BRAT MOG NAJBOLJEG d**gA 1. deo, Gay porno priča

UPOZORENJE:
Pri?a koja sledi ne preporu?uje se osobama mla?im od 18 godina. Ukoliko ste maloletni NAJOZBILJNIJE Vam savetujem da prekinete dalje ?itanje.

NAPOMENE:
1. Pri?a sadrži "tvrdi" opis seksualnog odnosa izme?u dvojice punoletnih muškaraca.
2. Pri?a sadrži omalovažavaju?e kvalifikacije za muškarce koji afiniraju isti pol. U tom pogledu stavovi aktera pri?e nisu stavovi autora pri?e.
3. Akteri pri?e ne koriste kondom samo da bi ista bila stimulativnija i ubedljivija. U stvarnom životu uvek koristite kondom.
4. Pri?a je potpuno izmaštana, doga?aji, likovi, okolnosti izmišljeni. Svaka sli?nost sa stvarnim li?nostima i doga?ajima slu?ajna je i nenamerna.


Brat mog najboljeg d**ga, 1.deo
(opis: narator je pasiv, hardcore, autoritet, vojska)

Stajao je na pragu sobe, jednom rukom ležerno oslonjen na futer, d**gom na boku, gledao me je strogo svojim krupnim crnim o?ima ispod debljih, izvijenih obrva, sa smeškom poput vuka. I dugo nije progovorio ni re?, ili se, bar meni, ?inilo da je tako: minut dug poput ve?nosti; tako dug minut ispunjen tišinom, stezanjem u mom stomaku od iznena?enja, straha, uzbu?enja...Onda je, najzad, progovorio svojim dubokim glasom koji ne trpi nikakav prigovor:
"Oduvek sam sumnjao da si peškir a sada si mi pokazao da su moje sumnje bile opravdane. Nemoj ni da pokušavas da se vadiš. U o?ima ti se vidi, jasno kao dan, da voliš kurac više nego hleba da jedeš".
Pocrveneo sam kao rak i, mada sam od stida spustio o?i na pod, još uvek sam na licu ose?ao njegov razoružavaju?i pogled. A on mi nije davao vremena da se saberem, da na?em dobar izgovor, da se povu?em bez posledica ako je to sada uopšte bilo mogu?e, nego je nastavljao da me sateruje u ?ošak jednako odlu?no i samouvereno:
"Slušaj, momak! ( Ha! Oficiri i njihova profesionalna deformacija! ) Skapavao sam na terenu tri nedelje i jebe se meni da li bi ti ili ne. Žensko, muško, briga me! Jaja ce mi pu?i koliko su puna! Ima da mi ih iscediš do poslednje kapi, ina?e, re?i cu Marku kako je njegov najbolji prijatelj obi?an derpe koga sam nahvatao kako krišom miriše moju nošenu uniformu"!
Izdeklamovavši svoju naredbu i ucenu, mrtav hladan raspustio je peškir obmotan oko struka i onako nag i jos vlažan od tuširanja istupio predamnom. Stajao je i izgledao nadmeno, gordo kao da je Apolon sam a to mu je, u?inilo mi se, i bila namera. Gledao sam ga kao op?injen, kao u transu. Zatim je u desnicu uzeo svoju muškost, koja je po?ela da se budi, i krenuo da je drka gledaju?i me pravo u oci i šeretski se kezeci.
Matirao me je. Marko je bio moj vršnjak i najbolji d**g od detinjstva. Ali, pre ?e verovati svom starijem bratu, koga je obožavao, kome se divio. Kome je težio da bude nalik. A ko i ne bi?! Visok, širokih ramena, crn i tamnije puti. Krupne šake nasa?ene na teškim radom izvajane ruke. Širokih ple?a i ravnog stomaka, snažnih nogu pravih kao strela. Ali, nije njegovo miši?avo telo bilo ono zbog ?ega bi ste odmah shvatili da pred sobom imate pravog mužjaka, ?ist testosteron, ni lepo lice pravilnih crta i jake brade, ve? njegovo držanje, samouvereno, dostojanstveno i gipko kao u lava, i, naravno, njegov dubok glas. Ma, sam Apolon bi pred njim posramljeno skinuo lovorike sa glave.
O, i ja sam mu se divio i obožavao ga! Daleko od toga kao Marko, bratski naravno, i ?edno. Moje divljenje prema njegovom 30-ogodišnjem bratu bilo je d**ge prirode i ?esto bi obilno rezultiralo u mojoj šaci. I, šta sam sada mogao da uradim osim onog što sam morao? Osim onog što sam ustvari oduvek želeo?
Pokorno sam se bacio na kolena pred njegovom kitom, kao pred nekim idolom. A to i nije bilo daleko od istine. Njegova kita bila mi je pred nosom, sada potpuno tvrda, prava, usa?ena u dva obla jaja, sa velikim crveno-sme?im glavi?em koji je obilato balavio u oficirskoj saci. Palcem i kažiprstom povukao je kožu preko glave, iscedio predjebni sok i stao nemarno da mi ga razmazuje po usnama i licu. Levicom me je uhvatio za potiljak o desnicom stavio samo glavi? sa kapom u usta. Instiktivno sam usnama krenuo da ga svu?em a zatim i progutam najdublje što mogu. Ali, ne... on je bilo taj koji je diktirao igru, pa se odmah odmakao da mi to i pokaže. Sisao sam mu ono što mi je udelio dr?no i nestrpljivo kao dete lizalicu. Onda je povukao kožu i dao mi da ga okusim kako treba. Njegov muški sok sa vru?e glatke glave razlio se u mojim ustima kao najsla?i nektar. Sisao sam ga i gutao kao da je melem. Kurac mu je bio ?ist, sveže opran, ali mirisao je i bio ukusa tako mužjackog a ne na neki sapun ili ge za tuširanje. Prebacio je i desnicu na moj potiljak i krenuo da me jebe u usta neobzirno, sebi?no, do grla kao da jebe tamo neku razgaženu kurvu pi?ku a ne nekog u usta. Mumlao sam od zadovoljstva i grcao nagonski u isto vreme, ali njega, o?igledno, to uopšte nije bilo briga niti je na to obra?ao pažnju.
Kada se nasitio mojih usta i pocenio da sam mu dovoljno zabalavio patku za kresanje, kratko, spartanski je rekao:
"Na stomak"!
Sav u bunilu od naloženosti, sa ukusom njegovog kurca u ustima, bacio sam se na obliznji krevet. Uzeo je jedan veliki jastuk i podmetnuo mi pod bedra a zatim seo na moje butine. Ošamario je dva-tri puta moje jedre, de?a?ke guzove koji su i onako brideli od o?ekivanja, rasirio ih svojim šapama i srednjakom poceo da mi maže guzu ne?im što nisam ni video da je uzeo. Gladio mi je srednjakim anus gore-dole, zatim uklju?io još dva prsta a onda sva tri ufurao unutra. Nije mu dugo trebalo da me opusti, da me pripremi za gaženje. Bio sam ja spreman, opušten, zreo za bušenje ?im mi je stavio svoju krutu kur?inu u usta. Instiktivno, moja guza je bila spremna za njegov kolac. Ipak, prvo mi je dobro nadražio prostatu, tako da se i moj ?ogat gubio i balavio negde duboko u jastuku koji mi je podmetnuo.
Najzad, prislonio mi je svoj glavic na prsten i uterao mi ga nenadano, u jednom dahu. Uh, kako me je zabolelo to iznena?enje! Moj anus se jadan stegao u žleb podno njegovog glavi?a, i samo je to mogao da uradi, ne i da ga istisne. Jer, njegov kurac je bio kao od kamena, tako tvrd da je jednostavno mogao da me navu?e do jaja i da me tako nosi po sobi! Nedrkan, nepraznjen 3 nedelje... Jao, blago meni, pomislio sam i bol je ubrzo zamenilo zadovoljstvo. Krenuo da me kara mm po mm, kurvinski, da gorim od nestrpljenja. A hteo sam ga odmah do jaja! Mrdao sam guzu, pokušavao sam da se sam nataknem odmah, dublje, ali on bi se svaki put odmakao i pritom mi se i cerekao! A meni se kupilo, i kupilo, i u jajima i u kurcu i u prostati i u ki?mi - zbog uskra?ivanja zadovoljstva. Tresao sam se kao pod teperaturom i, kada je on stigao u meni tek do pola, sva ta vrelina krenula je iz mene, sklup?ala mi se u jajaima pa izletela van i ja sam doživeo nevi?enu eksploziju, svoj najzesci, najgay orgazam.
Kada je osetio da sam mu napunio jastuk spermom, kao iz osvete, ufurao mi je momentalno svoj balvan do kraja i stao da me rastura od jebanja, kao ludak! Guza mi se nemo?no grcila na njegovoj neumoljivo tvrdoj kur?ini, ali on je rovao i rovao i rovao kao manijak u meni. Ose?ao sam njegovu tvrdu veliku glavu ko zna gde tamo duboko u svom stomaku; osecao sam se tako bespomo?no, tako kurvinski, tako razvaljeno a u isto vreme tako tobro! Celo dupe mi je bridelo, a on je nastavljao da me puni tako snažno, muski, životinjski da sam u svom tom raspaljenom bunilu pomislio kako ce mi guza zjapiti jos 3 dana potom u obliku njegove kite...
U trenutku kada sa pomislio da vapim za milost, izvadio ga je celog i jos jednom ga uterao silovito, do jaja, zgrabio me snažno šakama za guzove i krenuo da se prazni duboko u mom trbuhu. Od same pomisli kako me je razvalio, razjebao, rasturio, napunio, od pomisli kako je seme d**gog muškarca sada tamo negde duboko u mojoj guzi, krenuo sam i ja da se praznim ali ovog puta sporo, skroz mlitave kite iz koje je sperma lagano kuljala, a to je bio moj prvi tzv "meki" tj. pasivni orgazam.
Izasavsi iz ekstaze, prevalio se svom svojom vru?om težinom preko mene, sa kitom još uvek u mom dupetu. Obgrlio je svojim rukama moje i moja ramena, duboko uzdahnuo i vlažno i nežno me poljubio u vrat. Bio sam zbunjen i zate?en kao nekih 20 min. ranije. Bili su to tek mali znaci nežnosti, taj zagrljaj, poljubac, ali su se meni u?inili tako velikim, zna?aajnim i pre svega nagoveštavaju?im. Jesam li se varao u vi?enju svega ovoga što se dogodilo? Jesam li se varao u vi?enju njega samog svih ovih 20 i nešto godina? Je li njegov nastup bio samo dobra uvertira, pozorišna predstava za žestoki seks? - razmisljao sam sa rastu?om radoš?u. Sada ve? jedna?eni otkucaju njegovog srca na mojim ple?ima kao da su potvr?ivali ono ?emu sam se nadao...
94% (11/1)
 
Categories: Gay MaleHardcore
Posted by AlexanderG
4 years ago    Views: 455
Comments
Reply for:
Reply text
Please login or register to post comments.
No comments