cody3's Blog

[Story] Mom and me

Mom and Me
I couldn't be tied down to a specific date, but I would guess I got the idea a couple of years ago when two events occurred at the same time that would change my life forever. The first thing that happened was that I, like every other young man at that age, realised that every morning I would wake up with a sticky mess in my shorts, and a hardon that you could balance a pair of dumbbells on unless I'd jerked off before going to sl**p. The second thing to happen was that I began to notice that Susan had a body, and a great one at that. She is 5 feet 9 tall, has lovely ripe breasts ... Continue»
Posted by cody3 2 years ago  |  19

[Story] Intercity Stockings

Po?czochy to moja pasja. Ka?d? atrakcyjn? kobiet?, jak? widz?, rozbieram wzrokiem. Zastanawiam si? zawsze, czy na nogach, pod sukienk? lub spódnic?, ma po?czochy czy rajstopy. Czasem udawa?o mi si? podejrze? wi?cej ni? pani by sobie ?yczy?a, np. gdy siedz?c przy kawiarnianym stoliku jej spódniczka unios?a si? nieco, ods?aniaj?c uda. Ze smutkiem musz? stwierdzi?, ?e prawie zawsze oczom moim ukazywa?y si? znienawidzone przeze mnie rajstopy, ewentualnie po?czochy samono?ne (?adne, lecz pozbawione magii prawdziwych nylonów). Zastanawia?em si?, czy kiedy? ujrz? "na ?ywo" prawdziwy nylon na pi?knyc... Continue»
Posted by cody3 3 years ago  |  1
1