Categories
Sort By
Date
Languages
Search results
telugu sexy stiry pandu

telugu sexy stiry pandu

ఆమె పేరు అను. వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు. అప్పుడు అను వయస్సు 16.తెల్లని మేని ఛాయ. ఆ వయస్సులో ఆమె 5.4 ఎత్తు వుంటుండి. సెజులు 34-30-36 అంటే మీరు నమ్ముతారా కాని అది నిజం..పెదాలు సన్నగా పింక్ కలర్ లో వుంటాయి ఒకసారి ఆమెను చూసినవాళ్ళు తల తిప్పి మళ్ళీ ఆమెను చూడకుండా ... ... Continue»
Posted by pandu004 3 years ago  |  Categories: Hardcore  |  Views: 340  |  
38%

pandu satishb sex story

... vundi story, pls nanu encourage cheyandi, endukante telugu stories konne vastunnayi pls encourage unte telugu stores inka vachettatlu cheddam ela vundi ... mails from ladies ,aunties, virgin babes, and males also,jai telugu readers jai.....na mail addreess.. ... Continue»
Posted by pandu004 4 years ago  |  Categories: First Time  |  Views: 1342  |  
67%

pandu gadu telugu indian sex

telugu srungaram lonidi

వదినంటే ఇదేరా.... పార్ట్ 1

వదినంటే......
నా పేరు కావ్య (కధలో పాత్రల పేర్లు మర్చాను కధ టైటిల్ లోని వదినని నేనే. చాలా ధైర్యం చేసి ఈ కధ రాస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ కధ లోని కొన్ని పాత్రలు ఈ కధ చదివిన వెంటనే నన్ను ప్రశ్నలతో వేధిస్తారు ... ... Continue»
Posted by pandu004 4 years ago  |  Views: 1052  |  
85%
  |  1

pandu gani sex story telugu

enjoy telugu sex story ... Continue»
Posted by pandu004 4 years ago  |  Categories: Hardcore  |  Views: 3000  |  
54%

pandu gani sex story telugu

enjoy telugu sex storyహాయ్ నా పేరు మన్మధరాజు నా ఫస్ట్ కథ పక్కింటి నీరజ్ తో స్టొరీ ని చదివి కామెంటి నందుంకు థాంక్స్
ఇప్పుడు నా రెండో స్టొరీ ని రాస్తున్నాను . ఈ స్టొరీ ని నేను ఇంగ్లీష్ లో చదివాను ఆ స్టొరీ నాకు నచ్చి కాస్త మార్పులు చేస్తూ ... ... Continue»
Posted by pandu004 4 years ago  |  Categories: Hardcore  |  Views: 3451  |  
57%
  |  2

My Sexy Teacher

... big and well shaped boobs.
[image]http://www.cinegoer.net/telugu-cinema/gallery/exclusive/kavyasingh3/actress-kavya-singh-hot-photos-4-1.jpg ... has... Has chut and...and balls. She saw me with a sexy and naughty smile. I also replied with a smile. Then she ... ... Continue»
Posted by juzzztin 1 year ago  |  Categories: First Time  |  Views: 1681  |  
100%
  |  2

sexy financer aunt

... huband under his arms my fingers were close to her sexy saucy boops which were straight 90degree all the time i convinced ... on 5th floor in night she whispered in ear in telugu inni rojula avesha pade rathri vachindi i grab her waist kissing ... ... Continue»
Posted by sonu4all 7 months ago  |  Categories: First Time, Hardcore, Mature  |  Views: 3887  |  
75%

mana telugu lanjalu

... matladiedu tarvata ivala kuda nghty lo unava anadu avnu anahmm sexy anadu nen kuda hmm ana tarvata na bra size chepana ... ... Continue»
Posted by pandu004 2 years ago  |  Categories: First Time  |  Views: 64747  |  
60%

SEXY MOM AT 40

... him keenly.

"Oh mom, you've got such a sexy figure...such sexy tits and curves....such beautiful butts and such a ...

"Oh mom, you sound so sexy saying all that.....oh mom, you are so sexy so sexy so sexyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy," he said.

His ... ... Continue»
Posted by sexaddict66 2 years ago  |  Categories: Mature, Taboo  |  Views: 35273  |  
97%
  |  11

Sexy holiday with Czech lover

... . Tonight she wore tight jeans, black high heal boots, a sexy soft Italian black leather jacket with a black singlet underneath. ... , early 20’s, not really tall, but a slightly plumpish, although sexy curvy figure with large, full, round breasts. Her pussy ... ... Continue»
Posted by chchkiwiguy 2 years ago  |  Categories: Anal, Group Sex, Lesbian Sex  |  Views: 2646  |  
93%
  |  5

Sexy Secretary Slave Search -7

... co-director and awesome Alessandra, a blonde beauty as sexy as shy, is scriptgirl

Sexy Sappho, I invite you into the centre of ... . Lea long lasting awesome orgasm sounds so sexy
Great girls! What a wonderful sexy sight. Jenny, you are about as young ... ... Continue»
Posted by petdyke 1 year ago  |  Categories: BDSM, First Time, Lesbian Sex  |  Views: 690  |  
83%
  |  4

Sexy Secretary Slave Search -14

... remote control
You two tasty young yummies deserve some sexy sparkling inspiration with bubbles, aphrodisiacs!

Pop open the ... a lot! I am a beauty but not a bitch. I like to share sexy feelings!

Precious Mistress, permission to speak please? - No ... ... Continue»
Posted by petdyke 1 year ago  |  Categories: BDSM, Lesbian Sex, Voyeur  |  Views: 245  |  
100%
  |  6

Sexy Secretary Slave Search -15

... you like. I am looking forward to that sexy shooting session at me
Use my sexy studio for your nice naugty plan, please ... lesbian porn for me. I own the rights to our sexy shoot!

Sure sexy great Gab is right. Sweet Saph cheeks turn quickly ... ... Continue»
Posted by petdyke 1 year ago  |  Categories: BDSM, Lesbian Sex, Voyeur  |  Views: 312  |  
100%
  |  4

Three Tasty Teens #1: Sexy Shower Surprise

... Tight Teens
I invite three tasty tight teens with me for a sexy shower session. Aless is a blonde beauty.
Alessandra is as ... hole prominent.
I caress softly her love lips sexy swelling. I lick her all along her sexy slit. She gets wet!

I see the ... ... Continue»
Posted by petdyke 1 year ago  |  Categories: First Time, Taboo, Voyeur  |  Views: 2168  |  
100%
  |  4

Petra's 4th sexy secret about Alex #1

...
Petra has handcuffs and a beautiful blindfold, as a sexy surprise for submissive sweet sexy Lexie!

Petra privately let me know how ... mouth
Petra primes her finger for the next nasty sexy surprise for sexy Lexie who loves to learn love
Petra probes - ... ... Continue»
Posted by petdyke 8 months ago  |  Categories: BDSM, Lesbian Sex, Voyeur  |  Views: 806  |  
100%
  |  5

My sexy s****r

... slightly annoying older s****r, but now I thought of her as a very sexy woman and I couldn't stop staring at her lovely pussy.

... had her twitching and moaning quietly.

She tasted so sexy and I was unbelievably horny as I licked away at my s****r's ... ... Continue»
Posted by adel5000 3 years ago  |  Categories: First Time  |  Views: 7427  |  
98%
  |  14

me and My sexy s****r

... slightly annoying older s****r, but now I thought of her as a very sexy woman and I couldn't stop staring at her lovely pussy.

... had her twitching and moaning quietly.

She tasted so sexy and I was unbelievably horny as I licked away at my s****r's ... ... Continue»
Posted by adel5000 3 years ago  |  Categories: Anal, Hardcore  |  Views: 12015  |  
94%
  |  22

Teacher, Sexy Teacher

... cupped each breast and rubbed her hardening nipples through the sexy sheer white lace material. As she caressed her breasts, her ... forward and cupped both her breasts, kneading them as his sexy teacher continued sucking his throbbing cock. He could feel her ... ... Continue»
Posted by adel5000 3 years ago  |  Categories: First Time, Mature  |  Views: 1669  |  
98%
  |  2

His sexy flies catches my eye

... to his jeans his fingers pointing down towards those sexy hot flies. "Yes" I smiled back saying eagerly like a complete ... submissively like a demented whore because I just love licking out a stud's sexy ass.
Now Steve suggests that he fucks my throat. ... ... Continue»
Posted by emma66 3 years ago  |  Categories: Anal, Interracial Sex, Shemales  |  Views: 520  |  
100%
  |  2

Our Story: Sexy s****r

... to seek masturbatory relief.

In my case, it was my sexy s****r Stacy's previously worn panties. I proceeded to her room, rummaged ... inserting the tip just inside her pussy. My own sexy s****r was fucking me-how incredible!!!

As I began moving my ... ... Continue»
Posted by maverick3489 3 years ago  |  Categories: Lesbian Sex, Taboo  |  Views: 2889  |  
91%
  |  5