er ook gebeurd hê.. ik zeg nu papier uit." Daarna ging ik pas naast haar liggen. Zacht vingerend bouwde ik onze geilheid af. Vera zoende me en zei, "Dat was heerlijk. Jij kunt zo lekker grof zijn en blijft toch lief" net als Isabelle. We wasten ons nu teder vrijend in het grote bad op de zolder. Voldaan en opgefrist gingen wij naar beneden. Isabelle zat nog in de keuken en vroeg, "Koffie?" Ik vroeg aan haar, "Ik dacht dat jij weg moest?" Zij antwoordde, "Dat klopt wel maar het was deel van het spel. Vond je dat dan niet geil. Om mij haar zo ongegeneerd te zien bepissen. Alsof ze een stuk vuil was en daarna gewoon te zeggen, "maak het maar af'. Zo van ze interesseert me toch geen ene moer." Ik gaf toe dat het een echt pervers geil gevoel gegeven had. Langzaam uit de soepkommen slurpend, genoten wij nu van de koffie en wachtten op de dames boven. Deze waren intussen verdacht stil geworden. Vera stond op en veegde even haar poesje nog eens schoon met een vaatdoekje. Vlug deed zij de ongekuiste versie van haar uniformpje aan en ging met het avond eten in de weer. Isabelle stond ook op en bukte zich vasthoudend aan de keukentafel om haar slipje aan te trekken. Zij stond net met een been in het textieltje toen ik me realiseerde dat ik haar nu een langere tijd niet meer te zien kreeg. Mijn pik werd bij het zien van haar nog openstaande natte toch wel wat rimpelige poes weer keihard. Ik stak hem direct en zonder pardon in haar vochtige pruim. Om mijn onverwacht heftige stoten te kunnen opvangen greep Isabelle zich met beide handen vast. Zij genoot snuivend van deze onverwachte beurt. Bij elke stoot bonkte ik haar lichaam verder over de tafel heen. Vera stond ondertussen grijnzend in een ketel te roeren. Ik spoot Isabelle's kut nu zonder veel omhaal vol. Op mijn ejaculatie kwam ook zij met veel lekkend kutvocht klaar. Achter mij hoorde ik Loes giechelen, "Hè, " realiseren jullie je wel dat we daar zodadelijk nog van moeten eten." Ik hielp Isabelle van de tafel waarna Vera lachend met een vaatdoekje het gemorste slijm en sperma afveegde. Daarna ging zij onverstoorbaar, alsof er niets aan de hand was geweest, verder met koken. Terwijl wij ons wat opfristen aan het aanrecht kwamen de meiden met Sepp binnen. "Hummm.. dat ruikt goed", zei An zich op al die avond verheugend, "wat eten we, ik heb honger als een fokzeugje." Loes tikte met een vinger op de tafel en zei, "Ruik maar " vissoep of mosselen." Lotte boog zich met An over de bewuste nog vochtige plek en roken eraan. Lotte zei snuffelend, "ja inderdaad bouillabaisse." Vera schoot in de lach en vroeg of ze er soms ook nog noten bij rook. Lotte keek hierop onnozel naar An. Die ook geroken had en zei weifelend, "Ja ik dacht het wel "noten met vis? Dat moet wel een Grieks recept zijn". lijkt me wel lekker Vera." Vera had het nu helemaal niet meer. Ze kreeg helemaal de slappe lach toen Eva met Paula de keuken inkwamen. Eva vroeg namelijk direct, "Dat ruikt lekker Vera. Wat kook je" een Grieks recept?" "Ja", antwoordde Vera het bijna uitschaterend, "Iets met vis en noten." Daarop pakte ze schouderschokkend van het lachen een handje vol pistachenoten aan die Isabelle haar met een uitgestreken gezicht aangaf. Schuddebuikend pleurde ze die in de ketel erbij. Ik stond te hikken van mijn ingehouden lach. Loes deed haar best niets te zeggen en dekte onder tussen de tafel. Even keek ik in het verwonderde gezicht van Eva toen ik het toch uitproestte. Zij had ondertussen bij Vera in de pan gekeken en zei verliefd naar mij kijkend, "Inderdaad Toine een vissoep met schaaldieren " dat is goed voor mijn manneke." Vera had inderdaad een Grieks recept bereid dat gemaakt werd met vis en schaaldieren. Het smaakte voortreffelijk. Ook met de pistachenoten die er eigenlijk helemaal niet in hoorden. Onder het eten vertelde Isabelle wat wij zoal gedaan hadden tijdens Eva's erotische avontuurtje boven. Paula zei zich ook goed geamuseerd te hebben en Loes, "Ik heb wel gezegd weer een tijdje lesbisch te worden maar na Eva en Paula wil ik er toch regelmatig een echte stijve in hebben. Die twee hebben mijn kutje heerlijk bewerkt met Eva's super dildo." Geil in een open gebroken mossel kijkend zei Lotte ineens dat het net een kutje was. An wist daarop te vertellen dat ik misschien daarom zo gek op mosselen was. Ik antwoordde nu geil naar Isabelle kijkend, "Jullie hebben gelijk daarom heeft Isabelle de tafel er al mee ingesmeerd. Eindelijk viel de nikkel bij de andere dames. Zij gierden het uit. An plagend, "Oh was het dat". dan heb ik dus toch ook de noten geroken." Na nog prettig te hebben nagetafeld moesten Isabelle en Sepp toch echt gaan. We laadden de paarden op en zij reden huiswaarts. Lotte kriebelde me even tussen mijn benen toen we weer naar binnen liepen. Ze keek Eva vragend aan en zei wat treurig, "Eva, An en ik moeten zondag vertrekken" ik had zo gedacht hê". of wij.. jij hebt hem dan de hele week jaa ".. " Eva lachte en zei, "Je doet je best maar" misschien heeft oma er nog wat in gelaten voor jullie." Daarbij woog Eva mijn kloten even lief lachend op haar hand. Eva had het op eenzelfde manier als Isabelle bij Vera gedaan had. Dit miste ook nu op mij de uitwerking niet. Ik voelde mijn lust opwellen en verheugde me op die enge jonge kutjes. An liet er ook geen gras meer over groeien en dreef mij letterlijk naar hun kamer. "Hup schiet op", zei ze hitsig tot haar oren kleurend, "het is al erg genoeg dat wij nu dagen voor de boks kloten de pil moeten gaan slikken." Op hun kamer drukten de twee meiden mij op hun bed en kleedden me uit. Dit gebeurde geheel in hun eigenstijl, vlug en efficiënt. Niks geen poespas deze keer, ze waren heet en wilden bevredigd worden. Lotte rukte haar zomerjurkje uit en besprong mij. Nog terwijl zij mijn stijve met de ene hand al in haar kutje duwde, frunnikte ze met de andere haar behaatje nog los. Lotte's springtietjes knalden naar voren met enorm stijve tepels. An drukte haar poesje op mijn mond en liet zich grondig door mij likken. Haar klitje stond stijf en was roodgezwollen. Lotte reed zich van pure geilheid ineens vast op mijn stijve. Schokkend kwam ze gillend klaar. Met een ruk trok Lotte zich los An roepend dat zij nu op mijn pik moest voordat hij koud werd. Lotte sopte op haar natte snee direct over mijn borst naar boven. Nu wilde zij gelikt worden terwijl An haar plaats innam op mijn grootste vriend. Ik zoog Lotte's hele kutje gulzig in mijn mond zoals ik bij Vera gedaan had. Haar zoete kutvocht liep daarbij overvloedig over mijn tong. Ik slikte alles in en smakte daarbij naar nog meer op haar schaamlippen. An deed haar best het eigen toppunt iets langer uit te stellen. Ook zij reed als een bezetene op mijn lul. Geil haar eigen borsten wrijvend kirde ze, "Lotte jij lekker sletje verzuip hem niet in je kutnat." Net voordat ik wilde spuiten kneep An echter in mijn ballen en kwam zelf klaar. Lotte dook daarop over An en duwde haar lekkend van mij af. Even zoog Lotte heerlijk aan mijn pik. An masseerde daarbij zacht mijn kloten. Zij rolde erotisch met de eieren in mijn zak In Lotte's mond zwol mijn stijve ineens pijnlijk hard op. Paarsblauw liet Lotte hem nu uit haar mond glijden en fluisterde genietend, "An snel notencocktail." Samen lebberden zij mijn stijve af en dronken het laatste restje sperma van die dag. Ik was echt helemaal leeggespoten. Verrukt lachend gingen de meiden ieder lekker aan een kant van mij tegen me aanliggen en sloten hun ogen. An verontschuldigende zich dat ze hondskapot waren van het slepen. "Ja", stelde Lotte vleiend, "Misschien had je ons minder meubeltjes moeten geven". dan hadden we het langer uitgehouden." Ik lachte en antwoordde, "Om eerlijk te zijn waren het er misschien toch nog te weinig." De meiden begrepen het en wisten dat ook ik leeg was na deze dag. Daar kenden zij hun oma goed genoeg voor.
100% (1/0)
 
Categories: BDSMHardcoreMature
Posted by willem3
8 months ago    Views: 194
Comments
Reply for:
Reply text
Please login or register to post comments.
No comments