pandu004's Blog

[Story] కలయా... నిజమా - (పార్ట్ 1)

దొమ్మరి దిమ్మపూ ఉచ్చ పిచ్చి లంజా...! సిగ్గూ లేకుండా సన్నటి నీ పూకన్నుని
ఎగ్గుసైజులో తెరిచి ఉచ్చ కారుస్తావటే నా
మొహం మీద...? ఈ సారి దగ్గరకి రావే సిగ్గులేని పిగ్గు పీ
పూలంజా.. ఎగ్గన్నదే లేని నా పూమొగ్గులాబీ
గొల్లిని నల్లిలా గిల్లి గిల్లి లొల్లి చేస్తూ గుల
మగ్గం వేసి మరీ నన్ను గులముగ్గు లోకి లాగిన
నీ పని పడతా అని ఆ ఉచ్చ పూబొక్క పిచ్చిగా
పిచికారీ చేసిన ఉచ్చ నా బుగ్గల మీదుగా కిందకు నా కుడి గుబ్బ మీదకి బొట్లు బొట్లుగా
పడుతుంటే ఆ ఉచ్చ రుచికి పిచ్చెక్కి
ఆత్రం ఆపుకోలేక నా మెడని కొద్దిగా కిందకు వంచి
నా నోటిని గుబ్బ మీదకి తెచ్చి నా నాలికని తొండ
నాలికలా జాపి నా గుబ్బోండాం చివరన పిచ్చిక
ముక... Continue»
Posted by pandu004 10 months ago

[Story] NAAKU 3 MODDALLU

నేను ఇంజనీరింగ్ చదవడానికి బస్తీకి వచ్చిన రోజులు. రాగానే మా బావ కూడా అదే కాలేజీలో ఉన్నాడని తెలవడంతో కలవాలనిపించింది. బావని మొదటిసారి చూడడంతోనే పూకు తడైంది. ఆరడుగుల పొడవు భలమైన శరీరం. చాలా ఎట్రాక్టివ్ గా ఉన్న బావని చూడగానే నాలోని లంజ మేల్కొంది.ఎలాగైనా వీడ్ని ముగ్గులోకి దించాలనిపించింది. రోజు ఏదో ఒక వంకతో ఫోన్ చేసేదాన్ని.నెమ్మదిగా లవ్ ఎఫైర్ల గురించి మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాను. త్వరలోనే బావ సరదాగా మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాడు. ఇక నా పూకుకి సార్దకత వచ్చేరోజు ఎంతో దూరంలో లేదని అర్దమవడంతోనే పూకు ఊటలు పెరిగి తడయ్యేది. ఒకరోజు బావను ఎక్కడికైనా వెళ్దామని అడిగాను. తనూ ఒప్పుకున్నాడు. బావ రూం కి తీసుకెళ్ళాడు. కాసేప... Continue»
Posted by pandu004 1 year ago

[Story] Smitha thappuki office lo debbalu

నా పేరు స్మిత. మా ఇంట్లో ఫోన్ మోగగానే ఎత్తి “బాస్ పది నిమిషాల్లో ఆఫీసులో వుంటాను” అని చెప్పి ఆఫీసుకు బయలుదేరినాను. బాసు గొంతు చాలా కోపంగా వుంది.సాధారణంగా ఎప్పుడు సౌమ్యంగా వుండే బాస్ ఈరోజు ఎంతో కోపంగా వున్నాడు. వణుకుతున్న కాళ్ళతో బాస్ రూం డోరు తట్టాను. బాస్ కోపంగా “స్మితా లోపలకురా” అన్నాడు. వణుకుతున్న నా ౨౩ ఏళ్ళ అందమైన శరీరంతో ఆయన ముందుకు వెల్లి నిలుచున్నాను. బాస్ “కూర్చో అన్నాడు”. “థాంక్యు సర్” అని కూర్చున్నాను. అతను కోపంగా వణుకుతున్న నా శరీరం లోని భాగాలు పరీక్షగా చూసాడు. నా చీర కొద్దిగా ప్రక్కకు తొలిగి కనిపిస్తున్న వక్షొజాల వైపు చూస్తూ “నువ్వు ఎంత పెద్ద తప్పు చేసావో తెలుసా”
అన్నాడు. వెంటనే న... Continue»
Posted by pandu004 1 year ago

[Story] మొగుడు పోయాక..

నా పేరు వల్లి. నాకు ఇప్పుడు పాతికేళ్ళు. నాకు చిన్నప్పటి నుండీ మగాళ్ళపై కోరిక ఎక్కువ. చిన్నప్పుడే, అంటే పదమూడేళ్ళ వయసులోనే నేను మా టీచర్ తో దెంగిచ్చుకున్నాను. అతను మా స్కూల్లో లెక్కలు చెప్పేవాడు. నాకేమో లెక్కల్లో మంచి మార్కులు వచ్చేవి కావు. ఒక సారి పరీక్షల్లో అతనే ఇన్విజిలేటర్. ‘ఏం వల్లీ, ఏంటి రాయడం లేదు? చదవలేదా?’ అని అడిగాడు. అవునన్నాను. సరే ఒక పని చేస్తావా అని అడిగాడు నా చెవిలో. ‘చెప్పండి సార్’ అన్నాను. ‘పరీక్ష రాసి నా రూం లో వెయిట్ చెయ్యి, నేను వచ్చి చెబుతాను’ అన్నాడు. ‘అలాగే’ అన్నాను. ఇక నాకు తెలిసిన చెత్తంతా పేపర్ లో నింపి, అది ఆయనకు ఇచ్చి, సార్ రూం లో వెళ్లి కూర్చున్నాను.
కొంచెం సేపటికి... Continue»
Posted by pandu004 1 year ago

[Story] “కూరగాయలూ”

పొద్దున్న నుండీ ఇంటి పనులతో హడావిడి గా ఉంది పద్మ. పని పూర్తయ్యే సరికి బట్టలు తడిసి పోయాయి. వేరే బట్టలు కట్టుకుందామని తన గది లోకి వెళ్ళబొయింది పద్మ. “కూరగాయలూ” అని కూరల వాడి అరుపు వినిపించింది…బట్టలు తరువాత మార్చుకో వచ్చు అని తలుపు తీసి ముందు గదిలోకి వచ్చింది. కూరల వాడు ఎదురింటిలో అమ్ముతున్నాడు.
పద్మ చీర వంటికి అత్తుక్కుపోయి, ఒంపులని బయట పెడుతోంది.ఎత్తైన గుండెలు, సన్నని నడుము, లావైన తొడలు, సినిమా స్టార్ రంభ లా వుంది పద్మ. “అమ్మా కూరగాయలు” అన్న అరుపు తో అటు చూసింది పద్మ. “లోపలి రా” అని పిలిచింది పద్మ. వాడు లోపలికి వచ్ఛి “కాస్త చెయ్యి వెయ్యండమ్మా” అన్నాడు, బుట్ట దించడానికి. పద్మ రెండు చేతులూ పైక... Continue»
Posted by pandu004 1 year ago

[Story] ఆంటి ఇక రాము దే

రాము ఫ్రెష్ గా స్నానం చేసి ఆంటీ కోసం ఎదురుచూస్తూ హాల్లో సోఫాలో కూర్చున్నాడు. ఫది నిమిషాలైంది ఆంటీ జాడ లేదు. అసహనంగా ఉంది రాము కి. నిజంగానే వస్తుందా అని అలోచిస్తున్నాడు. ఆమె వాటం చూస్తే దెబ్బ కి బాగా మొహం వాచినట్టువుంది అనిపించింది రాముకి. బహుశ మొగుడు లేడేమో? లేకపోతే అతనికి ఆ పని మీద ఆసక్తి తక్కువేమో అనుకున్నాడు. ఆంటీ గురించి ఆలోచిస్తుంటే అతనికి మగతనం ఉబ్బుతోంది. తన అరచేతుల తో నిగిడిన తన జంబం మెత్తగా నొక్కుకుంటూ వీధి తలుపు కేసి చూస్తూ కూర్చున్నాడు. ఇంకో పావుగంటకి బెల్ మోగింది. ఉదుకున తలుపు తీసాడు. ఎదురుగా ఆంటీ! హమ్మయ్య! వచ్చింది అని అనుకుంటూ ఆమెను లోపలికి ఆహ్వానించాడు రాము.

ఆంటీ తెల్లని చీర... Continue»
Posted by pandu004 2 years ago

[Story] ఆంటి ఇక రాము

రాము ఫ్రెష్ గా స్నానం చేసి ఆంటీ కోసం ఎదురుచూస్తూ హాల్లో సోఫాలో కూర్చున్నాడు. ఫది నిమిషాలైంది ఆంటీ జాడ లేదు. అసహనంగా ఉంది రాము కి. నిజంగానే వస్తుందా అని అలోచిస్తున్నాడు. ఆమె వాటం చూస్తే దెబ్బ కి బాగా మొహం వాచినట్టువుంది అనిపించింది రాముకి. బహుశ మొగుడు లేడేమో? లేకపోతే అతనికి ఆ పని మీద ఆసక్తి తక్కువేమో అనుకున్నాడు. ఆంటీ గురించి ఆలోచిస్తుంటే అతనికి మగతనం ఉబ్బుతోంది. తన అరచేతుల తో నిగిడిన తన జంబం మెత్తగా నొక్కుకుంటూ వీధి తలుపు కేసి చూస్తూ కూర్చున్నాడు. ఇంకో పావుగంటకి బెల్ మోగింది. ఉదుకున తలుపు తీసాడు. ఎదురుగా ఆంటీ! హమ్మయ్య! వచ్చింది అని అనుకుంటూ ఆమెను లోపలికి ఆహ్వానించాడు రాము.

ఆంటీ తెల్లని చీర... Continue»
Posted by pandu004 2 years ago

[Story] mana telugu lanjalu


Hi friends e story ni oka ammaie naku mail chesiendi ady story ne ekada share chesthuna chadiv njy cheyandi....


hi dis is sandya nenu betech 4th yr chaduvtunanu naku oka boy frnd unadu vadu chala manchi vadu 2yrs nunchi love cheskuntunamchala manchi vadu nato epudu miss behave cheyaledu nen ante chala istam and nen chala baguntanu nato epudu romantic ga matladaledu okavela nen matladina vadu vine vade tapa advantage tiskodu...okasari clg egoti cinema kivelm elopu vala frnds ni tckts tiskomanadu vala frnd evaro naku telidu so hall degarki velem akada atanu tckts tiskoni un... Continue»
Posted by pandu004 2 years ago

[Story] my first experiance 1

Aaa roju sunday... rathrantha cinemalu choosi, poddhunna late ga lecha..11am anukunta, anthaga goorthuledu....
Brush chesi tiffin chesa... aa tharvatha snanam chesanu.
Sunday kadha, panem untundi? andhuke,bed room ki velli, system on chesi internet connect chesa.
As usual ga facebook open chesa, mails choosanu...anthlo sunden ga amma gonthu vinpinchidi...
"Orey sanju! nenu market ki velthunna chicken thevdanki (sunday special)... vachesarki late aydddi...
illoo jagratha... allage tiffin dining table meedha pettanu, marchipokunda thinu"...
"sare amma" ani reply iccha... amma baitikivellin... Continue»
Posted by pandu004 2 years ago

[Story] experiance 1

hi naa peru ranjan nenu oka roju anantapur lo oka company interview ki vellanu.akkada natho paatu chaala mandi vacchaaru.naa pakkaney oka ammayi peru(neelima) chala
nervous gaa undi chaala tension padutundi.first gaa naa peru vacchindi loniki interview ki vellanu.lopala adigina questions ki answer chesaanu.bayata wait cheyamannaru .nileema chala tension gaa shiver avutundi.appudu adigaanu tana peru neelima ani cheppindi naa peru ranjan ani cheppaanu nenu guntur nunchi vacchanu ani cheppanu tanadi local ani cheppindi.enduku shiver avutunnav ani adigaanu tanu chala tension gaa undi ani cheppin... Continue»
Posted by pandu004 2 years ago

[Story] my experience

మాది హైదరాబాద్. మా బావ వాళ్ళది హైదరాబాద్ పక్కన ఒక పల్లెటూరు.
ఒకసారి మా బావ వాళ్ళు వల్ల ఊర్లో ఏవో పండగలుంటే మా పరెంత్స్ ని వల్ల
ఇంటికి పిలిచారు. ఐతే నాకు వెళ్ళటం కుదరలేదు. కుదరక కాదు.. నేను మా బావ
మా ఇంట్లోనే program plan చేసాము. కాబట్టి అల సాకు చెప్పి వెళ్ళలేదు.
మా parents ఆరోజు morning వెళ్ళిపోయారు. అప్పటికే మా బావ ఇంట్లో పనుందని
బయటికి వచ్చి హైదరాబాద్ వచేసాడు.
హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత నాకు ఫోన్ చేసాడు. అప్పటికే మా parents
వెళ్ళిపోయారు. దాంతో నేను మా బావకి వచేయమని చెప్పను.. నాకు ఇక్కడ
ఎక్కడాలేని exciting గా ఉంది. నేను మా బావ మొదటిసారి కలుసుకోబోతున్నాము.
మొదటిసారిగా మేమిద్దరమూ దేన్గించ... Continue»
Posted by pandu004 2 years ago

[Story] my first experiance

Nenu naa 1st real lyf sex experience meetho share cheskobothunaan u.
Nenu intermediate completechesi study purposes meedha banglore velli engineering chadavalsi vachindhi , apudu na age 18.akkada ma mamayya valla intlo undi chadhuvkunnanu . aa intlo ma mamayya tho paatu ma aunty,grand ma untaru . Nenu akkadiki velle sariki ma mamayya ki pelli ayyi jus 2yrs avthundhi . Thana peru vidhya , age 27 .
endhuko teleedhu kani thanaki nenu starting nundi akkada undadam ishtam lenattu undedhi . nenu kuda eppudu
na room lo nundi ekuva gabhayatiki vache vadni kadhu.
vidhya aunty software company lo jo... Continue»
Posted by pandu004 2 years ago

[Story] pandu telugu andhra

ఆ ఇంటిలో సీను గాడు వాడి పెళ్ళాం సుబ్బులు ఉంటారు. వాళ్ళ అమ్మ కూడా ఉంటుంది గాని కొద్దిగా దూరంగా ఒక పాక లో ఉంటుంది. మన వాడికి పూకు యావ ఎక్కువ. సుబ్బులు కూడా వాడి మామ మడ్డ తో పాటు అప్పుడప్పుడు వూరి మడ్డలను కూడా రుచి చూసేది. ఎప్పటి లాగానే మనవాడు పొలం వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు దారిలో ఉచ్చ పోసుకుందామని గుబూరు చాటుకి వెళ్లాడు. అక్కడ ఆ వూరి కర్ణం కూతురు వాళ్ల పాలేరు గాడితో వేయించు కుంటూ కనపడింది. ఆది రెండు కాళ్ళు ఎత్తి వాడి బుజం మీద పెట్టింది. మల్లి గాడు ఏమో ఎత్తి ఎత్తి పెట్టి దెంగుతూన్నాడు. ఆది ఏమో ఇంకా ఇంకారా అంటూ వాడిని రెచ్చగొడుతుంది. నువ్వు మీ ఆవిడను ఎలా దెంగుతావో పాకలో పెట్టి నేను చాలా సార్లు చూసానురా ... Continue»
Posted by pandu004 3 years ago

[Story] telugu sexy stiry pandu

ఆమె పేరు అను. వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు. అప్పుడు అను వయస్సు 16.తెల్లని మేని ఛాయ. ఆ వయస్సులో ఆమె 5.4 ఎత్తు వుంటుండి. సెజులు 34-30-36 అంటే మీరు నమ్ముతారా కాని అది నిజం..పెదాలు సన్నగా పింక్ కలర్ లో వుంటాయి ఒకసారి ఆమెను చూసినవాళ్ళు తల తిప్పి మళ్ళీ ఆమెను చూడకుండా వుండలేరు. .హెదరాబాదులో ఒక ప్రయివేటు స్కూలో 10వ తరగతి చదువుతుంది.స్కూలో ఆమెకు ప్రపోజ్ చేయని అబ్బాయిలు లేరు..పెద్దగా పట్టించుకోకుండా తన పని తను చేసుకునేది.స్కూలో ముందు బెంచిలో కూర్చునేది కాని చదువులో చివర.స్కూల్ ప్రిన్స్ పాల్ లెక్కల మాస్టర్ .వెస్ ప్రిన్స్ పాల్ హిందీ మాస్టర్. ఇద్దరూ కలిసి స్కూలో చాలా కన్నె పిల్లల & కన్నె టీచర్ల్ పూకు సీల... Continue»
Posted by pandu004 3 years ago

[Story] andhra satish sex

As I travel to Hyderabad on business, I wait for emails of guys / couples from this city as it is most convenient for me to meet them, God willing!

Quite a few single guys have responded to my stories and one of them is Venky (name changed) a 20 year old engineering student from Gudur and now studying in Hyderabad. At first I thought of shrugging him off for being adolescent and also for the good of his future life, but he came across as a fairly decent boy with clear thoughts. As we exchanged emails we got friendly and then he told me that he wanted to fuck me, suck me and have a lots of w... Continue»
Posted by pandu004 3 years ago

[Story] satish sex school

Hi friends this is satish from tirupatii. Hope this story will be enjoyed by you. I’m an Engineering College student in Chennai. This incident happened when I am studying in 12thstd . Let me start the story. During 12th am one of the best student in the school, due to which am the representative of the class so my class teacher always call me to do any work rather than any boys. Once it was heavily raining so the students were announced to leave their classes earlier. I am also about to leave.
Suddenly my class teacher called me and ordered me to check whether all students of all the class w... Continue»
Posted by pandu004 3 years ago

[Story] pandu sex story

Hi naa peru satish nenu inter chaduvutunna meeru naa story chadivi naaku reply ivvandi ok na nenu mee reply kosam wait chestunta ok na nenu inter 2 nd year chaduvutunna rojulu avi appatilo naaku sex korikalu baga kaligevvi nenu appatilo maa aunty valla intlo undevaadini story dirsct ga start chestunna time waste vaddu ok na aunty age 36 so burning age ippatiki kuda tanu chala andam ga untundi tana body sizes 36 26 36 tana gudda andam ga untundi adi chusi naaku roju sex korikalu vacheevi nenu roju hp kottukune vadini aunty bayataki velli nappudu nenu okkadine intlo undevadini appudu aunty vidic... Continue»
Posted by pandu004 4 years ago  |  1

[Story] pandu satishb sex story

Hi, readers, idi na first story, and true story, naa name, nandansharma,na age 25yrs, hyd,naku vadina (peddamma koduku wife)to Shungara relationundi, adela start ayyindante, maadi dadapu ummadi kutumbam, evary samsaralu evarivina, pakkapakkane, prateedi andari samakshmlone jaragali, okarini kadani vere nirnayam undadu, manchi f****y, oka roju madyannam, annayya antu valla room vipu vellanu, talupu kodadamanesariki, moolugulu vinapistunnayi, avi Denge moolugulu ani naku telisipoyindi, veldamanukluunnanu, kani manasu vellaneeyaka,ekkadinundi choodochu ani vedukulata, takkuna idea vachindi, commo... Continue»
Posted by pandu004 4 years ago

[Story] pandu gani sex story telugu

enjoy telugu sex story... Continue»
Posted by pandu004 4 years ago

[Story] pandu gani sex story telugu

enjoy telugu sex storyహాయ్ నా పేరు మన్మధరాజు నా ఫస్ట్ కథ పక్కింటి నీరజ్ తో స్టొరీ ని చదివి కామెంటి నందుంకు థాంక్స్
ఇప్పుడు నా రెండో స్టొరీ ని రాస్తున్నాను . ఈ స్టొరీ ని నేను ఇంగ్లీష్ లో చదివాను ఆ స్టొరీ నాకు నచ్చి కాస్త మార్పులు చేస్తూ తెలుగు లో ఇక్కడ రాస్తున్నాను . ఇక కథని చదవండి .
ఇక కథలోకి వస్తే నా పేరు రాజీవ్ వయసు 28 నాకు పెళ్ళయ్యి 1 సంవత్సరం అవుతుంది నా పెళ్ళాం నేను సెక్స్ లైఫ్ ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము , నా పెళ్ళాం పేరు సుమ , వయసు22నా పెళ్ళాం చాలా అందం గ వుంటుంది పెద్ద పెద్ద సళ్ళు మత్తెక్కించే పిర్రలు నడుము ileana నడుము లాగా చాల బాగుంటుంది .
నాకు ఎప్పటి నుంచ... Continue»
Posted by pandu004 4 years ago  |  2