sex with german

mesle?im yiyecek ve içecek üzerine kim ne derse desin i? hayat?n da çok dik ba?l? biriyim ne istersem onu yapar?m ve bunu hiç kimse hiç bir zaman engelleyemez yani bildi?imden ?a?mam. neyse anlatacag?m olay ba??ma gelen ve ba?lamadan önce bu kadar zevk alaca??m? dü?ünmedi?im bir olay. side de çal???rken tipik olarak alman hatunlar geliyordu ve ben sevgilimden ayr?ld?g?m için her 2 güne bir hatun s?gd?rmak için habire aran?yordum... bu demek de?il ki bulam?yordum..... yanl?? dü?üncelere kap?lmay?n....... :) neyse otele gelen bütün kad?nlarla o veya bu ?ekilde bir ba?lant?m vard? pozisyonum gere?i zorluk ?ekti?im hiçbir taraf yoktu ve ben sadece gece biri ile beraber uyumak arzusu ile yeni kad?nar aray???ndayd?m..... içki içerim...... çogunuzun ölürüm dedi?ini aperatif olarak içerim hemde neyse konumuz bu de?il..... i?deyken biraz içtim biraz tak?ld?m gecenin sonuna dogru alman bir hatun yan?ma geldi benimle tak?lmak isted?ini söyledi birkaç sabah ben ko?udayken kar??la?m??t?k ve bende otel mü?terisi oldugu için slm vermi?tim. neyse gece otelden ç?kt?k disko faln tak?ld?k bilen bilir sonra ben onu ba ba?a kalacag?m?z bir otele götürdüm ki as?l hikaye burdan sonra ba?l?yor. ya?? 43 olmas?na ragmen yapt?g? spordan dolay? (s?f?r ya?) mukemmel bir vucudu vard?. sevi?meye ba?lad?k nerdeyse bütün vucudumu öptü aletimi yalad? hemde sanki içine emercesine ve arka deli?imi parmaklamaya ba?lad? ve ben itiraz etttim ona sonra o tekrardan penisime döndü onu yalamaya devam ettti ve bir kaç dakika sonra benim arka deli?imi yalamaya ba?lad? ve ben inanmad?m inan?lmaz bir zevk di bu elinde tutdu?u aletimimle arada masturbasyon yap?yor bana ve bu arada dilini arkama sokuyordu bir erkek olarak bir ili?k**e ald???m en büyük zev buydu diyebilirim... biraz daha yalad?ktan sonra bu sefer hem arkam? yal?yor hem penisimi yal?yor ve de bu arada beni arkadan parmakl?yordu ki bu hayat?mda sexden ald?g?m en buyuk zevkti... ?u kadar?n? söyleyeyim o ?ekilde 3 defa bo?ald?m ve her bo?almam onun a?z?nayd? dizleri üstüne çökmü? ve sular?m? a?z?na istiyordu tam... 3 defa bo?ald?ktan sonra ben art?k sex imkans?z diye dü?ünürken o penisimi a?z?na sld? ve parma??n? arkama soktu a??z? ile ileri geri yaparken parma?? le de ayn? haraketi yap?yordu ben tekrardan haraketlendim ve penisimi sanki onu öldrmek istercesine a?z?na sokmaya ba?lamd?m o kadarki bademci?ini hissettim diyebilirim... harikayd?... sonra onu yatag?n üzerine domalt?m ve geri çekildim manzaray? izlemek için manzara gerçekten harikayd? ya?? itibariyle bu kad?ndan öyle bir vucut beklenmezdi ama spor yapt?g? için am? götü harika bir konumdayd? uzaktan seyretmek harika bir deneyimdi... bir süre izledikten sonra ona arkadan sahip oldum o kadar harika bir kad?n d? ki ben ona arkadan sahip olurken o hala beni öpmeyi diliyordu. dudaklar?m dudaklar?nda ve penisim arkas?nda uzun süre onu becerdim ama bo?almad?m çünkü onun beni bo?altmas?n? istiyordum ve o da bunu yerine getirdi onun arkas?ndan ç?kt?k s?rt üstü yata?a uzand?m sonra o benim penisimi a?z?na ald? bir yandan da o minik parmaklar?n? götüme soktu ve ben zevkle onun a?z?na bo?ald?m sonra o sanki bir manyakm??cas?na içimde hiç bir istek yokmu?cas?na tekrarda benin götümü yalamaya ve penisimi emmey e ba?lad? o kadar s?k? emiyordu ki beni hayal bile edilemezdi sonuç olarak o gece ben 4 defa bo?ald?m ve penisim hala sert ve dik bir konumdayd? hani biri daha olsa onuda sikebilecek konumdayd?m... bir erkek olarak götümün parmaklanmas?ndan bu kadar zevk alacag?m? tahm?n etmezdim ama bana bu zevki tatt?ran alman kad?n?m ile hala görü?üyoruz buraya ta?tle geldi?inde.... bir gecede 4 defa bo?ald?m ve bütün bunlar?n ard?ndan sikim hala ta? gibiydi inan?lmaz bir tecurbe olmu?tu bu
57% (3/2)
 
Categories: Taboo
Posted by soparman_
3 years ago    Views: 1,679
Comments (3)
Reply for:
Reply text
Please login or register to post comments.
3 years ago
Bizim hayatımız tabulardan oluşuyor zaten.Bütün erkekler prostat masajından zevk alır.Bunu kadının yapmasından hoşlanan kişi heteroseksüeldir,kaygılanmamak lazım :)
3 years ago
kestane sağlam çizdirmek gibi bir amaç yok ama sex böyle bir şey sınırları ne kadar zorlarsan zevk o kadar artıyor
koca_gotl...
retired
3 years ago
sugar, güzel yazmissin. bazi seyler, kestaneyi cizdirmek gibi, sanirim tabu oldugu icin, yapildiginda etkisini gösteriyor, güzellestiriyor.