GOSPODJA NEVENKA

-Mnogima æe dugaèak uvod biti dosadan, ali istina nije samo u jebaèini. Jebaèine je bilo dosta, èak i previše.
Mnogo sam vremena proveo radeæi na raznim terenima, uglavnom po zabitim mjestima koje se najbolje mogu opisati rijeèju, vukojebine. Ovo što æu opisati, desilo se dok sam bio na terenu koji je tog puta bio "u civilizaciji".
 Radili smo jedan veoma težak i rizièan posao u prigradskom naselju grada X, dok nam je smještaj bio u hotelu u samom centru grada. U hotelu nije bilo puno gostiju i u toku je bilo njegovo renoviranje. Na posao smo odlazili rano izjutra, a vraæali se kad bi pao mrak. Nakon pojedene veèere koja bi ujedno bila i ruèak, obièno sam odlazio u kladionicu gdje se moglo popiti piæe. Bila je to kombinacija kladionice i kafiæa. Ja sam i ranije više puta radio poslove za razne investitore iz grada X, tako da sam tu imao prilièan broj prijatelja i poznanika. Trojica mojih prijatelja su stalno "visila" u kladionici, dok je èetvrti povremeno dolazio, uglavnom zbog toga da bi se vidio sa mnom. Bilo je tu piæa, pjesme, klaðenja i svega onog što èini jedno lijepo druženje. Èak smo te sezone na kladionici znatno više dobili, nego što smo uložili. Jedne veèeri ovaj moj prijatelj koji je povremeno dolazio, predloži mi da se iz hotela preselim kod jedne gospoðe, koju æemo ovdje zvati Nevenka, jer æe mi tamo biti mnogo ljepše i udobnije nego u hotelu. Odbio sam tu varijantu, ali on je bio vrlo uporan. Ubjeðivao me je kako to treba obavezno da uradim, prvo radi liène udobnosti, a d**go radi gospoðe Nevenke, kojoj bi svaka ekstra zarada bila znaèajna, zbog niskih primanja. Najviše zbog toga što mi je on bio drag èovjek, obeæao sam da æu vidjeti sjutra šta se može uraditi po tom pitanju. Ne nikako radi liène udobnosti, veæ radi novca koji je oèigledno trebao gospoði-njegovoj prijateljici. Pošto sam bio odgovorno lice, odnosno upravnik gradilišta, mogao sam da odluèujem o mnogo krupnijim stvarima, nego o tome ko æe gdje da bude smješten na spavanje. Sjutradan sam poslao jednog poslovoðu da obiðe stan gospoðe Nevenke, pogleda sve i o tome me obavijesti. On je to uradio i podnio izvještaj o zapažanju. Rekao mi je da je stan manji dvosobni, veoma uredan i sreðen i da je jedna soba sa dva kreveta za izdavanje, ali da on ne želi tamo da preðe, jer mu je mnogo milije da bude u jednokrevetnoj hotelskoj sobi. Mogao sam da odredim bilo koja dva radnika da se tamo presele, ali pošto oni dolaze sa gradilišta veoma prljavi i blatnjavi, odbacio sam tu moguænost. Prošla su 3-4 dana koja su bili potpuno ista. Gradilište, hotel, kladionica, piæe... Te veèeri sam popio neku više i bio sam, što bi se reklo "veseo". Bilo je nešto oko 22 h, kada je u kladionicu došao moj prijatelj. Molio me je da zajedno poðemo na piæe kod gospoðe Nevenke. Kao, tamo su njegova žena i jedna komšinica, pa me mole makar da doðem na piæe, ako veæ neæu tamo da stanujem. Da nijesam popio neku više, u to doba nikako ne bih išao u kuænu posjetu kod nepoznate osobe, ali je piæe odigralo svoje. Otišli smo tamo. Stan je bio svega stotinak metara udaljen. Kad smo pozvonili, vrata nam je otvorila Nevenka. Mislim da mi se nikad u životu kurac nije digao u djeliæu sekunde, a zakleæu se da ovog puta jeste. U dnevnom boravku su bile prijateljeva žena i njihova komšinica, koje sam obje poznavao. One su tu bile samo s ciljem kako bi me ubijedile da se preselim iz hotela kod gospoðe Nevenke. Svi su oni pili vino i njime me je Nevenka ponudila. Pitao sam da sluèajno nema jedna èašica whisky-ja, jer sam ga do tada pio i ne bih želio da miješam piæa. Rekla je da ima malo na dnu boce, svega možda 2-3 èašice. Ta kolièina mi je sasvim odgovarala, zbog dogaðaja koji æe uslijediti. Poèelo je ubjeðivanje kako bi mi tu bilo super i tralalala... Ja sam veæ na vratima bio ubijeðen i nije više trebalo trošiti rijeèi. Gospoða Nevenka je bila dama u popriliènim godinama, znatno starija od mene. Izuzetno oèuvana, inteligentna, obrazovana, a što je najvažnije moj kurac je na nju reagovao kao nikad do tada. Još uvijek sebi ne mogu da objasnim šta je bilo u pitanju. Vidio sam u Nevenkinom pogledu da se i ona pali na mene, što æe se kasnije ispostaviti kao taèno. Prihvatio sam da se preselim tu, ali nikako i da imam cimera. Mogu samo ja i taèka. Oèekivao sam Nevenkinu reakciju i posle kraæeg premišljanja, ona je pristala. "Pregovaraèi" koji su se tu nalazili specijalno zbog mene, bili su zadovoljni, jer je naðen kompromis. Ipak æe gospoða Nevenka zaraditi nešto novca. Ne baš kao da su u pitanju dva kreveta, ali... Pitali su me kad mislim da se preselim, a ja sam na njihovo iznenaðenje rekao ODMAH. Na pitanje zašto baš odmah, odgovorio sam da je to bolje, jer bih sjutra mogao da se predomislim, ovako veæ "kad sam uhvaæen na brzinu", bolje da se ne ’ladi. Svi su poèeli da se smiju. Ustao sam, otišao do hotela, spakovao (pokupio na brzinu) svoje stvari i došao do recepcije. Recepcioner koji je radio u treæoj smjeni nije mogao da vjeruje svojim ušima kada sam mu predajuæi kljuè rekao da od ujutro otkazujem sobu. Nije bilo logièno da neko posle 23 h otkazuje sobu. Na pitanje koji je razlog otkazivanja sobe, rekao sam da mi još od ranije smeta buka koju prave radnici koji renoviraju hotel i da sam našao lijep i tih privatni smještaj. Lagao sam, buku su pravili u vrijeme kada ja nijesam bio u hotelu, ali je meni pred oèima bila buduæa jebaèina sa gospoðom Nevenkom koju sam jedva èekao, a za koju sam bio siguran da æe se dogoditi. Samo je bilo pitanje KAD. Došao sam do stana gospoðe Nevenke. Ono troje su veæ bili otišli, a ona je sklanjala èaše, prala šoljice od kafe, odnosno sredjivala poprilièan rusvaj koji je bio napravljen. Rekla mi je koje je moja soba, jer ranije ja nijesam htio ni da pogledam sobu. Poželjeli smo jedno d**gom laku noæ i kao, pošto smo umorni veèeras, poprièaæemo natenane sjutra kad se vratim sa gradilišta. Torbu sa stvarima i robu sa sebe sam bacio na jedan krevet, a na d**gi sam legao nepokriven, samo u boksericama. Sva vrata u tom stanu, sem ulaznih i vrata od kupatilh, bila su zastakljena, tako je do mene dopirala svjetlost iz dnevnog boravka. Razmišljao sam kada i kako da "startujem" Nevenku, a da ne "popijem korpu". Razne misli su mi se vrzmale po glavi, tako da nijesam uspijevao napraviti bilo kakvu strategiju. Nedugo zatim, Nevenka je ugasila svijetlo u dnevnom boravku, a nekoliko trenutaka kasnije upalila u svojoj sobi. U tom trenutku sam donio neopozivu odluku, da èim Nevenka ugasi svijetlo, odem kod nje u sobu, pa šta bude nek’ bude. Da donesem takvu odluku "pomogla" mi je poprilièna kolièina popijenog whisky-ja te veèeri. Da sam bio potpuno trijezan, ne bih se baš tako lako odluèio da "startujem" takvu "staru damu" u njenoj roðenoj kuæi, jedva dva sata nakon upoznavanja. Sigurno bih to odložio za neku pogodnu priliku, ali piæe i dignut kurac... razum ostaje po strani, razmišlja se samo donjom glavom. U ruci sam držao upaljaè. U jednom trenutku nastao je mrak i ja sam istog sekunda upalio upaljaè i izašao u hodnik. Našao sam prek**aè u hodniku, upalio svijetlo, a zatim krenuo prema vratima Nevenkine sobe. Nijesam kucao, veæ jednostavno otvorio vrata. Strah od njene reakcije se bio potpuno izgubio. Kad sam otvorio vrata ona se podigla i sjela na ivicu braènog kreveta. Na sebi je imala frotirsku pidžamu svijetlo-plave boje. Upitala me je da nijesam možda krenuo u kupatilo, pa promašio vrata. I dalje stojeæi na vratima, odgovorio sam joj da nijesam promašo vrata, veæ sam namjerno krenuo kod nje. Nastala je tišina, ja sam krenuo prema krevetu i sjeo pored nje. Poèela je da prièa kako to nije u redu, nije oèekivala od mene, starija je znatno od mene... tralala... Ustao sam i rekao da je u pitanju samo moja loša procjena i da nema problema, kao što ih neæe biti ubuduæe. Bio sam potpuno hladnokrvan, otišao sam, ugasio svijetlo i legao na krevet. Razmišljao sam o tome kako sam se zatrèao i zbog nestrpljenja propustio šansu, ali ko ga jebe... život teèe dalje. Zatvorio sam oèi i poželio da sledeæeg puta, ona bude ta koja æe doæi kod mene u sobu. Prošlo je možda desetak minuta, kad se ponovo upalilo svijetlo u dnevnom boravku. Ovog puta nijesam htio da odmah ustanem, veæ sam saèekao 2-3 minuta i krenuo prema prostoriji u kojoj se ona sada nalazila. Bio sam siguran da se pokajala što me je odbila, ali ipak ne može tek tako "banuti" kod mene. Ovog puta procjena je bila dobra. Zatekao sam je kako sjedi na dvosjedu i puši, pogledom uprtim i stoèiæ ispred sebe. Nije podizala pogled ni kada sam sjeo pored nje. Uzeo sam cigaretu iz njene kutije i zapalio. Ništa nijesam prièao, ali nije ni ona, veæ smo æutke pušili. U jednom trenutku sam je poljubio u vrat. Nije se ni pomjerila. Nastavio sam da je ljubim u vrat ne dodirujuæi je rukama. Ona je samo ugasila cigaretu i zapalila novu. Moji poljupci su se i dalje nastavili sa pauzama u kojima sam je posmatrao. Kurac je htio da eksplodira, bio sam napaljen do maksimuma. Kad je njena cigareta dogorjela do samog kraja, pitao sam je hoæemo li preæi kod nje u sobu. Ugasila je cigaretu, æutke ustala i krenula prema sobi. Ja sam pošao za njom. Legli smo, ona je ležala na leðima i nije se pomjerala. Poèeo sam polako da joj sk**am pidžamu, Prvo gornji dio, ljubeæi je i ližuæi od pupka naviše. Sise je imala prilièno velike, ali tada sam prvi i jedini put u životu vidio bradavice koje nijesu bile isturene, veæ nekako uvuèene i nijesu se mogle grickati, nego samo lizati. Blago sam objema rukama stiskao sise i lizao bradavice, naizmjenièno jednu pa d**gu. Poèela je da stenje i uzdiše. Posle minut-dva vremena prostenjala je: "Nemoj prestajati, molim te". Nasmijao sam se i odgovorio: "Nema problema, ja nikuda ne žurim, a do zore ima još puno". Donji dio pidžame je još uvijek bio na njoj. Poèeo sam i njega lagano sk**ati, ovog puta ljubeæi je i ližuæi od pupka naniže sve do listova na nogama, namjerno preskaèuæi picu. Stenjanje i uzdisanje je bilo sve glasnije uz povremene molbe da ne prestajem. I da me je molila da stanem, ne bih je poslušao, a kamoli da joj ne uslišim takvu molbu. Ljubeæi je i ližuæi svuda sem pice, osluškivao sam šta æe sledeæe reæi, odnosno zamoliti. Nije više mogla izdržati veæe je skoro jecajuæi prostenjala: "Liži me gdje treba, nemoj da me muèiš, mooooooolim te". Odgovorio sam:"Hoæu, ali samo ako æeš i ti meni pušiti kurac, onako kako ti ja budem govorio". - "Hoæu, hooooæu, kako god hoæeš i kad god hoæeš. Moooooolim te, samo mi liži picu i nemoj prestajati". Pica joj je bila toliko mokra da je i èaršav ispod nje bio vlažan. Poèeo sam da je ljubim na naèin kao da su u pitanju bila njena usta, a ne pica. Lizao sam i sisao sve u kompletu koliko se moglo ustima obuhvatiti, a povremeno sisao samo klitoris, koji je bio ogroman. Uvijala se i vrištala bezbroj puta ponavljajuæi:"Tooooo, toooooooo, samo nemoj prestajati, toooooo, takoooooo..... Nemam pojma koliko je puta svršila. Ja sam riješio da ne prestajem sve dok ona ne zamoli da radim nešto d**go, što se i na kraju dogodilo. Oèekivao sam kako æe me u jednom trenutku zamoliti da joj stavim kurac, ali na moje iznenaðenje ona je poèela da vrišti: "Dosta, ne mogu višeeeeee, prestani moooooolim te, poludjeæu, staniiiiii". Prestao sam, a ona je i dalje dahtala i stenjala smanjujuæi intenzitet, kao ARAN motor kada se gasi. Na kraju se potpuno umirila. Pitao sam je, a šta æemo dalje? - "Samo da doðem do daha, pa æu da ti pušim, ali molim te nemoj da mi svršiš u usta veæ po licu, jer to volim". -"I to je sve za noæas"?,upitah. -"Ostavi nešto i za sjutra, èovjeèe. Nemoj sve adute da ispucaš odmah", konaèno se nasmijala. Legao sam pored nje i èekao "da doðe do daha", kako bi obavila obeæano pušenje...
Ujutro sam je ostavio da spava i otišao u hotel na doruèak. Kolegama sam objasnio da sam sinoæ morao da se preselim u privatni smještaj, da bih prijatelju uèino uslugu. Njima nijesam mogao ponoviti laž, da mi smeta renoviranje hotela. Ništa nijesu posumnjali. Ostao sam kod Nevenke èetiri mjeseca, odnosno sve do završetka posla. U svom krevetu sam za to vrijeme spavao svega desetak noæi, a ostale u Nevenkinom braènom krevetu. Bio sam od tada više puta u prolazu kroz grad X i uvijek sam je posjetio. Bile su to prijateljske, ali i "radne" posjete.
Možda napišem i nastavak, ako me ne bude mrzjelo. Ovu prièu sam napisao na zahtjev jedne moje "voajerke", kojoj je i posveæujem. Ona zna da je 100% istinita.
100% (5/0)
 
Categories: Mature
Posted by creativ666
3 years ago    Views: 1,305
Comments (2)
Reply for:
Reply text
Please login or register to post comments.
3 years ago
odlična priča, i ja sam ovih dana na terenu...
3 years ago
Prica je odlicna i bas mi se dopala. Hvala!