Categories
Sort By
Date
Languages
Search results
telugu sexy stiry pandu

telugu sexy stiry pandu

ఆమె పేరు అను. వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు. అప్పుడు అను వయస్సు 16.తెల్లని మేని ఛాయ. ఆ వయస్సులో ఆమె 5.4 ఎత్తు వుంటుండి. సెజులు 34-30-36 అంటే మీరు నమ్ముతారా కాని అది నిజం..పెదాలు సన్నగా పింక్ కలర్ లో వుంటాయి ఒకసారి ఆమెను చూసినవాళ్ళు తల తిప్పి మళ్ళీ ఆమెను చూడకుండా ... ... Continue»
Posted by pandu004 4 years ago  |  Categories: Hardcore  |  
430
  |  
44%

pandu satishb sex story

... story, pls nanu encourage cheyandi, endukante telugu stories konne vastunnayi pls encourage unte telugu stores inka vachettatlu cheddam ela vundi naa ... mails from ladies ,aunties, virgin babes, and males also,jai telugu readers jai.....na mail addreess.. ... Continue»
Posted by pandu004 4 years ago  |  Categories: First Time  |  
2045
  |  
67%

pandu gadu telugu indian sex

telugu srungaram lonidi

వదినంటే ఇదేరా.... పార్ట్ 1

వదినంటే......
నా పేరు కావ్య (కధలో పాత్రల పేర్లు మర్చాను కధ టైటిల్ లోని వదినని నేనే. చాలా ధైర్యం చేసి ఈ కధ రాస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ కధ లోని కొన్ని పాత్రలు ఈ కధ చదివిన వెంటనే నన్ను ప్రశ్నలతో వేధిస్తారు ... ... Continue»
Posted by pandu004 5 years ago  |  
4012
  |  
88%
  |  1

pandu gani sex story telugu

enjoy telugu sex story ... Continue»
Posted by pandu004 4 years ago  |  Categories: Hardcore  |  
20080
  |  
54%

pandu gani sex story telugu

enjoy telugu sex storyహాయ్ నా పేరు మన్మధరాజు నా ఫస్ట్ కథ పక్కింటి నీరజ్ తో స్టొరీ ని చదివి కామెంటి నందుంకు థాంక్స్
ఇప్పుడు నా రెండో స్టొరీ ని రాస్తున్నాను . ఈ స్టొరీ ని నేను ఇంగ్లీష్ లో చదివాను ఆ స్టొరీ నాకు నచ్చి కాస్త మార్పులు చేస్తూ ... ... Continue»
Posted by pandu004 4 years ago  |  Categories: Hardcore  |  
10487
  |  
57%
  |  3

My Sexy Teacher

... big and well shaped boobs.
[image]http://www.cinegoer.net/telugu-cinema/gallery/exclusive/kavyasingh3/actress-kavya-singh-hot-photos-4-1.jpg ... has... Has chut and...and balls. She saw me with a sexy and naughty smile. I also replied with a smile. Then she ... ... Continue»
Posted by juzzztin 2 years ago  |  Categories: First Time  |  
1719
  |  
100%
  |  2

sexy financer aunt

... his arms my fingers were close to her sexy saucy boops which were straight 90degree all ... aunty i cant say how long i like your sexy body i love you and catched her from ... floor in night she whispered in ear in telugu inni rojula avesha pade rathri vachindi i ... ... Continue»
Posted by sonu4all 1 year ago  |  Categories: First Time, Hardcore, Mature  |  
3899
  |  
63%

mana telugu lanjalu

... matladiedu tarvata ivala kuda nghty lo unava anadu avnu anahmm sexy anadu nen kuda hmm ana tarvata na bra size chepana ... ... Continue»
Posted by pandu004 2 years ago  |  Categories: First Time  |  
64909
  |  
60%

SEXY MOM AT 40

... said with a smile.

I left for Andy's room dressed in a sexy sleeveless black nightgown. I peeped into Andy's room. The light was ... him keenly.

"Oh mom, you've got such a sexy figure...such sexy tits and curves....such beautiful butts and such a lovely ... ... Continue»
Posted by sexaddict66 3 years ago  |  Categories: Mature, Taboo  |  
38184
  |  
97%
  |  12

Sexy holiday with Czech lover

... Tonight she wore tight jeans, black high heal boots, a sexy soft Italian black leather jacket with a black singlet underneath. Tessa ... 20’s, not really tall, but a slightly plumpish, although sexy curvy figure with large, full, round breasts. Her pussy was ... ... Continue»
Posted by chchkiwiguy 3 years ago  |  Categories: Anal, Group Sex, Lesbian Sex  |  
2756
  |  
93%
  |  5

Sexy Secretary Slave Search -7

... between munching her hot Amazone jungle

Beautiful little titties, says sexy Sarah, how sensitive her nipples are, she's so responsive ... punish Lea's love alcove from above
Assume a new sexy constellation, cute cunning cunnies, my precious pretties. And ... ... Continue»
Posted by petdyke 2 years ago  |  Categories: BDSM, First Time, Lesbian Sex  |  
714
  |  
78%
  |  4

Sexy Secretary Slave Search -14

... control
You two tasty young yummies deserve some sexy sparkling inspiration with bubbles, aphrodisiacs!

Pop open the ... am a beauty but not a bitch. I like to share sexy feelings!

Precious Mistress, permission to speak please? - No inhibitions tonight ... ... Continue»
Posted by petdyke 2 years ago  |  Categories: BDSM, Lesbian Sex, Voyeur  |  
254
  |  
79%
  |  6

Sexy Secretary Slave Search -15

... and exciting, exclaimed gorgeous Gabriela. So sexy and charming to see your face turn ... for Petra!

Allo Poeta Petra. Sweet sexy Sappho gave her girlfriend Gabriela the secret ... . I own the rights to our sexy shoot!

Sure sexy great Gab is right. Sweet Saph ... ... Continue»
Posted by petdyke 2 years ago  |  Categories: BDSM, Lesbian Sex, Voyeur  |  
319
  |  
68%
  |  4

Three Tasty Teens #1: Sexy Shower Surprise

... Teens
I invite three tasty tight teens with me for a sexy shower session. Aless is a blonde beauty.
Alessandra is as ... ask blonde beauty pretty Philo to rub her.
I surprise sweet sexy awesome Aless again. As(s) I take her hot tight chocolate cherry ... ... Continue»
Posted by petdyke 2 years ago  |  Categories: First Time, Taboo, Voyeur  |  
2215
  |  
85%
  |  4

Petra's 4th sexy secret about Alex #1

... golden showers for further foxy fantasy fulfilling

Petra applies all sexy secrets of attractive Alex for a fine finale for three ... mouth
Petra primes her finger for the next nasty sexy surprise for sexy Lexie who loves to learn love
Petra probes - ... ... Continue»
Posted by petdyke 1 year ago  |  Categories: BDSM, Lesbian Sex, Voyeur  |  
816
  |  
80%
  |  5

My sexy s****r

... annoying older s****r, but now I thought of her as a very sexy woman and I couldn't stop staring at her lovely pussy.

Robert ... which had her twitching and moaning quietly.

She tasted so sexy and I was unbelievably horny as I licked away at my s****r's ... ... Continue»
Posted by adel5000 4 years ago  |  Categories: First Time  |  
7516
  |  
98%
  |  14

me and My sexy s****r

... annoying older s****r, but now I thought of her as a very sexy woman and I couldn't stop staring at her lovely pussy.

Robert ... which had her twitching and moaning quietly.

She tasted so sexy and I was unbelievably horny as I licked away at my s****r's ... ... Continue»
Posted by adel5000 4 years ago  |  Categories: Anal, Hardcore  |  
12021
  |  
93%
  |  22

Teacher, Sexy Teacher

... cupped each breast and rubbed her hardening nipples through the sexy sheer white lace material. As she caressed her breasts, her ... forward and cupped both her breasts, kneading them as his sexy teacher continued sucking his throbbing cock. He could feel her ... ... Continue»
Posted by adel5000 4 years ago  |  Categories: First Time, Mature  |  
1792
  |  
98%
  |  3

His sexy flies catches my eye

... pockets to his jeans his fingers pointing down towards those sexy hot flies. "Yes" I smiled back saying eagerly like a complete ... like a demented whore because I just love licking out a stud's sexy ass.
Now Steve suggests that he fucks my throat. He ... ... Continue»
Posted by emma66 4 years ago  |  Categories: Anal, Interracial Sex, Shemales  |  
522
  |  
100%
  |  2

Our Story: Sexy s****r

... to seek masturbatory relief.

In my case, it was my sexy s****r Stacy's previously worn panties. I proceeded to her room, ... gently inserting the tip just inside her pussy. My own sexy s****r was fucking me-how incredible!!!

As I began moving ... ... Continue»
Posted by maverick3489 4 years ago  |  Categories: Lesbian Sex, Taboo  |  
2899
  |  
91%
  |  5