Роза - басейнър на удоволствието!

Басейнът беше само за тях двамата. Бяха щастливи, че ще могат да полудуват на воля, несмущавани от погледи и ще могат да се насладят на прохладата на водата, на ласките и. Бяха голи. Водата проникваше до всяко кътче на тялото на Роза и тя се чувстваше като нимфа. Харесваше и това усещане. А и гледката на голия мъж също и допадаше. Водата беше прохладна и тя успяваше да види в сумрака полуеректиралия инструмент на мъжа до нея. Тя се наслаждаваше на тези мигове, смееше се като дете, радваше се и изпращаше пръски вода към партньора си.
За да си почине малко, Роза се повдигна на ръце и приседна на ръба на басейна. Това и чакал мъжа се се гмурна под водата и изплува между краката и. Без да губи време, обхвана коленете и, разтвори ги леко и прокара език по вътрешната страна на бедрото и. тя потръпна от удоволствие когато езикът се плъзна по мокрото котенце и замърка доволно. Хвана го за тила и го придърпа плътно между краката си. Тогава езикът му се задвижи по цепнатината, облизвайки капчиците вода и предизвиквайки една друга влага да започне да се отделя. Той разтвори колкото се може коленете с ръце и заоблизва лакомо сладката, гладко избръсната отдолу путка. Само носът му беше гъделичкан от косъмчетата на прическата. Но удоволствието беше взаимно. Облизваше лакомо соковете, които сам предизвикваше, а Роза мъркаше като котенце, което са погалили по коремчето.
Тя се наведе на зад, ала загубила равновесие, беше придърпана от ръцете в басейна. Тогава усети набъбналия му кур как се отърква в дупето и, и разтвори крака, да го приеме в себе си. Мокра от водата и от възбудата си, това беше лесно. Тя усети как главичката се промъква между устничките на мокрото котенце, разтвори крака около кръста на мъжа и леко се придърпа към него. Той я държеше за кръстчето и и навлезе в горещата пещеричка. Роза се отпусна на зад, като само гърдите и се подаваха като две островчета над водата. Те се люшкаха като шамандури при силно вълнение. Беше красива в тази поза. Удоволствието се изписа на лицето и при всяко навлизане на члена в нея се пораждаха нови вълни, които разлюляваха гърдите и, пръскаха се по брадичката и, а очите и светеха в полумрака от удоволствие.
В един миг той се измъкна от топлата хралупа, гушна я на ръце и лакомо зацелува гърдите и, поемайки зърната и захапвайки ги леко със зъби. Понесе я към стъпалата, където можеше да се отпусне на плитко и там пак засмука и заоблизва мокрото путенце. То ухаеше приятно и мамеше, искаше да бъде целувано и обладавано от немирния му език. Доведена до краен предел от възбуждащите ласки, Роза се смъкна крака от раменете му, където се беше настанила, хвана набъбналото му парче с ръка и сама го насочи към очакващата го сливка. Бързо се наниза, пое го изцяло и запрепуска лудо. Той следваше ритъма и, усещащ, че оргазъма е на ръба, галеше люшкащите се гърди, целуваше я и се отдаваше на идващото удоволствие. Водата се плискаше около тях, вреше и кипеше от лудостта им, а сумрака беше огласяван от сладките викове на Роза. В един миг тя стегна крака около кръста му, придърпа го колкото се може повече в себе си и се отдаде на разтърсващото удоволствие. Отпусната и преливаща от сладостната отмала, тя беше щастлива, като русалка, а той като Нептун изпълващ я с пулсиращия си жезъл а беше извисил до Нирвана. Удоволствието беше взаимно, мокро и разплискващо.
Той бавно извади от мократа пещеричка все още еректиралия си жезъл и се излегна по гръб на стъпалата, а Роза приседна на корема му. Той се любуваше на красивата гледка, от долу на горе, галеше корема, гърдите и и успокояващо я целуваше. Водата бавно отмиваше страстта им, гасеше огъня нежно навлизайки във все още леко разтворените устнички на пещеричката. Удоволствие и страст, вода и огън…
Отпуснала се на коленете му, гърдите и леко трептяха от утихващото вълнение. Роза се усмихваше щастливо, все още люшкана от последните тръпки на оргазъма си.

100% (7/0)
 
Posted by hristo69
1 year ago    Views: 104
Comments (1)
Reply for:
Reply text
Please login or register to post comments.
1 year ago
Ще има ли още за Роза? Някоя тройка или би-изпълнение?